Šumava - Želnavská hornatina a Šumavské podhůří - střed