Knížecí stolec (HLV 94; 1236 m)
další informace o vrcholu

Knížecí stolec: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Související odkazy: VV Dlouhý hřbet - V vrchol | VV Umrlčí hlava

 

Zobrazeno 1 - 10 z 12 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce.

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červenec 2012)

08.07.2015 13:08:44 - Tomáš Formánek

Na Knížecí stolec nevojenským krokem

V aktuálním čísle časopisu Turista č. 7/2015 je, mimo řady dalších zajímavých článků, otištěn na stranách 17-20 i článek Jana Vítka "Na Knížecí stolec nevojenským krokem" vztahující se k šumavskému Knížecímu stolci (HLV 94; 1236 m) ve VVP Boletice:

"Šumava vždycky patřila k poněkud tajemným a na mnohých místech až nedostupným horským partiím. Za minulého režimu k tomu do značné míry přispěla široká linie přísně střežené železné opony, ale také po symbolickém přestřižení a pak i faktickém odstranění ostnatého drátu na Šumavě zůstávají místa, kam běžný přístup není povolen"...

Náhled článku je možné shlédnout na připojeném obrázku, více informací naleznete přímo v tištěné verzi časopisu, případně na internetových stránkách časopisu Turista.

Turista (7/2015, str.17).

Turista (7/2015, str.18).

Turista (7/2015, str.19).

Turista (7/2015, str.20).


 
Nákres nové rozhledny na Knížecím stolci. Reprodukce: Knížecí stolec - tajuplná hora, Jiří Bárta, 2012.

Nákres nové rozhledny na Knížecím stolci (HLV 94; 1236 m). Reprodukce: Knížecí stolec - tajuplná hora, Jiří Bárta, 2012.

Václav Šilhavý (červenec 2012)

11.07.2012 23:54:52 - Václav Šilhavý

Rozhledna na Knížecím stolci

Na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) byla v roce 1938 zbudována turistická rozhledna. Jednalo se o dřevěnou, 20 m vysokou stavbu. Tato rozhledna, která vzhledem k době svého vzniku, nebyla téměř využívána, spadla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století.

Na upravené plošince, kde stávala původní turistická rozhledna z roku 1938, nechaly Vojenské lesy a statky ČR postavit novou dřevěnou rozhlednu. Stavba proběhla během června a prvních dnů července 2012.

Nová rozhledna byla slavnostně otevřena ve středu dne 11. 7. 2012. Celá stavba je vysoká 7,9 m. Podlaha vyhlídkové plošiny je ve výšce 4,3 m.

Původní turistická rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce byla postavena v roce 1938. Zde na jediné známé fotografii, pořízené v roce 1946. Reprodukce: Knížecí stolec - tajuplná hora, Jiří Bárta 2012.

Původní turistická rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) byla postavena v roce 1938. Zde na jediné známé fotografii, pořízené v roce 1946. Reprodukce: Knížecí stolec - tajuplná hora, Jiří Bárta 2012.

Václav Šilhavý (červenec 1946)

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce.

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červenec 2012)

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce.

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červenec 2012)

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce.

Nová rozhledna na vrcholovém hřbetu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červenec 2012)

Nová rozhledna na Knížecím stolci - detail ukotvení k základovým patkám.

Nová rozhledna na Knížecím stolci (HLV 94; 1236 m) - detail ukotvení k základovým patkám.

Václav Šilhavý (červenec 2012)


 
Rakouské Alpy z Knížecího stolce.

Rakouské Alpy z Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Jan Janda (leden 2011)

07.10.2011 01:25:17 - Jan Voráček

Zpřístupnění vrcholu Knížecího stolce (dodatek)

Malé doplnění mnou uvedené informace o značené trase přes vrchol Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m):

Značenou trasu jsem objevil náhodou. Jel jsem se o víkendu projet na kole a zvolil trasu přes vojenský prostor. Do Uhlíkova (Záhvozdí) jsem přijel z Perneku po cyklotrase 1252/1252A a nikde jsem žádný zákaz vstupu na tuto značku, která mě příjemně překvapila a opravdu září novotou, neviděl. Naopak. Vedle nového rozcestníku stojí informační panel s mapou, na kterém je doslova uvedeno, že vjezd pro cyklisty je povolen pouze po značených cyklotrasách, pěší se mohou pohybovat po značených cestách a i cyklotrasách. Jediný rozpor je, že rozcestník uvádí vstup pouze do 17:00, informační panel až do 21:00.

Pro pobavení, jít pěšky po cyklotrase, potkat někoho "důležitého" a vysvětlit mu, že s sebou nemáte kolo... Stalo se mi vícekrát... :-)


 
Lysá z vrcholu Knížecího stolce.

Lysá (HLV 96; 1228 m) z vrcholu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

martin blažek (duben 2011)

06.10.2011 10:54:46 - Irena Špytková

Značená trasa na vrchol Knížecího stolce

Ráda bych reagovala na informaci pana Voráčka o zpřístupnění Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m), která mě okamžitě zaujala a způsobila rozsáhlé pátrání po všemožných webech (VLS, VP Boletice, KČT aj.), protože jsme se v srpnu pohybovali na kolech po tamních cyklotrasách a ještě trasa značena nebyla.

Když jsem nenašla žádné potvrzení této informace, zavolala jsem zkusmo na VLS polesí Arnoštov, kde mi bylo sděleno, že trasa je sice od KČT vyznačena, ale není ještě zpřístupněna a vyhlídková věž, jejíž výstavba je plánována na vrcholu, také zatím nestojí. Zřejmě od příštího roku (bližší datum nejisté). Tak vydržte...


 
Na vrcholu Knížecího stolce.

Na vrcholu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (srpen 2011)

03.10.2011 21:24:24 - Jan Voráček

Zpřístupnění vrcholu Knížecího stolce

Ve VVP Boletice byla vyznačena nová, modře značená turistická trasa. Dle rozcestníku v Uhlíkově (Záhvozdí, v turistické mapě KČT je toto místo označeno "V Černém Lese") je to po této trase na vrchol Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) 7 km, dále do Záhvozdí 14 km. Byl-li touto cestou zpřístupněn ještě nějaký jiný vrchol, se nepodařilo zjistit, celou trasu se mi zatím nepodařilo projít a zatím ani není zaznamenána v žádné turistické mapě.

Závěrem bych chtěl připomenout, že vstup do VVP Boletice je povolen pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích v době od 7:00 do 21:00 pouze po značených cestách a cyklotrasách.


 
Lesní cesta "Adolfka" prochází v sedle mezi Knížecím stolcem a Suchou horou kolem Adolfova kamene.

Lesní cesta "Adolfka" prochází v sedle mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a Suchou horou (HLV 218; 1088 m) kolem Adolfova kamene.

Václav Šilhavý (duben 2011)

02.06.2011 22:31:46 - Václav Šilhavý

ADOLFSTEIN – Adolfův kámen

Nad zaniklou osadou Uhlíkov poblíž jižního okraje sedla mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a Suchou horou (HLV 218; 1088 m), v ohybu lesní silničky zvané Adolfka, stojí osamělá skalka, která je na starých mapách označena německým názvem „Adolfstein“.

Na východní stěně skalky lze objevit opracovanou obdélníkovou plochu s téměř neznatelným nápisem. Vysvětlení k původu nápisu vytesaného do skalky, a ke vzniku jejího názvu, nalezneme v knize „Řivnáčův průvodce po Šumavě – Šumava před sto dvaceti lety 1883“ (reedice původního vydání z roku 1883, nakladatelství Baset, 2002) na straně 134.

Opracovaná plocha s téměř neznatelným nápisem: „Adolfstein 18 15/6 71" na "Adolfovu kameni".

Opracovaná plocha s téměř neznatelným nápisem: „Adolfstein 18 15/6 71" na "Adolfovu kameni".

Václav Šilhavý (duben 2011)

Výňatek z popisu cesty ze Želnavy na Knížecí stolec:

„Z Uhligsthalu lze s vůdcem skoro přímou ale příkrou cestou dojíti za 1 ½ hod. na Liščí Louku; lépe však učiní ten, kdo volí delší ale pohodlnou a příjemnou cestu okolo Adolfova kamene. Skoro na konci Uhligsthalu dáme se v p. se silnice pěknou cestou, při níž stojí slop s nápisem „Zum Adolfstein“; nápis tento opakuje se pak několikráte.

Krásná travnatá cesta dovede nás za hodinu k Adolfovu kameni, malé skalce, do níž vytesán jest nápis: „Adolfstein 18 15/6 71" a nad tím knížecí koruna. Opodál jsou dvě boudy se stoly a lavicemi, kde bývá připravena pro knížete Švarcenberka a hosti jeho o honech malá hostina.

"Adolfův kámen" od JZ, od Suché hory.

"Adolfův kámen" od JZ, od Suché hory (HLV 218; 1088 m).

Václav Šilhavý (duben 2011)

Jsme zde uprostřed ohromných lesů, teď skoro vesměs mladých, v nichž bují i všude u cesty hojně jahod neobyčejné velikosti a chutné maliny. Až do let sedmdesátých tohoto století prostíraly se zde pralesy, kterým v celých Čechách nebylo rovných. Vichry a kůrovec zničily celou tu ohromnou prostoru lesů, jen zde a onde zbyl osamělý velikán, smutný pomník bývalé slávy.“

Podobně jako před sto třiceti lety je dnes prostor mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a Suchou horou (HLV 218; 1088 m) takřka celý odlesněn (následek orkánu Kirill z ledna 2007) a skalka je zdaleka viditelná.

Adolfův kámen leží ve vzdálenosti 360 m severovýchodně od vrcholu Suché hory na souřadnicích N48.83429 E14.01047. Temeno skalky má nadmořskou výšku cca 1077 m a jeho převýšení vůči sedlu ve směru k Suché hoře činí asi 9 m. Adolfstein je tudíž zcela zřejmě vedlejším vrcholem Suché hory.

"Adolfův kámen" od severu (na horizontu vpravo od silničky).

"Adolfův kámen" od severu (na horizontu vpravo od silničky).

Václav Šilhavý (duben 2011)

"Adolfův kámen" od jihovýchodu.

"Adolfův kámen" od jihovýchodu.

Václav Šilhavý (duben 2011)

"Adolfův kámen" od jihovýchodu.

"Adolfův kámen" od jihovýchodu.

Václav Šilhavý (duben 2011)

"Adolfův kámen" od jihu.

"Adolfův kámen" od jihu.

Václav Šilhavý (duben 2011)

"Adolfův kámen" od jihu.

"Adolfův kámen" od jihu.

Václav Šilhavý (duben 2011)

"Adolfův kámen" od jihu.

"Adolfův kámen" od jihu.

Václav Šilhavý (duben 2011)


 
Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce je s největší pravděpodobností novým vedlejším vrcholem (pohled od severu).

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) je s největší pravděpodobností novým vedlejším vrcholem (pohled od severu).

Václav Šilhavý (duben 2011)

17.05.2011 00:43:30 - Václav Šilhavý

Skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce

Na jihovýchodním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m), ve vzdálenosti 1,9 km od jeho vrcholu, na souřadnicích N48.83316 E14.03591, se nachází výrazná skalní kupa.

Vrchol kupy má nadmořskou výšku cca 1090 m a převýšení vůči jejímu severozápadnímu úpatí činí celých 13 m! Jedná se tedy jednoznačně o vedlejší vrchol, dosud nikde nepublikovaný.

Ačkoliv je vzdálenost kupy menší od vrcholu Lysé (HLV 96; 1228 m) /cca 1,8 km/, jako vedlejší vrchol přísluší ke Knížecímu stolci, neboť leží na pravém břehu Knížecího potoka. Knížecí potok tvoří přirozenou hranici mezi jihovýchodním svahem Knížecího stolce a jižním svahem Lysé.

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce - pohled od severozápadu.

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) - pohled od severozápadu.

Václav Šilhavý (duben 2011)

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce - pohled od severozápadu.

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) - pohled od severozápadu.

Václav Šilhavý (duben 2011)

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce - pohled od severu.

Výrazná skalní kupa na jihovýchodním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) - pohled od severu.

Václav Šilhavý (duben 2011)


 
Mohutná vrcholová skála na tisícovce Skalky.

Mohutná vrcholová skála na tisícovce Skalky (HLV 156; 1130 m).

Václav Šilhavý (prosinec 2007)

18.01.2011 00:11:20 - Václav Šilhavý

Správná identifikace vrcholu tisícovky Skalky

Vrchol tisícovky Skalky (HLV 156; 1130 m) je tvořen mohutnou skálou a nachází se na souřadnicích N48 50.973 E14 00.341, ve vzdálenosti 1100 m od vrcholu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m), na jeho severozápadní rozsoše.

Asfaltová lesní silnička označená cedulí: „Lesní cesta KNÍŽECÍ STOLEC“ prochází sedlem mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a tisícovkou Skalky (HLV 156; 1130 m). Vrchol Skalky je od cesty vzdálen asi 100 m západně.

Vrchol označený na fotografii pana Jandy (původně před opravou popisku) jako tisícovka Skalky (HLV 156; 1130 m) je ve skutečnosti pouhý spočinek na severozápadním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m). Spočinek leží na spojnici vrcholů Knížecího stolce a Skalky, ve vzdálenosti 450 m severozápadně od geodetického bodu č.: 23 – Knížecí stolec. Nadmořská výška temene spočinku je cca 1180 m.

Spočinek (1180 m) ležící mezi Knížecím stolcem a tisícovkou Skalky  z cesty nazývané "Knížecí stolec".

Spočinek (1180 m) ležící mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a tisícovkou Skalky (HLV 156; 1130 m)  z cesty nazývané "Knížecí stolec".

Jan Janda (leden 2011)

Lesní cesta "Knížecí stolec" v sedle mezi tisícovkami Knížecí stolec a Skalky.

Lesní cesta "Knížecí stolec" v sedle mezi tisícovkami Knížecí stolec (HLV 94; 1236 m) a Skalky (HLV 156; 1130 m).

Jan Janda (leden 2011)

Na asfaltové silničce poblíž sedla mezi Knížecím stolcem a tisícovkou Skalky.

Na asfaltové silničce poblíž sedla mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a tisícovkou Skalky (HLV 156; 1130 m).

Václav Šilhavý (září 2010)


 
Výřez z mapy TOPO CZECH PRO 2010 s označeným vrcholem Knížecího stolce a geodetickým bodem na jeho severozápadním svahu.

Výřez z mapy TOPO CZECH PRO 2010 s označeným vrcholem Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) a geodetickým bodem na jeho severozápadním svahu.

Václav Šilhavý (září 2010)

15.10.2010 02:41:54 - Václav Šilhavý

Jaký údaj o nadmořské výšce Knížecího stolce je správný?

Na většině map je u vrcholu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) uváděna nadmořská výška 1226 m. Jedná se však o údaj vztažený ke geodetickému bodu č. 23. Bod č. 23 – Knížecí stolec s kótou 1225,91 je umístěn na severozápadním svahu na souřadnicích: N48 50 50.2 E14 01 10.6, ve vzdálenosti 58 m od vrcholu.

Kniha "Průvodce po tisícimetrových vrcholech České republiky" udává kótu vrcholu Knížecího stolce 1232 m. Navigační turistická mapa ČR pro navigace Garmin - TOPO Czech 2010 PRO má u vrcholu uveden údaj o výšce 1237 m.

Dne 12.9.2010 jsem provedl orientační měření pomocí navigace GARMIN GPSMAP 60CSx. Po zkalibrování výškoměru na geodetickém bodu indikoval navigační přístoj na temenu vrcholové skály, na souřadnicích: N48 50 48.9 E14 01 12.6, nadmořskou výšku 1236 m. Lze tedy předpokládat, že nejblíže skutečnosti je údaj 1237 m , který udává elektronická mapa TOPO Czech 2010 PRO.

Pohled od geodetického bodu směrem k vrcholu Knížecího stolce.

Pohled od geodetického bodu směrem k vrcholu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červen 2009)

Vrcholový hřbet Knížecího stolce.

Vrcholový hřbet Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červenec 2008)

Vrchol Knížecího stolce.

Vrchol Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (červenec 2008)


 
Žulový obelisk vztyčený na památku odstraňování následků orkánu Kyrill na jižním svahu Knížecího stolce.

Žulový obelisk vztyčený na památku odstraňování následků orkánu Kyrill na jižním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (září 2010)

07.10.2010 22:07:35 - Václav Šilhavý

Žulový obelisk pod vrcholem Knížecího stolce

Na jižním okraji sedla mezi Knížecím stolcem (HLV 94; 1236 m) a Lysou (HLV 96; 1228 m), na křižovatce lesních cest, bylo zřízeno upravené prostranství s žulovým obeliskem. Text na obelisku připomíná odstraňování následků orkánu Kyrill, který v těchto místech způsobil v lednu 2007 nebývalé škody na lesním porostu.

"Děkujeme všem, kteří se v letech 2007 - 2009 podíleli na odstraňování následků orkánu Kyrill. Vojenské lesy a statky Horní Planá.

18. - 19. ledna 2007 - Ničivá vichřice Kyrill.   2007 - Vytěženo 700 tisíc m3 polomového dřeva.   2008 - 2009 zalesněny 4 miliony sazenic lesních dřevin."

Obelisk vztyčený na památku odstraňování následků orkánu Kyrill na jižním svahu Knížecího stolce.

Obelisk vztyčený na památku odstraňování následků orkánu Kyrill na jižním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (září 2010)

Detail nápisu na žulovém obelisku na jižním svahu Knížecího stolce.

Detail nápisu na žulovém obelisku na jižním svahu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m).

Václav Šilhavý (září 2010)

Pohled z vrcholu Knížecího stolce na severozápad, směrem ke geodetickému bodu.

Pohled z vrcholu Knížecího stolce (HLV 94; 1236 m) na severozápad, směrem ke geodetickému bodu.

Václav Šilhavý (září 2010)


 

Zobrazeno 1 - 10 z 12 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group