Šumava - Boubínská hornatina a Šumavské podhůří - západ