Archiv fotografií

Související odkazy: Archiv informací o vrcholech | Archiv fotografií | Archiv fotopanoramat

 

Zobrazeno 1 - 45 z 12136 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Rita na Koňském vrchu.

Rita na Koňském vrchu (HLV 315; 1026 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Výhled z Koňského vrchu směrem na Plechý.

Výhled z Koňského vrchu (HLV 315; 1026 m) směrem na Plechý (HLV 21; 1378 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Výhledy z Koňského vrchu směrem na hřeben Studničná, Hraničník, Smrčina.

Výhledy z Koňského vrchu (HLV 315; 1026 m) směrem na hřeben Studničná (HLV 142; 1160 m), Hraničník (HLV 68; 1282 m), Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Vrcholové skály Koňského vrchu.

Vrcholové skály Koňského vrchu (HLV 315; 1026 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Celý hřeben (rozsocha) zakončený tisícovkou V pařezí - J vrchol odděluje ploché (a podmáčené) sedlo od daleko výraznějšího hlavního hřebene s nejvyšším (Českým) Šumavským vrcholem Plechý.

Celý hřeben (rozsocha) zakončený tisícovkou V pařezí - J vrchol (VV 149a; 1136 m) odděluje ploché (a podmáčené) sedlo od daleko výraznějšího hlavního hřebene s nejvyšším (Českým) Šumavským vrcholem Plechý (HLV 21; 1378 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Kamenná mohylka na vrcholu skalky tisícovky V pařezí - J vrchol.

Kamenná mohylka na vrcholu skalky tisícovky V pařezí - J vrchol (VV 149a; 1136 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Rita u vrcholové skalky tisícovky V pařezí - J vrchol.

Rita u vrcholové skalky tisícovky V pařezí - J vrchol (VV 149a; 1136 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Nalezl jsem ve vrcholové partii tisícovky V růžku menší kamennou mohylkou.

Nalezl jsem ve vrcholové partii tisícovky V růžku (VV 149b; 1095 m) menší kamennou mohylkou.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Vrcholová partie tisícovky V růžku (s Ritou mračící) je velice plochá a též dosti "neutěšená".

Vrcholová partie tisícovky V růžku (VV 149b; 1095 m) (s Ritou mračící) je velice plochá a též dosti "neutěšená".

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Vrcholová partie tisícovky Václavova hora.

Vrcholová partie tisícovky Václavova hora (VV 149c; 1031 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Detail geodetického bodu (téměř) na vrcholu Václavova hora.

Detail geodetického bodu (téměř) na vrcholu Václavova hora (VV 149c; 1031 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Rita (klacek kousající) na vrcholu Václavova hora.

Rita (klacek kousající) na vrcholu Václavova hora (VV 149c; 1031 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Skalka (s menší kamennou mohylkou) na vrcholu Václavova hora.

Skalka (s menší kamennou mohylkou) na vrcholu Václavova hora (VV 149c; 1031 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Pohled z J úbočí na vrcholovou partii tisícovky V pařezí.

Pohled z J úbočí na vrcholovou partii tisícovky V pařezí (HLV 149; 1157 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Patník na vrcholu tisícovky V pařezí.

Patník na vrcholu tisícovky V pařezí (HLV 149; 1157 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Rita na vrcholu V pařezí.

Rita na vrcholu V pařezí (HLV 149; 1157 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Geodetický bod nedaleko vrcholové skály V pařezí.

Geodetický bod nedaleko vrcholové skály V pařezí (HLV 149; 1157 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Téměř vrchol skály V pařezí.

Téměř vrchol skály V pařezí (HLV 149; 1157 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Skála na vrcholu tisícovky V pařezí.

Skála na vrcholu tisícovky V pařezí (HLV 149; 1157 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Malý Javorník z vyvýšeniny nad sedlem Adamkov (Slovensko).

Malý Javorník (HLV 328; 1021 m) z vyvýšeniny nad sedlem Adamkov (Slovensko).

František Albrecht (srpen 2023)

Cestou z Jezerní hory - S vrcholu k vodopádu Bílá strž je u cesty takovýto "výškovník".

Cestou z Jezerní hory - S vrcholu (HLV 199; 1093 m) k vodopádu Bílá strž je u cesty takovýto "výškovník".

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Snažil jsem se ve vrcholové partii Jezerní hory - S vrcholu nalézt údajně o něco vyšší skálu (než ta s g.b.), měla by se nalézat pár metrů východně. Ovšem bez úspěchu, vrchol je velmi zarostlý smrčinou. Skalka na fotografii to není (dle gps není výše polo

Snažil jsem se ve vrcholové partii Jezerní hory - S vrcholu (HLV 199; 1093 m) nalézt údajně o něco vyšší skálu (než ta s g.b.), měla by se nalézat pár metrů východně. Ovšem bez úspěchu, vrchol je velmi zarostlý smrčinou. Skalka na fotografii to není (dle gps není výše položená).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Opět (po 2 letech) na Jezerní hoře - S vrcholu. Skála s geodetickým bodem.

Opět (po 2 letech) na Jezerní hoře - S vrcholu (HLV 199; 1093 m). Skála s geodetickým bodem.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Pohled do sedla oddělující tisícovku V koutě od Blatného vrchu.

Pohled do sedla oddělující tisícovku V koutě (HLV 71; 1276 m) od Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Rita na vrcholové skalce tisícovky V koutě. Je zde i (velice skromná) kamenná mohylka.

Rita na vrcholové skalce tisícovky V koutě (HLV 71; 1276 m). Je zde i (velice skromná) kamenná mohylka.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Jen malý kousek od hraniční cesty je malá skalka - mohla by být nejvyšším bodem tisícovky V koutě.

Jen malý kousek od hraniční cesty je malá skalka - mohla by být nejvyšším bodem tisícovky V koutě (HLV 71; 1276 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Rita V koutě.

Rita V koutě (HLV 71; 1276 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Ve vrcholové partii tisícovky V koutě je takovýto kužel.

Ve vrcholové partii tisícovky V koutě (HLV 71; 1276 m) je takovýto kužel.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Vrcholová partie tisícovky V koutě (v ohybu hraniční cesty).

Vrcholová partie tisícovky V koutě (HLV 71; 1276 m) (v ohybu hraniční cesty).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Na západním úbočí Blatného vrchu je pomník leteckého neštěstí Československých pilotů.

Na západním úbočí Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m) je pomník leteckého neštěstí Československých pilotů.

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Při sestupu z Blatného vrchu se na okamžik ukázala Březnická hájovna.

Při sestupu z Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m) se na okamžik ukázala Březnická hájovna.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Pohled na dvojvrchol Blatného vrchu z hraniční cesty od SZ. Na konci linie Bavorský Luzný.

Pohled na dvojvrchol Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m) z hraniční cesty od SZ. Na konci linie Bavorský Luzný.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Výhledy ze skalky Blatného vrchu směrem k Roklanu.

Výhledy ze skalky Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m) směrem k Roklanu.

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Rita šplhající na vrcholovou skalku Blatného vrchu.

Rita šplhající na vrcholovou skalku Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Jen malý kousek od státní hranice na Německé straně Blatného vrchu je tato trojice skal (ta prostřední patrně bude nejvyšším bodem tisícovky).

Jen malý kousek od státní hranice na Německé straně Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m) je tato trojice skal (ta prostřední patrně bude nejvyšším bodem tisícovky).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Hřebenová hraniční cesta ve vrcholové partii Blatného vrchu.

Hřebenová hraniční cesta ve vrcholové partii Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Vrcholová partie Blatného vrchu na hraniční cestě.

Vrcholová partie Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m) na hraniční cestě.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Cestou do sedla Modrý Sloup (vhodné výchozí místo hraniční cesty na Špičník a dále) od parkoviště na Německé straně turista míjí tuto překrásnou skleněnou archu. Domnívám se, že měnila své stanoviště (jak na Bavorské tak České straně Šumavy) a bývala dopl

Cestou do sedla Modrý Sloup (vhodné výchozí místo hraniční cesty na Špičník (HLV 34; 1351 m) a dále) od parkoviště na Německé straně turista míjí tuto překrásnou skleněnou archu. Domnívám se, že měnila své stanoviště (jak na Bavorské tak České straně Šumavy) a bývala doplněna velkou dřevěnou dlaní.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Na V úpatí Špičníku, přesněji na spočinku v mapách označovaném Hraniční hora, je velice zdobný hraniční mezník.

Na V úpatí Špičníku (HLV 34; 1351 m), přesněji na spočinku v mapách označovaném Hraniční hora, je velice zdobný hraniční mezník.

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Druhý z dvojvrcholu Špičníku (na Bavorské straně hranice) je nižší, blíže hraniční cestě (cca 120m), a je z něj částečný rozhled do Německého "vnitrozemí".

Druhý z dvojvrcholu Špičníku (HLV 34; 1351 m) (na Bavorské straně hranice) je nižší, blíže hraniční cestě (cca 120m), a je z něj částečný rozhled do Německého "vnitrozemí".

Pavel Blazek (srpen 2023)

Vrcholová partie Špičníku (na České straně hranice).

Vrcholová partie Špičníku (HLV 34; 1351 m) (na České straně hranice).

Pavel Blazek (srpen 2023)

Pohled na magický Luzný od Březnícké hájovny ežící na úpatí Studené hory se nikdy neokouká.

Pohled na magický Luzný od Březnícké hájovny ežící na úpatí Studené hory (HLV 60; 1298 m) se nikdy neokouká.

Pavel Blazek (srpen 2023)

 
Přístup k Studené hoře možný průsekem po Z úbočí (orientačně zřetelný, jen ve spodních partiích velice podmáčen). Oba Roklany jsou z těchto míst jako na dlani.

Přístup k Studené hoře (HLV 60; 1298 m) možný průsekem po Z úbočí (orientačně zřetelný, jen ve spodních partiích velice podmáčen). Oba Roklany jsou z těchto míst jako na dlani.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Ve vrcholové partii Studené hory jsem pod smrkem nalezl malou kamennou mohylku.

Ve vrcholové partii Studené hory (HLV 60; 1298 m) jsem pod smrkem nalezl malou kamennou mohylku.

Pavel Blazek (srpen 2023)

Vrchol Studené hory patrně dříve zdobila pagoda z klád (jak patrno z fotografií předchůdců).

Vrchol Studené hory (HLV 60; 1298 m) patrně dříve zdobila pagoda z klád (jak patrno z fotografií předchůdců).

Pavel Blazek (srpen 2023)

 

Zobrazeno 1 - 45 z 12136 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group