Králický Sněžník (KS)

Králický Sněžník: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Přejít na: Babuše | Černá kupa | Hleďsebe | Klepý | Králický Sněžník | Malý Sněžník | Podbělka | Souš | Srázná - S vrchol | Stříbrnická | Sušina | Sviní hora

Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les

 
Mapa Králický Sněžník a Hanušovická vrchovina

Mapa Králický Sněžník a Hanušovická vrchovina

Lokalita: soustava: IV Krkonošsko-jesenická soustava; podsoustava: IVC Jesenická podsoustava; celek: IVC-4 Králický Sněžník

Počet hlavních tisícimetrových vrcholů (HLV): 12

Počet vedlejších tisícimetrových vrcholů (VV): 3

.

Výlety v Králickém Sněžníku

 

Charakteristika Králického Sněžníku

Členitá hornatina na styku Čech, Moravy a Kladska, při hranici s Polskem. Součást Jesenické oblasti. Třetí nejvyšší pohoří v ČR, celkem 12 tisícovek, nejvyšší je Králický Sněžník (HLV 11; 1424 m). Zajímavostí je výška zdejších tisícovek, všechna ostatní pohoří mají nejvíce nižších vrcholů a s přibývající výškou jich ubývá. Zde však je do 1 100 m n. m. jen jedna tisícovka a do 1 200 m n. m. dvě. Tato výrazná hornatina leží svou větší částí v Polsku (zde se nazývá Masyw Śnieżnika), kde je také národní park. Celé pohoří má dominantní masiv (shodného názvu Králický Sněžník), z kterého vybíhá 5 hřbetů (rozsoch). Jihozápadní rozsocha vede po hranici s Polskem a spolu s jižní (zpočátku jihovýchodní) tvoří jakousi „podkovu“, proříznutou velmi hlubokým údolím Moravy.

V geologickém složení převládají ruly, migmatity a svory s místními vložkami křemenců a vápenců. Základ tvoří klenba se zlomovými svahy. V dobách ledových zde byly mrazové pustiny se sněhovými poli – ledovce se zde nevyskytovaly. Na četné systémy zlomů jsou vázány vydatné prameny. Říční síť je hustá, krátké potoky mají velký spád s peřejemi a vodopády. Nejdelším tokem v pohoří je Morava, která zde pramení a po 10 km odtud již jako malá říčka odtéká u obce Dolní Morava. Hornatina má značný význam jako evropské rozvodí – česká strana je odvodňována do Dunaje a z malé části i do Labe, polské toky směřují do Odry.

Pohoří je téměř kompletně zalesněno smrčinami, přirozených bučin s jedlí se zachovalo málo. Malý ostrůvek arkto-alpínské vegetace nad horní hranicí lesa je asi od 1 300 m n.m. Velká část masivu spadá do NPR Králický Sněžník, s rozlohou 1 740 ha a ochranným pásmem se řadí k největším v ČR. Mimo NPR leží pouze 3 tisícovky. Předmětem ochrany jsou alpínské hole, rašeliniště, původní lesní porosty, krasové a periglaciální jevy. Vyskytuje se zde velké množství chráněných rostlin a živočichů.

Klimatické poměry v pohoří závisí především na nadmořské výšce. Měřené prvky jako sněhová pokrývka, srážky, teploty a rychlost větru jsou srovnatelné s Krkonošemi či Hrubým Jeseníkem. Celá oblast je osídlená pouze na okrajích. Výchozími místy jsou Králíky, Hanušovice či Staré Město, leží však již mimo pohoří. Králický Sněžník je velmi kompaktním celkem, jehož tisícovky mohou zdatnější obejít za jediný den, a to ještě s návratem do výchozího bodu. Pro svou stejnorodost byly až nedávno vyčleněny podrobnější geomorfologické jednotky než je celek (jsou zde přímo okrsky bez podcelků).

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group