Pravidla členství

Související odkazy: Přehled výhod a varianty členství | Přehled akcí | Pravidla členství | Registrace nového uživatele | Objednávka členství v klubu | Zdolané tisícovky

 
Cestou za tisícovkami...

Cestou za tisícovkami...

Martina Formánková (říjen 2005)

"Klub tisícovkářů (uživatelů Tisícovky.cz)" (dále též jen "Klub tisícovkářů"), je určen zejména všem zájemcům o pravidelné i příležitostné zdolávání tisícimetrových vrcholů České republiky, ať již formou individuální turistiky či organizovaných akcí.

Smyslem Klubu tisícovkářů je poskytování klubových výhod a slev, umožnění výměny informací mezi členy prostřednictvím serveru Tisícovky.cz a organizování turistických akcí.

Členem Klubu tisícovkářů se může stát každá osoba, jež souhlasí s Pravidly členství a splní veškeré zde uvedené podmínky členství.

 

Pro nákup knih i dalšího zboží v e-shopu není nutná registrace ani placená verze členství v Klubu a ceny v e-shopu tak jsou konečné!

Jak nakoupit bez Registrace?Zapomněl jsem heslo / Poštovné / VOP / Další Časté dotazy /

 

Ostatní pravidla členství Klubu tisícovkářů (uživatelů Tisícovky.cz):

  • Členství v Klubu tisícovkářů je možné v několika variantách lišících se výší ročního členského příspěvku a od toho se odvíjejícího rozsahu poskytovaných výhod a služeb. Přehled variant členství v Klubu tisícovkářů (typů registrace uživatele Tisícovky.cz) a souvisejících výhod lze nalézt v přidružené sekci Přehled výhod a varianty členství.
  • Členství v Klubu tisícovkářů opravňuje členy dle typu registrace k užívání klubových výhod, jejichž seznam je pravidelně aktualizován a zveřejňován. Člen Klubu tisícovkářů se při čerpání výhod prokazuje kartou dle typu registrace (vztahuje se na placené členství typu C). Předtištěné údaje na kartách nesmí být přepisovány, ani jinak upravovány. Karty jsou nepřenosné a mohou být využívány pouze oprávněným držitelem – členem Klubu tisícovkářů.
  • Člen Klubu tisícovkářů nesmí kartu kopírovat či jakýmkoli jiným způsobem rozmnožovat, ani jinak umožnit její vědomé zneužití. V takovém případě může být členovi jeho členství okamžitě ukončeno. Nutnost náhrady případně vzniklé škody tím není dotčena.
  • Klub tisícovkářů a spolupracující subjekty poskytující členům Klubu tisícovkářů slevy či jiné výhody si vyhrazují právo požádat člena Klubu tisícovkářů při užití karty o konfrontaci údajů uvedených na kartě s průkazem totožnosti dotyčného člena Klubu tisícovkářů.
  • Člen Klubu tisícovkářů souhlasí se zařazením údajů poskytnutých při registraci do databáze členů Klubu tisícovkářů. S databází je nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
  • Člen Klubu tisícovkářů se zavazuje hradit pravidelné roční členské příspěvky (nevztahuje se na základní bezplatné členství, které vzniká automaticky okamžikem registrace a trvá až do okamžiku případného zrušení registrace). Placený typ členství v Klubu tisícovkářů vzniká dnem připsání prvního ročního členského příspěvku na účet zřizovatele Klubu tisícovkářů č. 182913635/0300 vedený u ČSOB, pobočka Praha, Vinice. Zaplacením ročního členského příspěvku vzniká členství v Klubu tisícovkářů na příslušný kalendářní rok.
  • Placený typ členství v Klubu tisícovkářů se stávajícímu členovi automaticky prodlužuje o další rok, pokud je jeho příspěvek na další rok připsán na účet zřizovatele Klubu tisícovkářů před uplynutím termínu, do kterého bylo jeho členství v Klubu tisícovkářů předplaceno (základní bezplatné členství není již nutné po první registraci jakkoli v budoucnu obnovovat).
  • Člen Klubu tisícovkářů bere na vědomí, že v případě včasného neuhrazení svého členského příspěvku pro další kalendářní rok pozbývá jeho členství v Klubu tisícovkářů platnosti, čímž zároveň zanikají i veškeré nároky na klubové výhody (nevztahuje se na základní bezplatné členství). Nové členství v Klubu tisícovkářů vzniká až po opětovné registraci a připsání členského příspěvku na účet zřizovatele Klubu tisícovkářů.
  • Klub tisícovkářů se zavazuje informovat své členy prostřednictvím Tisícovky.cz včas o nových možnostech čerpání klubových výhod a slev i o akcích pořádaných pro své členy. Zároveň se Klub tisícovkářů zavazuje informovat své členy o všech zásadních změnách v Pravidlech členství v Klubu tisícovkářů.
 

Přehled variant členství v Klubu tisícovkářů (typů registrace uživatele Tisícovky.cz) a souvisejících výhod lze nalézt v přidružené sekci Přehled výhod a varianty členství.

 

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group