Šumavské podhůří (ŠP)

Šumavské podhůří: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Přejít na: Kleť | Libín | Na skalce | Rohanovský vrch | Velký Plešný | Velký Plešný - J vrchol | Žebříkový kámen

Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les

 
Mapa Šumavské podhůří - východ

Mapa Šumavské podhůří - východ

Lokalita: soustava: I Šumavská soustava; podsoustava: IB Šumavská hornatina; celek: IB-2 Šumavské podhůří

Počet hlavních tisícimetrových vrcholů (HLV): 7

Počet vedlejších tisícimetrových vrcholů (VV): 4

.

Výlety v Šumavském podhůří

(Kompletní sada map následuje za charakteristikou pohoří.)

 

Charakteristika Šumavského podhůří

Rozsáhlá členitá vrchovina, místy až plochá hornatina v jižních a jihozápadních Čechách. Nejvyšším vrcholem je Libín (HLV 197; 1093 m). Celkem pouze 6 hlavních tisícovek, spíše v jihovýchodní části.ˇToto pohoří tvoří, jak už název napovídá podhůří Šumavy, kterou obklopuje směrem do vnitrozemí v celé délce. Hlavní hřbety Šumavského podhůří jsou rovnoběžné se Šumavou, tj. kolmo k tokům odvodňujících řek (Otava, Volyňka, Blanice a Vltava). Pohoří je podobného složení i reliéfu jako vlastní Šumava, liší se nižším vyklenutím a vyšším stupněm denudace (odnosu). Z hornin převládají ruly, pararuly, svory a granulity.

Jako celek není Šumavské podhůří chráněno, zasahuje sem však CHKO Šumava. Část Prachatické hornatiny tvoří CHKO Blanský les. Mimoto sem patří i několik maloplošných chráněných území. Klima hor je úměrné nadmořské výšce s jedním malým rozdílem – v důsledku závětrné polohy za Šumavou, která tvoří překážku převládajícímu proudění, se zde projevuje fénový efekt, na území ČR asi nejprůkaznější. Výsledkem jsou nižší srážky (o cca 20-30 %) a vyšší teplota vzduchu (asi o 0,5 °C v ročním průměru a až 2 °C v extrémních hodnotách). Stálejší sněhová pokrývka proto bývá jen v nejvyšších polohách, nad 900 m n. m. Celé pohoří je zalesněné převážně smrkem, v nižších částech i smíšenými lesy s bukem. Výchozími místy jsou pro tisícimetrové vrcholy města Prachatice a Český Krumlov.

 
Mapa Šumava - Boubínská hornatina a Šumavské podhůří - západ

Mapa Šumava - Boubínská hornatina a Šumavské podhůří - západ

Mapa Šumava - Želnavská hornatina a Šumavské podhůří - střed

Mapa Šumava - Želnavská hornatina a Šumavské podhůří - střed

Mapa Šumavské podhůří - východ

Mapa Šumavské podhůří - východ

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group