Javorníky (JA)

Javorníky: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Přejít na: Malý Javorník

Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les

 
Mapa Javorníky a Hostýnsko-vsetínská hornatina

Mapa Javorníky a Hostýnsko-vsetínská hornatina

Lokalita: soustava: IX Vnější Západní Karpaty; podsoustava: IXC Slovensko-moravské Karpaty; celek: IXC-3 Javorníky

Počet hlavních tisícimetrových vrcholů (HLV): 1

Počet vedlejších tisícimetrových vrcholů (VV): 0

.

Výlety v Javorníkách

 

Charakteristika Javorníků

Hornatina na východě Moravy při hranicích se Slovenskem. Je součástí Západních Karpat. Na jihozápadě k Javorníkům přiléhají Bílé Karpaty, hranice probíhá Lyským průsmykem (vede tudy hlavní silnice a železniční trať na Slovensko). Na severovýchodě obklopuje Javorníky Hostýnsko-vsetínská hornatina, hranici tvoří Makovský průsmyk s údolím Vsetínské Bečvy.

Nejvyšším vrcholem české části Javorníků je Malý Javorník (HLV 328; 1021 m), je to ale zárověň také jediná tisícovka na české straně. Státní hranice v nejvyšší části pohoří nezvykle sestupuje z hřebene na severozápadní svahy a ostatní tisícimetrové vrcholy tak zůstávají na Slovensku. Nejvyšším vrcholem je Veľký Javorník (1 071 m n. m.), pod kterým leží sporná rekreační oblast Kasárna (majitelé objektů na slovenské straně jsou Češi a přístupová silnice je také z Čech).

Délka pohoří je přes 30 km, šířka 5 až 10 km. Geologické složení poměrně jednotné, tvoří jej flyšové série pískovců, rozlámané na jednotlivé kry (části). Hluboká údolí a strmé svahy jsou v těchto nesoudržných materiálech častou příčinou sesuvů. Celé Javorníky jsou součástí CHKO Beskydy. Typickým rysem krajiny je rozptýlené osídlení a souvisle zalesněné hřebeny. Výchozími místy pro pohoří jsou obce v údolí Vsetínské Bečvy, jako například Velké Karlovice, Karolinka či Nový Hrozenkov. Klima hor odpovídá nadmořské výšce. Ideální oblast celoroční turistiky.

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group