Moravskoslezské Beskydy (MB)

Moravskoslezské Beskydy: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Přejít na: Burkův vrch | Burkův vrch - Z vrchol  | Čertův mlýn | Čuboňov  | Javorový | Kněhyně | Lysá hora | Magurka | Malá Stolová | Malý Polom  | Malý Smrk | Nad Kršlí | Nořičí hora | Ostrý | Radegast | Radegast - Z vrchol I | Radhošť | Ropice | Slavíč | Smrčina | Smrk | Šindelná | Tanečnice | Tanečnice - Z vrchol | Travný | Velká Stolová | Velký Polom

Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les

 
Mapa Moravskoslezské Beskydy - západ

Mapa Moravskoslezské Beskydy - západ

Lokalita: soustava: IX Vnější Západní Karpaty; podsoustava: IXE Západní Beskydy; celek: IXE-3 Moravskoslezské Beskydy

Počet hlavních tisícimetrových vrcholů (HLV): 27

Počet vedlejších tisícimetrových vrcholů (VV): 5

.

Výlety v Moravskoslezských Beskydech

(Kompletní sada map následuje za charakteristikou pohoří.)

 

Charakteristika Moravskoslezských Beskyd

Členitá hornatina na severovýchodě Moravy, při hranici se Slovenskem. Součást vnější části Západních Karpat. Jsou naším největším a nejvyšším pohořím karpatského typu s charakteristickým reliéfem. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (HLV 48; 1324 m). Celkem je zde 27 hlavních tisícovek rozmístěných v celém pohoří. Geologické složení je typicky flyšové, střídají se zde série jílovců, pískovců a slepenců. Celá souvrství jsou pak ukloněna a vyvrásněna, s tektonickými poruchami. Pohoří je tvořeno výraznými hřbety, ve střední části i několika izolovanými masivy (Lysá hora (HLV 48; 1324 m), Travný (HLV 114; 1203 m), Smrk (HLV 72; 1276 m)). Svahy jsou prudké, údolí řek jsou hluboce zaříznutá. Pramení zde přítoky Odry, např. Ostravice a Morávka, dále pak pravostranné přítoky Rožnovské Bečvy.

Moravskoslezské Beskydy jsou chráněny ve stejnojmenné CHKO, která je svou rozlohou 1 160 km2 největší v ČR. Předmětem ochrany jsou zejména zachovalé lesní porosty a typická luční společenstva. Navíc je zde okolo 25 maloplošných chráněných území. Původní jedlobukové pralesy se zachovaly jen ojediněle, dnes jsou lesy tvořeny převážně druhotnými smrčinami. Lesnatost území je vysoká, přesahuje 70 %. Náprava druhové skladby již probíhá, ale vyžádá si ještě mnoho desítek let. Významnými jsou zde velcí savci – rys a vzácněji vlk, ze Slovenska občas migruje medvěd, který zde v posledních letech i zimuje (4 – 5 mladých jedinců).

Výchozími místy pro Moravskoslezské Beskydy jsou města Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Morávka a Jablunkov, případně se lze do hor dostat ze slovenských Javorníků a Kysuce. Klima hor odpovídá nadmořské výšce. Lysá hora s průměrnými ročními srážkami přes 1 500 mm je jedním z nejdeštivějších míst u nás. Za ničivých povodní v červenci 1997 napršelo v jejím okolí během 5 dnů až 617 mm (meteorologická stanice Šance pod Lysou horou). Pro zimní období je typické časté vydatné sněžení a v polohách nad 800 m n. m. i stálá sněhová pokrývka. Hřebeny poskytují dostatek lyžařských tras a zdolávání tisícovek v zimě lze jen vřele doporučit.

 
Mapa Moravskoslezské Beskydy - západ

Mapa Moravskoslezské Beskydy - západ

Mapa Moravskoslezské Beskydy - východ

Mapa Moravskoslezské Beskydy - východ

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group