Hrubý Jeseník (HJ)

Hrubý Jeseník: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Přejít na: Břidličná hora | Čepel | Černá stráň | Černava | Černý vrch | Červená hora | Dlouhé stráně | Homole | Hradečná | Hřbety | Jelení hřbet | Jelení loučky | Jelení loučky - Z vrchol | Karliny kameny | Keprník | Lyra | Lysý vrch | Malé Bradlo | Malý Děd | Malý Máj - SZ vrchol | Medvědí hřbet | Medvědí louka | Medvědí vrch | Mravenečník | Orlík | Osikový vrch | Ostruha | Ostružná | Ostrý vrch | Pecny | Polom | Praděd | Pytlák | Sokol | Spálený vrch - SV vrchol | Srnčí vrch | Šerák | Šindelná hora | Šindelná hora - JZ vrchol | Temná | Troják  | Tupý vrch | Ucháč | Velká Jezerná | Velké Bradlo | Velký Klín | Velký Klínovec | Velký Máj | Vozka | Vřesník | Výrovka | Vysoká hole | Vysoká hora | Zaječí hora | Žárový vrch | Žárový vrch - SV vrchol

Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les

 
Mapa Hrubý Jeseník - Pradědská hornatina

Mapa Hrubý Jeseník - Pradědská hornatina

Lokalita: soustava: IV Krkonošsko-jesenická soustava; podsoustava: IVC Jesenická podsoustava; celek: IVC-7 Hrubý Jeseník

Počet hlavních tisícimetrových vrcholů (HLV): 56

Počet vedlejších tisícimetrových vrcholů (VV): 30

.

Výlety v Hrubém Jeseníku

.

.

.

(Kompletní sada map následuje za charakteristikou pohoří.)

 

Charakteristika Hrubého Jeseníku

Výrazná členitá hornatina na severu Moravy. Centrální a nejmohutnější pohoří Jesenické oblasti, „střecha Moravy“, po Krkonoších druhé nejvyšší pohoří ČR. Nejvyšším vrcholem je Praděd (HLV 5; 1491 m), v celkovém pořadí tisícovek pátý. Celkem má Hrubý Jeseník 56 tisícovek, což je po Šumavě druhý největší počet. Rozložení vrcholů je relativně rovnoměrné v celé ploše. Hrubý Jeseník má přibližně kruhový tvar o průměru 30 km a dělí se na tři podcelky. Ze severu do něj „vniká“ Jesenická kotlina s říčkou Bělou. Od ostatních celků je oddělen hlubokými zlomovými údolími významných moravských řek, jako je Branná, Desná, Bělá, Moravice či Černá Opava.

Geologické složení celku je pestré, převládají ruly, amfibolity a metamorfované devonské horniny. Hornatina se skládá z několika stupňovitě uspořádaných ker se zbytky zarovnaného povrchu v nejvyšších částech. Četně se vyskytují tvary mrazového zvětrávání, z pleistocénu je doložen malý horský ledovec ve Velké kotlině. Horní hranice lesa je ve výšce okolo 1 300 – 1 350 m n. m., nad ní roste uměle vysazená kleč a smilkové traviny. Jako celek je Hrubý Jeseník chráněn v CHKO Jeseníky. Kromě tisícovky Ucháč (1 009 m n. m., HLV 356) se všechny ostatní nacházejí v CHKO. Je zde i větší množství maloplošných chráněných území, zejména ve vyšších polohách. Mezi nejcennější zcela jistě patří Velká kotlina s pozůstatky ledovcové květeny a s téměř 500 druhy vyšších rostlin (nejvíce v ČR).

Výchozími místy pro návštěvu Hrubého Jeseníku jsou Hanušovice, Šumperk, Jeseník, Vrbno pod Pradědem a Rýmařov. Hlouběji v horách potom několik menších středisek jako Rejvíz, Karlova Studánka, Ramzová či Karlov pod Pradědem. Klima hor je jako jinde úzce spjato s nadmořskou výškou, navíc se zde silně uplatňuje závětrný efekt hlavního hřebene. Počasí je proto na obou stranách horstva často odlišné. Sněhová pokrývka se akumuluje zejména v závětří (východní svahy), kde také najdeme šest ze sedmi lavinových drah Hrubého Jeseníku.

Na severovýchodních svazích Vysoké hole (HLV 8; 1465 m) směrem k Ovčárně lze užít patrně nejlepší zimní podmínky v ČR. Sjezdové tratě ve výšce 1 250 – 1 450 m n. m. jsou v provozu od listopadu do dubna, často až do poloviny května. Maximum sněhu zde leží v březnu až dubnu a dosahuje průměrně 2 m, v roce 2001 až 3,5 m. Nejchladnějším místem pohoří, ale i celé Moravy, je vrchol Pradědu s průměrnou roční teplotou okolo 1 °C. Na ročních srážkových úhrnech je patrný vliv horstva na východním podhůří, kde je srážek asi o 20 % méně než v jiných částech. Na hřebenech spadne okolo 1 200 – 1 300 mm, v podhůří 800 – 1 000 mm, na východě však jen do 700 mm. Krásné prostředí s dostatkem ubytovacích kapacit vytváří z Hrubého Jeseníku ideální rekreační oblast s možností celoroční turistiky.

 
Mapa Hrubý Jeseník - Keprnická hornatina

Mapa Hrubý Jeseník - Keprnická hornatina

Mapa Hrubý Jeseník - Pradědská hornatina

Mapa Hrubý Jeseník - Pradědská hornatina

Mapa Hrubý Jeseník - Medvědská hornatina

Mapa Hrubý Jeseník - Medvědská hornatina

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group