Orlické hory (OH)

Orlické hory: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Přejít na: Homole | Jelenka | Kamenný vrch | Koruna | Malá Deštná | Sedloňovský vrch | Šerlich | Tetřevec | U Kunštátské kaple | Velká Deštná | Vrchmezí

Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les

 
Mapa Orlické hory

Mapa Orlické hory

Lokalita: soustava: IV Krkonošsko-jesenická soustava; podsoustava: IVB Orlická podsoustava; celek: IVB-2 Orlické hory

Počet hlavních tisícimetrových vrcholů (HLV): 11

Počet vedlejších tisícimetrových vrcholů (VV): 4

.

Výlety v Orlických horách

 

Charakteristika Orlických hor

Orlickými horami nazýváme plochou hornatinu ve východních Čechách, která je součástí Orlické oblasti. Délka pohoří ve směru severozápad – jihovýchod činí 50 km, šířka kolísá mezi 5 – 10 km. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná (HLV 179; 1116 m). Najdeme zde celkem 11 hlavních tisícovek soustředěných do severní a střední části Orlického hřbetu v délce 15 km. Orlické hory se dělí na tři podcelky. Severní část je nejvyšší a nazývá se Deštenská hornatina. Jižní část je nižší a nazývá se Bukovohorská hornatina. Mezi nimi leží Mladkovská vrchovina, oddělená od obou krajních částí hlubokými údolími Divoké a Tiché Orlice.

Geologicky jsou Orlické hory tvořeny asymetrickou klenbou, porušenou mnoha zlomy. Z hornin převládají migmatity a ortoruly s pásmy svorů a pararul. Pro Orlické hory jsou charakteristické středně prudké svahy a rozsáhlé ploché hřbety. I díky tomu jsou ideálním místem zimních lyžařských túr. Přejít všech 11 orlických tisícovek zvládnou zdatnější za jediný den. Lesy původně tvořily jedlobukové pralesy, pouze polohy hřebenů pokrývaly smrčiny. Již před několika stoletími bylo dřevo těženo a druhová skladba lesa se stále více blížila dnes nechvalně známým smrkovým monokulturám. Ty jen těžko mohly odolat imisím tepelných elektráren a následným kůrovcovým kalamitám. Proto jsou hřebeny Orlických hor v současnosti plné rozsáhlých pasek s novou výsadbou a zachovalé zbytky původnějších porostů jsou přísně chráněny. Jediným pozitivem odlesnění hřebenových partií jsou daleké výhledy do Podorlicka, Krkonoš a na Králický Sněžník.

Severní a střední část Orlických hor je od roku 1969 chráněna v CHKO Orlické hory na ploše 204 km2. Je zde i zhruba 20 maloplošných chráněných území. Klimatické poměry odpovídají nadmořské výšce, nad 1 000 m n. m. jsou roční průměrné teploty okolo 4 °C a průměrné roční srážky mezi 1 100 – 1 400 mm. Díky vysokému podílu zimních srážek je sněhová pokrývka stabilní a pro účely zimní rekreace dostatečná. Známá jsou střediska Říčky, Deštné a Čenkovice. Po hřebenech vedou upravované lyžařské trasy. Při silnějším větru je díky odlesnění pohyb po hřebenech nebezpečný.

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group