Vysvětlení pojmů geodetický, trigonometrický a nivelační bod

 

Vysvětlení pojmů geodetický, trigonometrický a nivelační bod

Geodetické body lze dělit dle více kritérií (přesnost, účel, druh stabilizace...).

Podle účelu se geodetické body dělí na trigonometrické body (síť trojúhelníků po celé ČR) a nivelační body (body s určenou výškou, převážně tzv. pořady podél silnic).

K tomu ještě přistupují zhušťovací body (zahušťují síť trigonometrických bodů tam, kde je jich málo) a zajišťovací body (jsou v blízkosti nějakého důležitějšího bodu, aby se dal v případě poškození či zničení snadno doměřit a obnovit).

Na stránkách ČÚZK se dají body vyhledávat. Ke každému bodu je uveden list s náčrtem místní situace, výškou, souřadnicí a orientací na okolní body. Celkový počet bodů je obrovský - jen trigonometrických je u nás asi 60000!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kniha Jak se měří svět

Skvělá publikace o vývoji lidské vzdělanosti. Autor popisuje opravdu vše měřitelné - od astronomických a geografických měřítek vesmíru a naší Země až po hudbu, krevní oběh nebo sociální postoje.

Vědecké informace jsou srozumitelnou formou střídány zajímavostmi a perličkami, nechybí obrovské množství fotografií, přehledů, tabulek, grafů...

(Možnost okamžitého objednání v e-obchodě.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group