Popis nesmeků DueNorth

Související odkazy: Protiskluzové návleky - nesmeky DueNorth Everyday | Protiskluzové návleky - nesmeky DueNorth Light Industrial (LI) | Protiskluzové návleky - nesmeky DueNorth All Purpose | Náhradní hroty nesmeků DueNorth - 6 ks | Náhradní hroty nesmeků DueNorth - 12 ks

 

Informace pro správný výběr velikosti naleznete v sekci Velikosti nesmeků DueNorth.

Přehled jednotlivých výrobků naleznete v sekci Nesmeky DueNorth.

 

Základní rychlé srovnání typů nesmeků DueNorth:

Everyday:

Typ EV je určen zejména pro chůzi ve městě. Nasazené nesmeky nejsou téměř vidět a jsou "ultraskladné". Při použití na jiném povrchu než led a sníh dochází k rychlejšímu opotřebení gumových částí nesmeků.

Light Industrial:

Typ LI je odvozen z levnějšího typu Everyday, oproti kterému je vyztužena gumová část nesmeku, takže výrobek je ještě více odolnější a trvanlivější.

All Purpose:

Typ AP je určen do náročnějších podmínek a umožňuje například i sportovní běh a chůzi v náročném terénu. Nesmeky lze využít i na jiném povrchu než jsou led a sníh, protože používáním se zřetelně nezrychluje opotřebení jejich gumového tělesa, které je srovnatelné s opotřebením gumové podrážky bot.

Heel Traction Aids:

Typ HTA má díky nasazování na patu jen jednu univerzální velikost a navíc umožňuje velmi rychlé "nazouvání a zouvání" jen přetažením za podpatek, takže je ideální například i pro řidiče, poštovní doručovatele... 

Návod k použití nesmeků DueNorth

Nesmeky DueNorth jsou protiskluzná pomůcka – osobní ochranný prostředek (OOP) - výrazně omezující klouzání. Jsou určeny především pro pohyb na sněhovém a ledovém povrchu. Jednou z hlavních výhod těchto patentově chráněných nesmeků oproti dosud známým konstrukcím je skutečnost, že výrazně omezují klouzání i na všech dalších pevných materiálech jako jsou např. ocel, beton kámen a dlaždice. Nesmeky DueNorth získaly Certifikáty ES přezkoušení typu č. 235/E-051/2004 a 235/E-052/2004 a bylo pro ně též vydáno ES prohlášení o shodě.

Jak nesmeky správně nasadit

Nesmeky se velmi snadno nazouvají.

Nesmeky se velmi snadno nazouvají.

Typ All Purpose: Po vyndání nesmeků a jejich případném obrácení hroty směrem vně nasaďte přední část nesmeku na špičku boty. Pak uchopte nesmek za nazouvací kruhový otvor v zadní části a přiměřeným tahem směrem vzad a vzhůru jej natáhnete na botu. Zkontrolujte zda nesmek správně sedí přes celou podrážku i podpatek boty. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

Typ Everyday a Light Industrial: Držte nesmek hroty směrem k zemí tak, aby čtyři hroty byly umístěny pod přední části boty a dva hroty pod patní částí boty. Mírně zatáhněte ukazováčky obou rukou za nesmek v podélné ose, čímž dosáhnete mírného „vytvarování“ nesmeku pro jeho snazší nasazení na botu. Pak nasaďte přední část nesmeku na špičku boty a tahem za nazouvací oválný otvor v jeho zadní části přiměřeným tahem směrem vzad a vzhůru jej natáhnete na botu. Zkontrolujte zda nesmek správně sedí přes celou podrážku i podpatek boty. Zopakujte i s druhým nesmekem.

Doporučení k výběru velikostí nesmeků DueNorth

U nesmeků DueNorth není rozdíl mezi pravým a levým nesmekem. Z důvodu různých typů obuvi, doporučujeme vyzkoušet si, která z vyráběných velikostí nesmeků se nejlépe hodí na Vaši botu. Nesmeky by nemělo být nutno natahovat na botu ani příliš velkou ani malou silou. Nesmeky, které nemají správnou velikost vzhledem k typu a rozměrům Vaší boty, nemohou optimálně plnit svoji funkci. Pokud jste si nechali nesmeky zaslat na dobírku a jejich velikost Vám nevyhovuje, využijte svého práva na výměnu či vrácení zboží do 14 dní od jeho doručení! V pozdějším termínu, nebo při osobním nákupu nelze uplatňovat právo na výměnu či reklamaci z důvodu nesprávné velikosti!

Výběr velikosti nesmeků dle velikosti obuvi nabízí sekce Velikosti nesmeků DueNorth.

Jak nesmeky správně používat

Nesmeky DueNorth jsou velmi skladné a lehké.

Nesmeky DueNorth jsou velmi skladné a lehké.

Doporučujeme nesmeky nosit ve vhodném transportním obalu, aby jste si po jejich použití a opětovném složení neznečistili například kapsu oděvu, nebo tašku. Rovněž doporučujeme nesmeky před ukládáním ať již do kapsy či transportního obalu přehnout nejméně jedenkrát tak, aby hroty směřovaly směrem dovnitř.

Použití nesmeků na jiném povrchu než led a sníh by mělo být příležitostné, neboť může zrychlovat opotřebení, zejména jejich hrotů. Rovněž může docházet k nežádoucímu poškozování povrchu těchto jiných materiálů. Správná funkce nesmeků je zajištěna pouze při kolmém našlapování, tedy když našlapujete na celou, nebo větší část plochy špičky nebo paty nesmeků.

Jak snadno a rychle vyměnit hroty nesmeků

Nové Ice DiamondTM ploché hroty ze slinutých karbidů wolframu jsou zkonstruovány k snadnému vyjmutí z gumové „podrážky“ nesmeku bez jejího poškození a bez použití jakýchkoli nástrojů. K výměně hrotů jednoduše zatlačte palcem, případně oběma palci Vaší ruky (rukou) na plastový držák hrotů z vnitřní strany nesmeku směrem k jeho vnější straně. Tlačte tedy na držák z opačné strany, než z něj vystupují ploché hroty. Nový hrot včetně plastového držáku jednoduše zatlačíte opět palcem nebo palci do „podrážky“ nesmeku ze stejného směru, jako jste vytlačovali starý hrot.

Pokyny pro údržbu nesmeků DueNorth

Hrot je zastříknut do zvláště odolného plastu Dura.

Hrot je zastříknut do zvláště odolného plastu Dura.

Přestože jsou nesmeky DueNorth vyrobeny ze speciální vysoce odolné směsi gumy, podmínkou pro zachování jejich dlouhé životnosti je pravidelná údržba. Ta spočívá v důkladném opláchnutí nesmeků vlažnou vodou a následném osušení nejlépe po každém denním použití. Nesmeky ovšem nikdy nesušte na topení! Nesmeky je možné vysušit látkou nebo je nechat samovolně oschnout zavěšené či odložené při pokojové teplotě.

Pro zvýšení životnosti doporučujeme čas od času (zejména před začátkem zimní sezóny a rovněž po jejím skončení) ošetření nesmeků běžně dostupnými konzervačními a ochrannými přípravky pro gumová těsnění například dveří automobilů.

Přestože ploché hroty ze slinutých karbidů mají přibližně 10x větší životnost než hroty ocelové, je třeba je při častém používání nesmeků čas od času zkontrolovat. V případě, že zpozorujete, že je nějaký plochý hrot příliš opotřebován, je odlomený nebo že jeho plastový držák je významně poškozený, vyměňte jej za nový.

Důležitá upozornění

  • Mějte na paměti, že použití této protiskluzné pomůcky může poškodit některé povrchy!
  • Nesmeky DueNorth nemusí zaručit omezení klouzání na nesoudržných povrchách jako je například silná vrstva bahna, bláta a podobně. V tomto případě se totiž nemá podrážka ani hroty nesmeků „o co opřít“.
  • Z výše uvedených důvodů je třeba vždy předem vyzkoušet, zda a v jaké míře nesmeky na konkrétním povrchu zvyšují tření a snižují tak klouzání!
  • Při chůzi na jiných pevných povrchách než je led a sníh může docházet ke zrychlenému opotřebení výrobku. Použití této protiskluzné pomůcky na těchto povrchách by tedy mělo být spíše nahodilého a příležitostného charakteru.
  • Správná funkce nesmeků je zajištěna pouze při kolmém našlapování, tedy když našlapujete na celou nebo větší část plochy špičky nebo paty nesmeků.
  • Výrobce, dovozce ani prodejci neručí za jakékoli škody způsobené použitím v rozporu s tímto návodem, pokyny pro údržbu a zejména pak se zde uvedenými upozorněními.
  • DueNorthTM, Ice Diamond TM, Dura TM, Plastic and quick fit TM, jsou ochrannými značkami společnosti Sure Foot Corporation.

Záruka

Na výrobek DueNorth poskytuje dovozce při dodržení podmínek uvedených v tomto návodu a v souladu s platnými zákony České Republiky záruku v délce trvání 2 roky od data prodeje.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, násilným poškozením a porušením podmínek údržby a používání výrobku uvedených v tomto návodu. Za násilné poškození vylučující nárok na uplatnění záruky se považuje zejména proříznutí gumové části nesmeku ostrými předměty (jako například skleněné střepy, ocelové špony, hrany, hřebíky a pod). Na poškození či zlomení výměnných hrotů v důsledku opotřebení se záruka nevztahuje.

Sure Foot Corporation, výhradní dovozce do ČR – společnost CZ BMI, s.r.o. a prodejce se zříkají jakékoli odpovědnosti za škody způsobené při použití nesmeků v rozporu s informacemi a upozorněními uvedenými v návodu k použití a také za výběr vhodné velikosti tohoto výrobku.

 

Informace pro správný výběr velikosti naleznete v sekci Velikosti nesmeků DueNorth.

Přehled jednotlivých výrobků naleznete v sekci Nesmeky DueNorth.

 

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group