Světlá (HLV 85; 1244 m)
další informace o vrcholu

Světlá: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 4 z 4 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Přehlední mapa okolí nového vedlejšího vrcholu Světlé - tisícovky Signál.

Přehlední mapa okolí nového vedlejšího vrcholu Světlé (HLV 85; 1244 m) - tisícovky Signál (VV 85a; 1175 m).

Michal Holub (leden 2012)

25.01.2012 11:16:35 - Michal Holub

Signál - nový VV Světlé v Krkonoších

Na severovýchodním hřbetu Světlé (HLV 85; 1244 m) jsem počátkem ledna objevil menší výstupek, jehož převýšení nad sedlo splňuje podmínky pro zařazení mezi vedlejší vrcholy.

Najdeme jej 730 m od hlavního vrcholu, severně od nejvyššího místa Thámovy cesty (neznačená kvalitní cesta, v zimě upravovaná lyžařská trasa).

V mapách se u tohoto místa nejčastěji objevuje oronymum Signál (VV 85a; 1175 m), které také použijeme pro jeho název. Zhruba 150 m severněji leží trigonometrický bod (1138.92 m) s názvem Lesní hora.

Nový vedlejší vrchol Signál (VV 85a; 1175 m) najdeme na souřadnicích WGS-84 N50 39 48.7 E15 46 43.0 a pomocí barometrického měření výšky (přístroj Garmin GPSMAP 60CSx) jsem stanovil výšku 1175 m (tolerance cca 2 metry, nutno časem prověřit nivelací). Sedlo ke Světlé (HLV 85; 1244 m) je v bezprostřední blízkosti Thámovy cesty o zhruba 7 m níže.

Na Signálu (VV 85a; 1175 m) roste řídký smrkový les, v oblasti vrcholu a severních svazích místy paseka s malými smrčky, balvany a sutí. Výhled je velmi dobrý (Sněžka a okolí). Během mé návštěvy vrchol pokrývala přes 1 metr vysoká vrstva sněhu a byla mlha s minimální dohledností…

Bavany ve vrcholové části Signálu.

Bavany ve vrcholové části Signálu (VV 85a; 1175 m).

Michal Holub (leden 2012)

Pohled od balvanů k vrcholu Signálu.

Pohled od balvanů k vrcholu Signálu (VV 85a; 1175 m).

Michal Holub (leden 2012)

Vrcholová plošina Signálu.

Vrcholová plošina Signálu (VV 85a; 1175 m).

Michal Holub (leden 2012)


 
Zlaté návrší ze sedla u Vrbatovy boudy.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) ze sedla u Vrbatovy boudy.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

14.01.2009 10:12:16 - Tomáš Formánek

Návrh nové zonace KRNAP

V nejnovějším čísle 2009/1 časopisu Krkonoše - Jizerské hory vyšel zajímavý článek "Návrh nové zonace KRNAP". Autor Radovan Vlček v něm shrnuje aktuální informace o připravované změně rozdělení KRNAP do jednotlivých zón a změny v pravidlech pro pohyb osob na území národního parku.

V současné době zaujímá I. zóna KRNAP 4503 ha (12,4 % území parku), II. zóna 3416 ha (9,4 % území parku). Dle zákona č. 114/1192 Sb. je vstup mimo značené cesty zakázán pouze v I. zónách NP, ale v KRNAP byl tento zákaz místní úpravou rozšířen i na II. zónu parku.

Jak poznamenává autor článku, toto rozšíření zákazu pohybu mimo značené cesty ve II. zóně KRNAP je dle názoru Správy "podepřeno kvalifikovanými právními výklady, ale z dnešního pohledu již legislativní oporu nenachází, a proto je v současné době pohyb pěších návštěvníků na území II. zón NP mimo značené cesty tolerován".

Připravovaná zonace NP ještě není definitivně schválena, v současné době probíhá její projednávání s dotčenými subjekty. Z dostupných informací však vyplývá, že I. zóna KRNAP by se měla přibližně rozšířit o území dnešní II. zóny a II. zóna by měla nově zahrnout část III. zóny. Zákaz vstupu mimo značené cesty však má nově platit již pouze v I. zóně NP.

Shrneme-li výše uvedené informace, dle návštěvního řádu KRNAP je v současné době zakázán pohyb mimo značené cesty v I. i II. zóně NP, ve II. zóně je však porušování tohoto zákazu pěšími turisty tolerováno. Nově by měla stávající II. zóna připadnout I. zóně NP a pohyb mimo značené cesty by v těchto oblastech byl již definitivně přísně zakázán.


 
Zdroj: HUMLNET.cz

Zdroj: HUMLNET.cz

28.05.2008 10:47:28 - Michal Holub

Zajímavé a kvalitní záběry Krkonoš lze najít na stránkách serveru "HUMLNET".

Přímo na Sněžce (HLV 1; 1603 m) je například umístěna kamera (http://kamery.humlnet.cz/cz/kamery/snezka) směřující přibližně k jihovýchodu. Lze na ní vidět zalesněný masiv Růžové hory (HLV 19; 1396 m) (vrchol od osy lanovky kousek vpravo) a přes hluboce zaříznuté údolí Úpy vrchol další tisícovky Světlé (HLV 85; 1244 m).

Další kamera (http://kamery.humlnet.cz/cz/kamery/lucni-bouda) ukazuje pohled z Luční boudy přes Úpské rašeliniště na Sněžku (HLV 1; 1603 m). Potok vinoucí se snímkem je Bílé Labe, pravá strana snímku je severní svah Studniční hory (HLV 3; 1555 m). Záběr dává mj. i dobrou představu o zbytcích sněhu na hřebenech Krkonoš.

Obě fotokamery jsou doplněny i archivem, s možností prohlížet snímky v konkrétních časech a sekvencích. Údaje z teploměrů jsou za slunečního svitu velmi zkreslené, použitelné údaje poskytují jen při déle zatažené obloze. Pokud si budete snímky prohlížet, což lze ve více rozlišeních, podívejte se například na sekvenci kamery Luční bouda 24.5. 2008 okolo 19:30 - krásná putující duha či na sekvenci kamery Sněžka 1.6.2008 okolo 01:34 - nádherně viditelný blesk na noční obloze.


 
Lysá hora, Kotel a Vlčí hřeben z Vysokého nad Jizerou.

Lysá hora (HLV 35; 1344 m), Kotel (HLV 10; 1435 m) a Vlčí hřeben (HLV 167; 1124 m) z Vysokého nad Jizerou.

Petr Havránek (duben 2005)

29.01.2007 10:34:00 - Tomáš Formánek

"Stejné, a přesto pokaždé jiné. Takové jsou pohledy na horu Kotel, našeho „malého velikána“. Ač svou nadmořskou výškou 1 435 metrů je až osmým nejvyšším krkonošským vrcholem, je zřejmě hned po Sněžce horou nejnápadnější. Vděčí za to své poloze, neboť před ní směrem do vnitrozemí již neční žádná vyšší hora nebo hřbet. Ostatně podobné postavení má ve východních Krkonoších ještě nižší  masiv Černé hory. Je zde jistá spojitost: Stejně jako u Černé hory často zapomínáme na fakt, že se zároveň díváme i na Světlou, tak v případě Kotle si většinou ani neuvědomíme, že při pohledech od jihu zároveň obdivujeme i Harrachovy kameny. A to nemluvím o Lysé hoře a hřbetu Krkonoše, kteréžto dodávají Kotli patřičný rozměr. V tomto ohledu je Sněžka ve své osamělosti opravdu výjimečná."

Takto začíná článek Jiřího Dvořáka v časopise Krkonoše - Jizerské hory (číslo 2006/1) věnovaný především Kotli (HLV 10; 1435 m), ale zmiňující i Sněžku (HLV 1; 1603 m), Černou horu (HLV 59; 1300 m), Světlou (HLV 85; 1244 m), Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m), Lysou horu (HLV 35; 1344 m) či hřbet Krkonoše se Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m). Hlavní součástí článku je ale především krásná panoramatická fotografie Kotle a části Západního českého hřbetu nasnímaná z Kotelské vyhlídky nad Horními Štěpanicemi.

Celý text článku si můžete přečíst přímo na internetových stránkách časopisu Krkonoše - Jizerské hory http://krkonose.krnap.cz v sekci Mraky táhnou před Kotlem či v tištěné verzi časopisu.


 

Zobrazeno 1 - 4 z 4 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group