Stožec (HLV 240; 1065 m)
další informace o vrcholu

Stožec: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 5 z 5 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Pohled na hřeben Smrčiny a Hraničníku přes lipenské jezero od Hruštic.

Pohled na hřeben Smrčiny (HLV 43; 1332 m) a Hraničníku (HLV 68; 1282 m) přes lipenské jezero od Hruštic.

Petr Havránek (červen 2004)

05.08.2008 22:07:37 - Petr Havránek

Výlety do uzavřených oblastí NP Šumava

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava připravila pro léto roku 2008 výjimečnou akci. Se svolením nadřízeného orgánu povolila výjimku a pod heslem "S průvodci do šumavské divočiny" a "Na návštěvě v území domova zvířat" organizuje výlety malých skupin turistů s profesionálním průvodcem do uzavřených oblastí I. zón Národního parku.

V období od 1. srpna do 31. října 2008 vypsala správa NP celkem 41 termínů pro výlety do pěti oblastí Národního parku Šumava. Je tak možné navštívit: 1. kaňon řeky Křemelné, 2. Vltavský luh, 3. prales na Trojmezné, 4. horské lesy na Smrčině a 5. oblast domova tetřeva na Modravských pláních.

Akci představuje na webových stránkách NP Šumava (www.npsumava.cz) článek Mgr. Josefa Štemberka. Výletů se může zúčastnit omezený počet turistů, v počtu 8-15 lidí podle konkrétní lokality. Účast na výletu je placená, úhrada se pohybuje od 120,- do 300,- Kč/osobu. Výlety jsou deklarovány většinou jako vysoce fyzicky náročné, konají se za každého počasí a nejsou doporučeny slabším turistům a dětem. Délka výletů se pohybuje od několika až do 25 km a doba od 3 do 10 hodin. Účast na všech výletech je nutné předem objednat v jednotlivých informačních střediscích NP Šumava telefonicky a také předem zaplatit (teprve potom je rezervace platná).

Historický hraniční kámen na bavorské hranici mezi Velkou Mokrůvkou a Luzným.

Historický hraniční kámen na bavorské hranici mezi Velkou Mokrůvkou (HLV 25; 1370 m) a Luzným.

Petr Havránek (červenec 2006)

Z hlediska projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska je většina oblastí vzhledem k dostupnosti tisícimetrových vrcholů méně zajímavá: v oblasti Křemelné (HLV 164; 1125 m) není výlet směrován na vrchol, a ten je dostupný bez omezení, v oblasti Vltavského luhu nejsou tisícimetrové vrcholy, v oblasti Trojmezné (HLV 30; 1361 m) a Smrčiny (HLV 43; 1332 m) je většina vrcholů dostupná po turistické značce (mimo Smrčiny - S vrcholu (HLV 57; 1304 m) a Kopky (HLV 173; 1119 m)).

Zajímavá může být oblast Modravských plání, kde NP Šumava organizuje dvě trasy výletů: první z Kvildy přes Bučinu na Luzný, dále do Březníku a Modravy. Druhá trasa vede z Modravy do Javoří Pily, bavorského Hochschachtenu, na Poledník (HLV 52; 1315 m) a opět přes Javoří Pilu na Modravu. U obou těchto tras je možné, že budou procházet přes tisícimetrové vrcholy (Malou Mokrůvku (HLV 44; 1330 m) a Velkou Mokrůvku (HLV 25; 1370 m), event. Nad Latschensee (HLV 140; 1163 m) a jeho vedlejší vrcholy Nad Latschensee - JV vrchol (VV 140a; 1116 m), Smrkový vrch (VV 140b; 1112 m) a Smrkový vrch - V vrchol (VV 140c; 1088 m), nebo Nad Roklanským potokem (HLV 155; 1133 m)).

I kdyby definované a fixní trasy přes tisícometrové vrcholy neprocházely, určitě by bylo zajímavé se výletů zúčastnit a na tisícovky se alespoň zblízka podívat. Bohužel trasa na Modravské pláně byla již 2. srpna prakticky na všechny termíny obsazená.


 
Informační panel "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce.

Informační panel "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

26.12.2007 17:13:56 - Tomáš Tisovský

Na jižním úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m) při modré turistické značce mezi rozcestím Pod Stožeckou kaplí a Stožeckou skálou se nachází zakonzervovaný mohutný pařez. Jedná se o pozůstatky stromu, který započal svůj růst nejspíše v roce 1800, s největší pravděpodobností v tehdejším pralese.

Prvních 22 let brzdil jeho růst nedostatek světla a letokruhy z té doby jsou proto velmi husté. Po roce 1822, poté co pominulo zastínění, nastala změna. Příhodné podmínky pro růst trvaly 120 let, až do roku 1942. Letokruhy z tohoto období jsou široké. V závěrečné fázi trvající 46 let strom již stárnul a ztrácel vitalitu a letokruhy jsou proto opět úzké.

Více informací též po zvětšení na doprovodných fotografiích.

Zakonzervovaný pařez u infozastávky "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce.

Zakonzervovaný pařez u infozastávky "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Zakonzervovaný pařez u infozastávky "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce.

Zakonzervovaný pařez u infozastávky "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Zakonzervovaný pařez u infozastávky "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce.

Zakonzervovaný pařez u infozastávky "Letokruhy - paměť stromů" na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)


 
Část lesa v okolí Stožecké kaple na J úbočí Stožce je oplocena z důvodu ochrany porostu před zvěří.

Část lesa v okolí Stožecké kaple na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m) je oplocena z důvodu ochrany porostu před zvěří.

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

26.12.2007 16:02:16 - Tomáš Tisovský

Na Šumavě se v okolí Stožce (HLV 240; 1065 m) zachovalo několik zbytků přirozených lesů. Porost pod Stožeckou skálou je i přes malou výměru 6,2 ha významným vývojovým článkem mezi pralesem a lesem hospodářským.

V roce 1990 byl pro svou přírodní hodnotu vyhlášen státní přírodní rezervací. Od roku 1991 je součástí 13,62 ha velké I. zóny NP Šumava.

V současnosti je porost ve stadiu rozpadu s pomalu nastupující fází obnovy. V roce 2004 byl porost oplocen z důvodu ochrany přirozené obnovy před zvěří.

Více informací též po zvětšení na doprovodných fotografiích.

Popisovaná místa naleznete na turistické mapě okolí Stožce.

Informační tabulka při vstupu do oplocené části lesa na J úbočí Stožce.

Informační tabulka při vstupu do oplocené části lesa na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Část oploceného lesa pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce.

Část oploceného lesa pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Infopanel v oplocené části lesa pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce.

Infopanel v oplocené části lesa pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Část oploceného lesa pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce.

Část oploceného lesa pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Příchod ke Stožecké kapli na J úbočí Stožce.

Příchod ke Stožecké kapli na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Stožecká kaple v oplocené části lesa na J úbočí Stožce.

Stožecká kaple v oplocené části lesa na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)


 
Informační panel umístěný poblíž Stožecké kaple na jižním úbočí Stožce.

Informační panel umístěný poblíž Stožecké kaple na jižním úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

26.12.2007 15:48:37 - Tomáš Tisovský

V roce 1791 postavil kovář Jakub Klauser na znamení díků za uzdravení zraku nad pramenem na jižním úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m) kapličku. V roce 1804 byla kaple nákladem města Volar přestavěna a v 60. letech 19. století rozšířena a vyzdobena dřevořezbami. V pozdějších letech se zde konaly pravidelné bohoslužby a množila se poděkování za uzdravení.

Po 2. světové válce začala kaple chátrat, dokonce byla i úmyslně ničena, takže časem zůstala jen zděná kaple. V roce 1985 byla postavena přesná kopie kaple v bavorském Philippsreutu a v závěru 80. let 20. století byla zahájena i rekonstrukce kaple na Stožci. V roce 1990 byla kaple znovuposvěcena tehdejším českobudějovickým biskupem Miloslavem Vlkem a byla též obnovena tradice Mariánských srpnových poutí.

Průčelí Stožecké kaple na jižním úbočí Stožce.

Průčelí Stožecké kaple na jižním úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Informační tabulka na Stožecké kapli na úbočí Stožce.

Informační tabulka na Stožecké kapli na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Informační tabulka na Stožecké kapli na úbočí Stožce.

Informační tabulka na Stožecké kapli na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Dřevěná plastika na Stožecké kapli na úbočí Stožce.

Dřevěná plastika na Stožecké kapli na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Kříž u kaple na úbočí Stožce.

Kříž u kaple na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Pramen u Stožecké kaple na úbočí Stožce.

Pramen u Stožecké kaple na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Pramen u Stožecké kaple na úbočí Stožce.

Pramen u Stožecké kaple na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Rozcestník u Stožecké kaple na úbočí Stožce.

Rozcestník u Stožecké kaple na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)


 
Infopanel na rozcestí Pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce.

Infopanel na rozcestí Pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

26.12.2007 15:10:03 - Tomáš Tisovský

Dávno před postavením Stožecké kaple i před založením blízké obce Stožec vedla poblíž stejnojmenné tisícovky Stožec (HLV 240; 1065 m) jedna z větví Zlaté stezky. K ochraně stezky tehdy stála na vrcholu Stožecké skály strážní věž.

I dnes se ze Stožecké skály naskýtá jedinečný výhled do přilehlé části Šumavy. Na skále je dnes umístěn i několikametrový kříž.

Informační panel zobrazený na připojené fotografii není umístěn přímo na Stožecké skále, ale níže u rozcestníku Pod Stožeckou kaplí (v některých mapách též Pod Stožeckou skálou).

Více informací též po zvětšení na doprovodných fotografiích.

Popisovaná místa naleznete na turistické mapě okolí Stožce.

Výhled ze Stožecké skály na úbočí Stožce k J.

Výhled ze Stožecké skály na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m) k J.

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Výhled ze Stožecké skály na úbočí Stožce k JZ.

Výhled ze Stožecké skály na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m) k JZ.

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Výhled ze Stožecké skály na úbočí Stožce k Z.

Výhled ze Stožecké skály na úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m) k Z.

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Kříž na vrcholu Stožecké skály na J úbočí Stožce.

Kříž na vrcholu Stožecké skály na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Kříž na vrcholu Stožecké skály na J úbočí Stožce.

Kříž na vrcholu Stožecké skály na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Kříž na vrcholu Stožecké skály na J úbočí Stožce.

Kříž na vrcholu Stožecké skály na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)

Rozcestník Pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce.

Rozcestník Pod Stožeckou kaplí na J úbočí Stožce (HLV 240; 1065 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2007)


 

Zobrazeno 1 - 5 z 5 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group