Co znamená hodnocení Dostupnosti vrcholů

 

Hodnocení dostupnosti dělí tisícovky dle náročnosti zdolání vrcholu

Pokud jste za mlhy a bez mapy schopni navštívit například Černou stráň (HLV 89; 1237 m)Hrubém Jeseníku či jiný podobný odlehlý vrchol, není pro vás hodnocení dostupnosti vrcholů v nejmenším potřebné. V případě ostatních však vyvstal problém, jakým způsobem vrcholy oklasifikovat, aby i méně zkušený turista mohl předem odhadnout, zda zdolání (v mnoha případech především pouhé nalezení) vybraného vrcholu je v jeho případě možné, či zda může být nad jeho orientační schopnosti. Bohužel (naštěstí) je totiž i v České republice mnoho tisícovek, jejichž zdolání vyžaduje jistou úroveň znalostí a schopností.

Proto jsme vytvořili kategorizaci vrcholů z hlediska jejich dostupnosti (tj. náročnosti zdolání vrcholu z hlediska orientačních schopností), která je uváděna mezi základními údaji u každého popisovaného vrcholu na těchto stránkách Tisícovky.cz i ve všech publikacích o našich tisícovkách (u hodnocení výletových tras je náročnost výletu ještě zvlášť rozčleněna na náročnost z hlediska orientace a náročnost fyzickou). 

 

Vysvětlení kategorií Dostupnosti tisícovek

První kategorie (označená jako D1 - snadná dostupnost) zahrnuje všechny tisícovky, k jejichž zdolání lze použít značené turistické trasy a vlastní vrchol od ní není vzdálen více než několik desítek metrů. Jejich nalezení je velmi jednoduché, a to i bez použití mapy. Lze doporučit pro začátečníky či rodiče s malými dětmi.

Druhá kategorie (označená jako D2 - středně obtížná dostupnost) je skupina tisícovek, které neleží přímo na turistických trasách, ale jejich vzdálenost od značených turistických cest se pohybuje většinou mezi 50 až 500 m. Jsou dostupné po pěšinách a cestách, výjimečně je třeba ujít část cesty přehledným terénem. Nalezení tisícovek z kategorie D2 je obtížnější, vyžaduje znalost orientace v terénu, příslušnou turistickou mapu a případně i busolu. Z důvodů možného zbloudění lze doporučit jen zkušenějším turistům.

Třetí kategorie (označená jako D3 - velmi obtížná dostupnost) je nejméně dostupnou skupinou tisícovek. Vrchol leží více než 500 m od značených cest, často bývá neznatelný a nevede na něj žádná cesta. Kategorie D3 je pro opravdové znalce mapy, busoly a terénu. Ideální průpravou jsou orientační běhy či zkušenosti z pohybu v neznačeném terénu zahraničních hor (Skotsko, severské země, Ukrajina apod.). Rozhodně nelze doporučit pro rodiny s malými dětmi, za nepříznivého počasí jsou nevhodné i pro průměrné turisty. Těchto tisícovek není zrovna málo (bohudík či bohužel?), vhodné je proto začít na těch dostupnějších.

Čtvrtou a pátou kategorií (označené jako N1 - nepřístupný vrchol poblíž značených cest a N2 - nepřístupný vrchol zcela mimo značené cesty) jsou tisícovky nedostupné (lépe řečeno nepřístupné). V České republice jsou vrcholy, na rozdíl od zahraničí, nedostupné nikoli z důvodů fyzických schopností, ale z důvodů ochrany přírody a vojenského prostoru. Jedná se o I. a II. zóny národních parků (NP Šumava jen I. zóna, Krkonošský národní park), a desítky maloplošných chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka), kde je vstup mimo značené cesty zakázán. (Další podrobnosti též v sekci Jsou všechny tisícovky volně přístupné?) Některými však vedou trasy značených turistických cest, a po nich je přístup samozřejmě povolen. Na Šumavě pak k zakázaným územím přistupuje ještě Vojenský výcvikový prostor Boletice, kde bohužel leží 26 tisícovek. V popisech těchto vrcholů není podrobněji rozepsán přístup, náležel by u všech do kategorie D3. (Na tisícovky vojenského prostoru ovšem pořádá Klub tisícovkářů povolené výpravy, takže ani tyto vrcholy pro vás nemusí zůstat nedosažitelné: více v sekci Nepřístupné Boletice.)

Kategorie N1 je uvedena u těch nedostupných tisícovek, přes jejichž vrcholovou část vede značená cesta, nicméně vrchol samotný zůstává stranou (zhruba do 300 m s převýšením do 10 m). Například vrchol Šeráku (HLV 33; 1351 m) v Hrubém Jeseníku ležící v NPR je od žluté turistické značky vzdálen jen 60 m s převýšením 6 m.

Kategorie N2 zahrnuje zbylé nedostupné tisícovky, do jejichž blízkosti není přístup dovolen vůbec.

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group