Nepřístupné Boletice

Související odkazy: Nepřístupné Boletice | Zájezdy se zajištěnou společnou dopravou | Fotografické workshopy | Výtlač kočárků na Lysou horu | Předsilvestrovský výstup na nejzápadnější tisícovku ČR | Beskydské tisícovky (aneb Lyžař v létě nespí) | Radioamatérský diplom

 
Během výstupu na tisícovky v Boleticích.

Během výstupu na tisícovky v Boleticích.

Tomáš Formánek (říjen 2006)

Díky vstřícnému přístupu velení vojenského výcvikového prostoru Boletice byly Klubem tisícovkářů v minulosti pravidelně pořádány výpravy na tamní nepřístupné tisícovky.

Poprvé se takováto akce uskutečnila na jaře 2005, od té doby se výlety uskutečňovaly obvykle 2x ročně.

V současnosti již byla tato série organizovaných akcí ukončena, neboť již byly postupně (opakovaně) navštíveny všechny nepřístupné vrcholy.

 

S ohledem na zvláštní režim VVP Boletice má  organizace této akce vždy svá specifika, proto si před zasláním přihlášky prosím pečlivě přečtěte následující informace!

Přihlášky na další akce prosím posílejte vždy až po zveřejnění přesného termínu, neboť předběžné rezervace neevidujeme!

 

Termín akce: 

Termín je v předstihu stanovován vždy pouze orientačně, neboť vstup do VVP je závislý na aktuálním plánu vojenských cvičení, který se upřesňuje vždy pouze cca 1 měsíc předem a navíc může být do poslední chvíle před datem výletu aktuálně měněn! Účastníci výletu proto vždy musí počítat i s možností nenadálé změny hlavního (a případně i záložního) termínu! (Záložní termín je stanoven vždy jeden týden po termínu hlavním.)

Vzhledem k možnému posunu termínu akce a omezenému počtu účastníků (limit stanovený velením výcvikového prostoru je max. 15 osob a pořadatelé) není pro výlety do VVP Boletice organizována společná autobusová doprava ani ubytování. Účastníci akce musejí přicestovat individuálně a sami si zajistit ubytování či místo v kempu. Případné zájemce o účast rovněž upozorňujeme, že větší část trasy s obvyklou délkou zhruba 25 km a celkovým převýšením přes 1000 metrů vede vždy terénem mimo cesty. Zvažte proto svou kondici a vybavení. V žádném případě nechceme od akce zrazovat, při dobrém počasí jde vždy o zcela mimořádný zážitek! Velká část VVP Boletice bývá označována jako nejskalnatější oblast na Šumavě a navštěvovaná místa nejsou volně přístupná! (Uvolnění návštěvnického režimu ve VVP Boletice se týká jen vybraných značených turistických tras, zatímco trasy našich výletů na tisícovky jsou vedeny i volným, jinak nepřístupným terénem.)

Přihláška na akci a další podmínky účasti:

Informace o konání výletu je vždy zveřejněna na homepage Tisícovky.cz a zároveň je obvykle rovněž rozeslána mailem všem registrovaným členům Klubu tisícovkářů (vzhledem k hromadnému rozesílané mailu ovšem nelze doručení zprávy garantovat, a to nejčastěji z důvodu ochrany mailové schránky příjemce před hromadně rozesílanými maily).

Do 10 dnů od zveřejnění hlavního a záložního termínu konání výletu musejí zájemci o akci zaslat e-mailem na adresu tisicovky@tisicovky.cz předběžnou přihlášku, která musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo občanského průkazu (rozsah vyžadovaných údajů je dán požadavky velení VVP Boletice). Neúplné či pozdě doručené přihlášky nebudou moci být akceptovány! Z došlých přihlášek vybere pořadatel akce dle dále uvedeného klíče přípustný počet účastníků a jejich náhradníků, kterým bude poté zaslána mailem informace o jejich vybrání k účasti na akci. Součástí mailu může být případně i výzva k úhradě jistiny ve výši 1000 Kč. Tato jistina bude účastníkům výletu v plné výši vrácena při zahájení akce v místě startu. (Po špatných zkušenostech z předchozích akcí slouží jistina především jako pojistka, aby se přihlášení účastníci na akci také opravdu dostavili a neblokovali případně místo jiným skutečným zájemcům!) Jistinu je třeba zaplatit do 5 dnů od rozeslání mailu s výzvou k úhradě na účet č. 182913635/0300, jako VS je třeba uvést datum narození uvedené do přihlášky (DDMMRRRR). Přihlášení účastníci, kteří na základě výzvy nezaplatí jistinu v termínu, budou ze seznamu vyřazeni a nahrazeni náhradníky! (V případě, že dojde ke změně hlavního i záložního termínu konání akce, převádí se jistina na nový termín či bude případně na vyžádání účastníka vrácena převodem na jeho účet.)

Po konečném upřesnění seznamu účastníků odesílá pořadatel akce oficiální žádost o povolení akce a schválení seznamu účastníků na velení VVP Boletice. Po vydání povolení ze strany VVP Boletice pro hlavní (případně záložní) termín je tato informace obratem rozeslána mailem přihlášeným účastníkům (stále je však třeba počítat s možným posunem konání akce, neboť závěrečné potvrzení termínu si musí pořadatel vyžádat na velení VVP Boletice ještě 3 dny před akcí!)

Dále bychom chtěli upozornit, že počet účastníků akce je ze strany VVP Boletice skutečně pevně omezen. Vzhledem k počtu členů Klubu tisícovkářů bychom proto chtěli upozornit, že se na některé zájemce nedostane. Abychom předešli jakýmkoli dohadům, platí následující výběr zájemců: přednostně budou pro účast přijati členové Klubu, kteří mají pro daný kalendářní rok uhrazeno placené členství typu „C“, přičemž dále bude rozhodovat datum vzniku členství v Klubu. Při nenaplnění počtu účastníků budou stejným způsobem vybráni členové Klubu s typem členství „B“ a následně i „A“. Nebojte se však přihlásit, při předchozích akcích se dostalo i na členy Klubu s členstvím typu A (řada platících členů Klubu se možná zalekla tvrdých podmínek účasti...). Pokud se rozhodnete zaregistrovat v Klubu jako platící člen typu C, případně B, Vaše šance na účast se tím samozřejmě výrazně zvýší! (Více podrobností v sekci Přehled výhod a varianty členství v Klubu.)

Kontakt pro zaslání registračních přihlášek: tisicovky@tisicovky.cz.

 

Související články

 
Společné foto účastníků výletu do VVP Boletice v květnu 2005.

Společné foto účastníků výletu do VVP Boletice v květnu 2005.

Michal Holub (květen 2005)

Při výstupu na tisícovky ve vojenském prostoru Boletice.

Při výstupu na tisícovky ve vojenském prostoru Boletice.

Martina Formánková (říjen 2005)

Společné foto účastníků výletu do VVP Boletice v květnu 2006.

Společné foto účastníků výletu do VVP Boletice v květnu 2006.

Tomáš Formánek (květen 2006)

 
Během akce Boletice 2008.

Během akce Boletice 2008.

Tomáš Formánek (únor 2008)

Během akce Boletice 2008.

Během akce Boletice 2008.

Tomáš Formánek (únor 2008)

Během akce Boletice 2008.

Během akce Boletice 2008.

Tomáš Formánek (únor 2008)

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group