Malý Máj - SZ vrchol (HLV 130; 1182 m)
další informace o vrcholu

Malý Máj - SZ vrchol: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 2 z 2 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Pohled na Malý Máj z vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu.

Pohled na Malý Máj z vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Petr Havránek (květen 2020)

14.05.2020 22:25:05 - Petr Havránek

Jak je to s Malým Májem?

Publikace Tisícovky Čech, Moravy a Slezska uvádí jako hlavní vrchol horu Malý Máj - SZ vrchol (HLV 130; 1182 m), která v turistických mapách není vyznačená. Dále uvádí, že: "Vlastní Malý Máj není vrcholem, pouze spočinkem - skalkou (1 076 m) bez výraznějšího převýšení vůči okolí v závěru výše zmíněné rozsochy."

Po prozkoumání celého hřebene, svažujícího se od Vysoké hole (HLV 8; 1465 m), jsme na místě, kde je ve většině map zobrazen vrchol Malého Máje, nalezli skálu, převyšující sedlo, které jej SZ odděluje od rozsochy Vysoké hole nejméně o 9 metrů. Tuto elevaci jsme přeměřovali celkem 6x na GPS i přesných outdoorových hodinkách, 4x přístroje ukázaly převýšení 9m a 2x 10m.

Navíc Malý Máj působí jako historicky kultovní hora, po hřebeni na ní z obou stran z výrazné cesty vedou schody, na vrcholu je velký skalní blok a geodetický bod. Z údolí, tedy od Karlova, působí horským zjevem.

Nezbývá tedy, než připojit se k názoru Jindřicha Preise ze 17.11.2008, že Malý Máj by měl být důstojným vedlejším vrcholem Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Kamenné schody na vrcholovou skálu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu z jihovýchodní strany, od Karlova.

Kamenné schody na vrcholovou skálu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) z jihovýchodní strany, od Karlova.

Petr Havránek (květen 2020)

Kovový geodetický bod na vrcholu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu.

Kovový geodetický bod na vrcholu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Petr Havránek (květen 2020)

Profil záznamu GPS trasy přes skalku 270 m severně od Malého Máje - SZ vrcholu svědčí pro to, že jde o nový VV.

Profil záznamu GPS trasy přes skalku 270 m severně od Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) svědčí pro to, že jde o nový VV.

Jindřich Preis (říjen 2008)


 
Profil záznamu GPS trasy přes skalku 270 m severně od Malého Máje - SZ vrcholu svědčí pro to, že jde o nový VV.

Profil záznamu GPS trasy přes skalku 270 m severně od Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) svědčí pro to, že jde o nový VV.

Jindřich Preis (říjen 2008)

17.11.2008 14:39:13 - Jindřich Preis

Malý Máj – SZ vrchol, Malý Máj a okolí

Malý Máj – SZ vrchol (HLV 130; 1182 m): ze sedla k Vysoké holi (HLV 8; 1465 m), kterým prochází zpevněná dřevařská cesta, k němu vede zřetelná pěšina přes dvě skalnaté formace, přičemž formace od vrcholu vzdálenější má k vlastnímu vrcholu převýšení kolem 5 m a aspiruje tak na titul dalšího vedlejšího vrcholu.

Vlastní vrchol je dvojitý, pod vyšší částí je geodetický bod jako klasický patník, ale asi o 5 m vedle je na neusazeném kameni vytesán křížek – oboje je červeně zvýrazněno.

V knize Tisícovky Čech, Moravy a Slezska je přístup k vrcholu popisován po lyžařské cestě z Velké kotliny – ta ale v terénu není značena. Nicméně od modré značky na dně Velké kotliny vede zřetelná pěšina až cesta, hodně podmáčená, sledující hranici Národní přírodní rezervace Praděd (dva červené pruhy na stromech) a jdoucí bez významnějšího převýšení až k bývalé chatě Alfrédka pod Jelenkou.

Tuto trasu, byť orientačně poměrně náročnou, lze velmi dobře použít i při zdolávání Tisícovek na hřebeni od Vysoké hole jako návratovou, s výstupem Velkou kotlinou po modré.

Směrem k sedlu mezi Vysokou holí a Malým Májem - SZ vrcholem (270 m od jeho vrcholu) je skalka, která je zřejmě dalším vedlejším vrcholem. Zřetelné jsou kamenné schody, tak jako i jinde na této málo používané a neznačené pěšině.

Směrem k sedlu mezi Vysokou holí (HLV 8; 1465 m) a Malým Májem - SZ vrcholem (HLV 130; 1182 m) (270 m od jeho vrcholu) je skalka, která je zřejmě dalším vedlejším vrcholem. Zřetelné jsou kamenné schody, tak jako i jinde na této málo používané a neznačené pěšině.

Jindřich Preis (říjen 2008)

Asi 270 severně od vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu je další skalnatá vyvýšenina s převýšením kolem 5 m, která by tak mohla být novým vedlejím vrcholem. Z druhé strany jsou na ni vyskládány kamenné schody.

Asi 270 severně od vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) je další skalnatá vyvýšenina s převýšením kolem 5 m, která by tak mohla být novým vedlejím vrcholem. Z druhé strany jsou na ni vyskládány kamenné schody.

Jindřich Preis (listopad 2008)

Pohled z úbočí Malého Máje (hlavní vrchol je Malý Máj - SZ vrchol) na nové vrcholy mezi Temnou a Kopřivnou - bez lesa je skalka s navrhovaným názvem Prostřední skalka a vlevo s vysokými smrky a buky jsou Skály pod Kopřivnou.

Pohled z úbočí Malého Máje (hlavní vrchol je Malý Máj - SZ vrchol (HLV 130; 1182 m)) na nové vrcholy mezi Temnou (HLV 75; 1263 m) a Kopřivnou (VV 75a; 1019 m) - bez lesa je skalka s navrhovaným názvem Prostřední skalka a vlevo s vysokými smrky a buky jsou Skály pod Kopřivnou.

Jindřich Preis (listopad 2008)

Malý Máj: Jako Malý Máj je v mapách označován závěr pozvolna klesající části jedné z rozsoch Vysokohorského hřbetu. V knize Tisícovky Čech, Moravy a Slezska je zmínka, že netvoří samostatný vrchol, a proto je pod podobným názvem Malý Máj – SZ vrchol (HLV 130; 1182 m) zařazen pouze vrchol na počátku rozsochy, který na mapách není pojmenován.

Profil záznamu GPS na Malém Máji (novém vedlejším vrcholu), sedlo k Malému Máji - SZ vrcholu je vpravo. Kostrbatý záznam popisuje poněkud chaotický pohyb na vrcholu.

Profil záznamu GPS na Malém Máji (novém vedlejším vrcholu), sedlo k Malému Máji - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) je vpravo. Kostrbatý záznam popisuje poněkud chaotický pohyb na vrcholu.

Jindřich Preis (listopad 2008)

Na místě ale můžeme zjistit, že Malý Máj tvoří skála na malé vyvýšenině, s celkovým převýšením kolem 9 m – jde tedy o nový vedlejší vrchol. Geodetický bod jsem na skále nenalezl.

Přes vrchol vede po celém hřebeni občas používaná znatelná pěšina, místy až jako široká svážnice. Podobné skály jsou i na severní straně Malého Máje – SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m), z nichž severnější má k němu převýšení také kolem 5 m a mohla by být tedy dalším vedlejším vrcholem.

Hřebenová pěšina měla v minulosti zřejmě větší význam než v dnes, protože přes všechny skalnaté formace na hřebeni jsou vyskládané schody z kamenů, nejvýrazněji právě na Malém Máji. Kde ale cesta začíná nad Karlovem nevím, nicméně po úbočí Malého Máje vedou zpevněné dřevařské cesty.

Malý Máj (zřejmě nový vedlejší vrchol) z úbočí Malého Máje - SZ vrcholu.

Malý Máj (zřejmě nový vedlejší vrchol) z úbočí Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Jindřich Preis (listopad 2008)

Nejvyšší bod Malého Máje je na tomto kameni, upraveném lidovou tvořivostí.

Nejvyšší bod Malého Máje je na tomto kameni, upraveném lidovou tvořivostí.

Jindřich Preis (listopad 2008)

Malý Máj není jen spočinkem Malého Máje - SZ vrcholu, ale jeho VV.

Malý Máj není jen spočinkem Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m), ale jeho VV.

Jindřich Preis (listopad 2008)


Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group