Vysoká hole (HLV 8; 1465 m)

Vysoká hole: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Přejít na: VV Nad soutokem | VV Petrovy kameny

Související odkazy: Břidličná hora | Čepel | Černá stráň | Černava | Černý vrch | Červená hora | Dlouhé stráně | Homole | Hradečná | Hřbety | Jelení hřbet | Jelení loučky | Jelení loučky - Z vrchol | Karliny kameny | Keprník | Lyra | Lysý vrch | Malé Bradlo | Malý Děd | Malý Máj - SZ vrchol | Medvědí hřbet | Medvědí louka | Medvědí vrch | Mravenečník | Orlík | Osikový vrch | Ostruha | Ostružná | Ostrý vrch | Pecny | Polom | Praděd | Pytlák | Sokol | Spálený vrch - SV vrchol | Srnčí vrch | Šerák | Šindelná hora | Šindelná hora - JZ vrchol | Temná | Troják  | Tupý vrch | Ucháč | Velká Jezerná | Velké Bradlo | Velký Klín | Velký Klínovec | Velký Máj | Vozka | Vřesník | Výrovka | Vysoká hole | Vysoká hora | Zaječí hora | Žárový vrch | Žárový vrch - SV vrchol

 
Historický hraniční kámen na vrcholu Vysoké hole.

Historický hraniční kámen na vrcholu Vysoké hole (HLV 8; 1465 m).

Petr Havránek (září 2006)

Lokalita: Celek: IVC-7 Hrubý Jeseník; podcelek: IVC-7C Pradědská hornatina; okrsek: IVC-7C-2 Kamzičnická hornatina; podokrsek: IVC-7C-2a Vysokoholský hřbet

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 50°03´31˝ s.š., 17°13´50˝ v.d.;
S-42: 5549890 X, 3659850 Y

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /14-24-24; SHOCart /58; KČT /55

Dostupnost: D1 (snadná dostupnost)

 

Popis vrcholu

Plochý výrazný vrchol 7,5 km severozápadně od Karlova pod Pradědem. Druhá nejvyšší tisícovka Moravy. Rozsáhlý zbytek zarovnaného povrchu (přibližně 20 ha) s minimálním převýšením. Tvořen fylity a kvarcity. Z Vysoké hole vybíhá několik rozsoch, na severovýchodní zvané Suť je rozsáhlé kamenné moře. Jihozápadní svahy spadají do ledovcového karu Velká kotlina. Jsou zde lavinové dráhy a sníh se drží průměrně do června, nejdéle na Moravě. Tato lokalita je též nazývána „botanickou zahradou“, neboť počtem 485 druhů vyšších rostlin (na ploše několika hektarů) je nejrozmanitějším společenstvem v celé České republice. Vrchol i zmíněná kotlina jsou součástí NPR Praděd. Na vrcholové plošině stojí dřevěná bouda a raně barokní pískovcový hraniční kámen z roku 1681. Koncem II. sv. války zde nacisté budovali polní letiště. V letech 1919-22 vznikly na jižním svahu při dělostřeleckých cvičeních čs. armády stovky kráterů. Tyto až 1,5 m hluboké trychtýřovité prohlubně jsou dodnes patrné. Vrchol porůstají smilkové hole s pásy a ostrovy uměle vysazené kleče. Velmi dobrý rozhled. Nejvyšším bodem je místo poblíž geodetického bodu 150 m jihozápadně od boudy s rozcestníkem. Výškové rozdíly na plošině jsou v řádu decimetrů a tak je určení bez podrobného měření téměř nemožné.

Popis přístupu

Přístup jednoduchý – po hřebenové červené značce z Ovčárny směr Jelení studánky. Vrchol je zhruba 150 m za rozcestníkem Vysoká hole.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Vrcholová plošina Vysoké hole, pohled směrem na Dlouhé stráně.

Vrcholová plošina Vysoké hole (HLV 8; 1465 m), pohled směrem na Dlouhé stráně (HLV 32; 1353 m).

Pavel Blazek (červenec 2021)

Pohled z vrcholu Pytláka na Vysokou holi a Praděd.

Pohled z vrcholu Pytláka (HLV 289; 1040 m) na Vysokou holi (HLV 8; 1465 m) a Praděd (HLV 5; 1491 m).

Petr Havránek (květen 2020)

Zajímavý pohled z vrcholové plošiny Jeleního hřbetu, v popředí Velký Máj, dále jsou Vysoká hole a nalevo vzadu Praděd.

Zajímavý pohled z vrcholové plošiny Jeleního hřbetu (HLV 27; 1367 m), v popředí Velký Máj (HLV 20; 1386 m), dále jsou Vysoká hole (HLV 8; 1465 m) a nalevo vzadu Praděd (HLV 5; 1491 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (71)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Výhled z Kamzičí skály na svazích Medvědího vrchu. Zprava lze rozeznat Praděd, Vysokou holi, Temnou a hřeben Lyry a Žárového vrchu.

Výhled z Kamzičí skály na svazích Medvědího vrchu (HLV 105; 1216 m). Zprava lze rozeznat Praděd (HLV 5; 1491 m), Vysokou holi (HLV 8; 1465 m), Temnou (HLV 75; 1263 m) a hřeben Lyry (HLV 200; 1103 m) a Žárového vrchu (HLV 195; 1101 m).

Petr Havránek (květen 2020)

17.05.2020 22:54:57 - Petr Havránek

Kamzičí skála - kultovní místo výhledu na svazích Medvědího vrchu

Na Solné cestě, vedoucí od Vrbna pod Pradědem k Pásmu Orlíka a označené zelenou turistickou značkou, se v polovině vzdálenosti mezi rozcestím Rabenštejn a Solnou chatou nachází kultovní výhledové místo - Kamzičí skála.

Na skále je instalován velký dřevěný kříž.

Ze skály je působivý výhled nejen na hlavní hřeben Jeseníků s Pradědem (HLV 5; 1491 m) a Vysokou holí (HLV 8; 1465 m), ale také na Temnou (HLV 75; 1263 m) a hřeben Lyry (HLV 200; 1103 m) a Žárového vrchu (HLV 195; 1101 m).

Přitom z vrcholu vlastního Medvědího vrchu (HLV 105; 1216 m), ležícího o více než 300 m výše, není prakticky žádný výhled.

Solná chata na Solné cestě na svazích Medvědího vrchu.

Solná chata na Solné cestě na svazích Medvědího vrchu (HLV 105; 1216 m).

Petr Havránek (květen 2020)

Kamzičí skála na svazích Medvědího vrchu s velkým dřevěným křížem.

Kamzičí skála na svazích Medvědího vrchu (HLV 105; 1216 m) s velkým dřevěným křížem.

Petr Havránek (květen 2020)

Dnešní pohled z Medvědího vrchu - JV vrcholu.

Dnešní pohled z Medvědího vrchu - JV vrcholu (VV 105a; 1194 m).

Petr Havránek (květen 2020)

 
Pohled na Malý Máj z vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu.

Pohled na Malý Máj z vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Petr Havránek (květen 2020)

14.05.2020 22:25:05 - Petr Havránek

Jak je to s Malým Májem?

Publikace Tisícovky Čech, Moravy a Slezska uvádí jako hlavní vrchol horu Malý Máj - SZ vrchol (HLV 130; 1182 m), která v turistických mapách není vyznačená. Dále uvádí, že: "Vlastní Malý Máj není vrcholem, pouze spočinkem - skalkou (1 076 m) bez výraznějšího převýšení vůči okolí v závěru výše zmíněné rozsochy."

Po prozkoumání celého hřebene, svažujícího se od Vysoké hole (HLV 8; 1465 m), jsme na místě, kde je ve většině map zobrazen vrchol Malého Máje, nalezli skálu, převyšující sedlo, které jej SZ odděluje od rozsochy Vysoké hole nejméně o 9 metrů. Tuto elevaci jsme přeměřovali celkem 6x na GPS i přesných outdoorových hodinkách, 4x přístroje ukázaly převýšení 9m a 2x 10m.

Navíc Malý Máj působí jako historicky kultovní hora, po hřebeni na ní z obou stran z výrazné cesty vedou schody, na vrcholu je velký skalní blok a geodetický bod. Z údolí, tedy od Karlova, působí horským zjevem.

Nezbývá tedy, než připojit se k názoru Jindřicha Preise ze 17.11.2008, že Malý Máj by měl být důstojným vedlejším vrcholem Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Kamenné schody na vrcholovou skálu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu z jihovýchodní strany, od Karlova.

Kamenné schody na vrcholovou skálu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) z jihovýchodní strany, od Karlova.

Petr Havránek (květen 2020)

Kovový geodetický bod na vrcholu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu.

Kovový geodetický bod na vrcholu Malého Máje, uvažovaného vedlejšího vrcholu Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m).

Petr Havránek (květen 2020)

Profil záznamu GPS trasy přes skalku 270 m severně od Malého Máje - SZ vrcholu svědčí pro to, že jde o nový VV.

Profil záznamu GPS trasy přes skalku 270 m severně od Malého Máje - SZ vrcholu (HLV 130; 1182 m) svědčí pro to, že jde o nový VV.

Jindřich Preis (říjen 2008)

 
Dřevěná bouda na Vysoké holi je jasným výchozím bodem pro orientaci na rozlehlé, až 800 m dlouhé vrcholové plošině

Dřevěná bouda na Vysoké holi (HLV 8; 1465 m) je jasným výchozím bodem pro orientaci na rozlehlé, až 800 m dlouhé vrcholové plošině

Petr Havránek (květen 2020)

12.05.2020 16:53:41 - Petr Havránek

Vrchol Vysoké hole

Vysoká hole (HLV 8; 1465 m) je významným vrcholem, v ČR má pořadové číslo 8 a je druhou nejvyšší horou Moravy. Problémy však jsou s přesnější lokalizací vrcholu, a to nejen pro turistu, ale i na dostupných mapových podkladech.

Celá vrcholová plošina se táhne od jihozápadu k severovýchodu a asi 800 m dlouhá. Publikace Tisícovky Čech, Moravy a Slezska udává, že: "Nejvyšším bodem je místo poblíž geodetického bodu 150 m jihozápadně od boudy s rozcestníkem".

Na dostupných mapách (mapa KČT 1:50000 č. 55; mapa Geodézie on line Jeseníky jih 1:25000 i server Mapy.cz) však je vrchol umístěn asi 450 m SV od boudy s rozcestníkem, tedy až 600 m od výše zmíněného bodu.

Asi 200 m JJZ směrem od dřevěné boudy je na červeně značené turistické cestě geodetický bod s dvěma červenobílými tyčemi, který má na mapě TOPO Czech Pro 2019 udanou výšku 1464,66 m a zřejmě je nejvyšším bodem Vysoké hole.

Asi 200 m JJZ směrem od dřevěné boudy je na červeně značené turistické cestě geodetický bod s dvěma červenobílými tyčemi, který má na mapě TOPO Czech Pro 2019 udanou výšku 1464,66 m a zřejmě je nejvyšším bodem Vysoké hole (HLV 8; 1465 m).

Petr Havránek (květen 2020)

K nejasnostem určitě přispívá extrémně plochá vrcholová partie Vysoké hole (HLV 8; 1465 m), navíc ještě uměle vyrovnaná zřízením přistávací plochy letiště za 2. světové války.

Nicméně na vrcholové plošině je možné nalézt několik konkrétních bodů: jasným výchozím místem je dřevěná bouda s rozcestníkem a historickým kamenem z r. 1681. Asi 200 m JJZ směrem od boudy, přímo na červeně značené turistické cestě, je geodetický bod se dvěma tyčemi, který má na mapě TOPO Czech Pro 2019 udanou výšku 1464,66 m a měl by být nejvyšším bodem Vysoké hole (HLV 8; 1465 m).

Tam, kde je na všech mapách vyznačen vrchol Vysoké hole, tedy 450 m SV od boudy, lze nalézt celkem tři body: jednak geodetický bod s tyčí a kamenem v betonové skruži, který má na mapě TOPO Czech Pro 2019 udanou výšku 1463,67 m, asi 80 m SZ směrem od bodu ve skruži, tam, kde je na mapě vyznačen vrchol hory s výškou 1465 m jsou ocelové zbytky konstrukce zřejmě starého triangulačního bodu a dalších 50 m SZ je kámen, patník.

Asi 450 m SV od dřevěné boudy na vrcholu Vysoké hole je polámaná tyč geodetického bodu v betonové skruži, která má v mapě TOPO Czech Pro 2019 udanou výšku 1463,67 m.

Asi 450 m SV od dřevěné boudy na vrcholu Vysoké hole (HLV 8; 1465 m) je polámaná tyč geodetického bodu v betonové skruži, která má v mapě TOPO Czech Pro 2019 udanou výšku 1463,67 m.

Petr Havránek (květen 2020)

Přibližně do tohoto místa je na dostupných mapách lokalizován vrchol Vysoké hole. Nalézá se asi 450 m SV od dřevěné boudy a asi 80 m od bodu v betonové skruži. Viditelné kovové prvky mohly být základem k dřívějšímu triangulačnímu bodu.

Přibližně do tohoto místa je na dostupných mapách lokalizován vrchol Vysoké hole (HLV 8; 1465 m). Nalézá se asi 450 m SV od dřevěné boudy a asi 80 m od bodu v betonové skruži. Viditelné kovové prvky mohly být základem k dřívějšímu triangulačnímu bodu.

Petr Havránek (květen 2020)

Patník se zaměřovacím křížem na vrcholové plošině Vysoké hole, který je asi 130 m od geodetického bodu ve skruži (1463,67 m) a 50 m SZ od na mapách umístěného vrcholu hory.

Patník se zaměřovacím křížem na vrcholové plošině Vysoké hole (HLV 8; 1465 m), který je asi 130 m od geodetického bodu ve skruži (1463,67 m) a 50 m SZ od na mapách umístěného vrcholu hory.

Petr Havránek (květen 2020)

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (6)

 

Související výlety

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group