Ivančena - 70 let ve vzpomínkách a obrazech (Kryštof Hyvnar)

Související odkazy: Tajemné stezky - Beskydy - Údolím řeky Ostravice (Petr Juřák) | Tajemné stezky - Beskydy - Ve stínu Lysé hory (Petr Juřák) | Beskydy v proměnách času (Henryk Wawreczka) | Sešívání republiky - Netradiční cestopis z česko-slovenské hranice (Marek Šalanda) | Životodárné údolí (Andrea Adamová, Petr Andrle) | Osady a samoty Zadních hor v historii a v obrazech - II. upravené a rozšířené vydání (Petr Andrle a kolektiv) | O lidech v Beskydech I. + DVD O starých Starých Hamrech (Petr Andrle a kolektiv) | O lidech v Beskydech II. + DVD Tři filmy o lidech v Beskydech (Petr Andrle a kolektiv) | O lidech v Beskydech III. + DVD Svatohubertské mše v Bílé 2005-2017 (Petr Andrle a kolektiv) | Cestami lesními od Lysé až po Radhošť (Petr Andrle a kolektiv) | Bohyně a božci v Beskydech - Síla přírody a magie v lidovém léčitelství (Richard Sobotka) | Tajemné Beskydy (Richard Sobotka) | Mizející Beskydy (Richard Sobotka) | Toulky Beskydami (Richard Sobotka) | Toulky Beskydami 2 (Richard Sobotka) | Horské boudy a chaty v Beskydech (Richard Sobotka) | Beskydy (Ivo Netopil) | Fenomén Lysá hora (Pavla Zemaníková) | Radhošť, historie a současnost (Radovan Stoklasa) | Beskydy známé i neznámé (Petr David, Vladimír Soukup) | Nejkrásnější pověsti - Příběhy z Beskyd a Valašska (Taťána Polášková, Naděžda Lázničková) | Antikvariát - Valašsko ve starých fotografiích, 1. díl (Radovan Stoklasa) | Valašsko ve starých fotografiích, 2. díl (Radovan Stoklasa) | Valašsko historickým a současným objektivem (Radovan Stoklasa) | To nejlepší z Valašska (Radovan Stoklasa, Jiří Jurečka) | Valašská kuchařka (Jaroslav Vašák) | Valašská kuchařka (Miroslav Kotrba) | Antikvariát - Lidová strava na Valašsku (Jaroslav Štika) | Beskydy - Turistickými stezkami (kolektiv autorů) | Beskydy - Dny všední i sváteční (kolektiv autorů) | Beskydy - Zdroj práce a obživy (kolektiv autorů) | Tradiční horský transport (Aleš Smrčka) | Historie beskydské turistiky (Jiřina a Jaromír Poláškovi) | Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (Irena Korbelářová a kolektiv) | Moje Beskydy (Jan Bocek) | Kouzelné Beskydy (Petr Šigut) | Beskydy panoramatické (Petr Sikula) | Poodří panoramatické (Petr Sikula) | Okolím beskydského průsmyku (Irena Cichá a kolektiv) | Stonávka od pramene po ústí (Irena Cichá) | Beskydské gruně nad Olzou a Vislou (Irena Cichá) | Beskydské gruně za Olzou a Vislou (Irena Cichá) | Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku (Grzegorz Studnicki) | O Goralech, Valaších, Laších a Jaccích na Těšínském Slezsku (Marian Dembiniok) | Jablunkovské tunely (Vojtěch Hermann) | Dřevěná krása - Dřevěné kostely v Beskydech a Pobeskydí (František Hajnyš) | Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí (Jaromír Polášek, Irena Adamczyk a kol.) | Chráněná území ČR - Ostravsko (Peter Mackovčin a kol.) | Outdoorový průvodce - Beskydy a Javorníky (Jakub Turek a kol.) | Šlapu, šlapeš, šlapeme - Beskydy (Pavel Benedikt) | V srdci divoké přírody Beskyd (Richard Sobotka) | Zbojnické léto - Příběh posledních beskydských zbojníků (Richard Sobotka) | Antikvariát - Pytláci v Beskydech (Richard Sobotka) | Ivančena - 70 let ve vzpomínkách a obrazech (Kryštof Hyvnar) | Antikvariát - Ivančena - Junácká legenda (Richard Sobotka) | Stopy vedou k Ivančeně (Jitka Radkovičová)

 

Ivančena - 70 let ve vzpomínkách a obrazech (Kryštof Hyvnar)

Cena vč. DPH: 339 Kč

Cena pro členy klubu typu B: 309 Kč
Cena pro členy klubu typu C: 309 Kč

Přidat ks

 

Úplný název: Ivančena - 70 let ve vzpomínkách a obrazech

Autor: Kryštof Hyvnar

ISBN: 978-80-7501-104-6

Počet stran:  262 (velkoformátová výpravná obrazová publikace, 216 x 303 mm)

 

Tato i všechny ostatní nabízené knihy skladem ihned k dodání !!!

Knihy z regionů Beskydy / Brdy / České středohoří / Českosaské Švýcarsko / Český kras / Český les / Český ráj / Javorníky / Jeseníky / Jizerské hory / Králický Sněžník / Krkonoše / Krušné hory / Lužické hory / Novohradské hory / Orlické hory / Plzeňsko / Posázaví / Praha a okolí / Rychlebské hory / Šumava / Vysočina. Knihy nadregionální / zahraniční. Vybraní autoři Klostermann / Nevrlý...

Edice Tisícovky / Tajemné stezky / Zmizelé Čechy-Morava / Staré pohlednice i foto / Letecké foto / Řeky, vodopády, jezera... / Flora / Fauna / Rozhledny / Železnice / Military / Pověsti a pohádky / Vzpomínky a vyprávění... DVD o ČR. Zvýhodněné sady. Nově zařazené knihy. Všechny knihy.

 

Stručná charakteristika:

Velkoformátová výpravná obrazová publikace podává souborné svědectví o sedmdesátileté historii nejznámější skautské mohyly.

Kniha přináší příběh o tom, jak se myšlenka mohyly na Ivančeně zrodila, jakým časům musela vzdorovat, a jaké byly osudy lidí, kteří se dotkli její historie. Jde vlastně o jakousi skládanku, pestrý souhrn výpovědí, příběhů a vyprávění.

Ivančena byla budována generacemi skautů a trampů na památku pěti ostravským skautům popraveným na sklonku války nacisty. Tato nová kniha doplňuje a rozkrývá další tajemství, které vypráví o příbězích kamenné mohyly na úbočí Lysé hory v Beskydech. Již existující texty jsou tu doplňovány obrazovým materiálem, autoři se snaží vyvrátit a osvětlit některé přetrvávající mýty a ukázat světu množství uměleckých děl, které se k Ivančeně vztahují. Během několika let nashromáždili, prostudovali a digitalizovali tisíce fotografií, obrázků a dokumentů. Pátrání v archivech, rozhovory s pamětníky, hledání odpovědí na staré otázky přináší řadu otázek, nová neprozkoumaná místa a další ne zcela objasněné kapitoly historie této památky.

Milovati vlast svou… Slibovali skauti a skautky první republiky, kterých bylo na 60 000. Junáctví, jak se české podobě anglického scoutingu říkalo, vzniklo nedlouho před počátkem 1. světové války. Do vínku si dalo posílit národní charakter a obrodit společnost skrze (sebe)výchovu chlapců a dívek. Jako prostředky zvolilo pobyt v přírodě a v malé partě, rozvoj samostatnosti, praktické činnosti či soběstačnosti. Se vznikem republiky mohl Junák své ideje naplno rozvinout.

A. B. Svojsík, jeho zakladatel, už v roce 1919 spojil oddílový program s brannou výchovou, která postupně nabývala na významu až do osudového roku 1938. I díky ní byli skauti připraveni, což dokázali hned v počátcích - charitativní pomocí po záboru Sudet. O několik měsíců později začali nacisté utahovat šrouby a zatkli několik vůdčích představitelů. V létě 1940 zakázali již probíhající tábory a část z nich rozehnali. Konec Junáka byl zpečetěn 28. října téhož roku, kdy došlo k definitivnímu zákazu. Oddíly se rozpustily či přešly do ilegality a znovu se začaly obnovovat po roce 1943. Činnost se tehdy nově dala pololegalizovat pod hlavičkou Klubu českých turistů. I proto se tolik z nich zúčastnilo květnového povstání a ihned po konci války obnovy republiky. Mnoho skautů a skautek se také přímo zapojilo do podzemní činnosti. Často přes své již dospělé, starší bratry a sestry pracující v odbojových skupinách.

Známe dnes ty větší příběhy, kterými byla např. Zpravodajská brigáda či Odboj slezských junáků, ale mnoho malých činů překryl čas. Nikdo nespočítá třeba drobnou pomoc židovským kamarádům nebo vězňům v transportech. Více než 700 skautů a skautek, o kterých víme, přišlo v průběhu války o život, mezi nimi i hrdinové, o nichž pojednává tato kniha. Po porážce nacismu se stali vzorem pro další generace. Stavěli se jim pomníky ve městech i v přírodě, jejich jména nesly názvy oddílů či středisek. Mohyla na Ivančeně se stala výjimečným symbolem této úcty a zároveň v ní vyrostl i symbol skautingu, který se u nás nikdy nenechal zašlapat a pokořit. I když třikrát zakázán nacisty a komunisty vždy znovu se dokázal obnovit. Zdola, díky nadšeným jednotlivcům, jež věřili jeho hodnotám a tradici. Bez silné podpory zvenčí, díky soběstačnosti a sounáležitosti. Stejně jako mohyla na Ivančeně.

Roman Šantora – Bobo, Skautský institut, vedoucí archivu Junáka

Související knihy:

 
 

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group