Zámky (HLV 379; 1002 m)
další informace o vrcholu

Zámky: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 7 z 7 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Autor filmu Zdeněk Bouda během zimního přejezdu všech jizerských tisícovek.

Autor filmu Zdeněk Bouda během zimního přejezdu všech jizerských tisícovek.

Zdeněk Bouda (leden 2018)

12.03.2018 15:21:16 - Zdeněk Bouda

Přejezd všech jizerských tisícovek na lyžích 2018

V 80. letech napadlo tanvaldské turisty uspořádat zimní přejezd všech jizerskohorských tisícovek na lyžích v jednom dni. V dobách největší slávy se akce každoročně účastnili stovky lyžníků.

I když se již dnes tato akce nepořádá oficiálně, řada lidí tradici zůstala věrná.

Tímto filmem jim všem vzdávám hold:

Přejezd všech jizerských tisícovek na lyžích 2018.


 

30.01.2011 14:03:37 - Tomáš Formánek

Jak vyrábět tisícovky

Stejnojmenný článek byl otištěn v časopise Krkonoše - Jizerské hory v říjnu 2008. Poprvé v něm tehdy byly v tisku publikovány výsledky podrobných geodetických měření a informace o nové tisícovce Milíř (HLV 394; 1003 m) v Jizerských horách. Počet tisícovek v Jizerských horách se tak zvýšil na čtrnáct hlavních a jeden vedlejší vrchol. 

...Po přečtení nadpisu možná leckterý čtenář překvapeně pozdvihne obočí s představou, že časopis Krkonoše – Jizerské hory mění svou náplň a chystá se nabádat čtenáře k cestě na šikmou plochu zločinu. Netřeba se ale lekat, onen možná trochu dvojsmyslný nadpis má totiž úplně jiný význam. Pojďme se dnes společně zamyslet nad otázkou, kolik je u nás v Jizerských horách vlastně tisícovek, tedy hor vyšších než 1000 m n.m., a zda je jejich výčet konečný. Na jednoduchou otázku totiž kupodivu neexistuje stejně jednoduchá odpověď...

Celý text článku je možné si přečíst na připojených náhledech nebo přímo na stránkách časopisu Krkonoše - Jizerské hory.


 
Vrcholová skalka Zámků.

Vrcholová skalka Zámků (HLV 379; 1002 m).

Petr Havránek (září 2009)

14.09.2009 11:25:20 - Jan Voráček

Upřesnění informace o značené cestě na Zámky

Chtěl bych upřesnit informaci Petra Havránka o značené cestě na vrchol Zámků (HLV 379; 1002 m). Jedná se o pozůstatek zrušené "legální" vrcholové odbočky vyznačené v 70. či 80. letech 20. stol. (nevím přesně) podle tehdy platné normy o turistickém značení (ke změně normy došlo kolem roku 1988). Ještě v prvním vydání "vojenské" turistické mapy KČT z počátku 90. let je tato odbočka vyznačena a vrchol Zámků je označen jako místo dalekého rozhledu, což dnes (vrchol jsem zdolal v červenci 2006 právě po této cestě) již není pravda. Les "zvítězil" nad vyhlídkou...


 
Zřejmě amatérsky žlutě značená vrcholová cesta na Zámky, která odbočuje z Knížecí cesty.

Zřejmě amatérsky žlutě značená vrcholová cesta na Zámky (HLV 379; 1002 m), která odbočuje z Knížecí cesty.

Petr Havránek (září 2009)

08.09.2009 18:02:37 - Petr Havránek

Značená cesta na Zámky

Na tisícimetrový vrchol Zámky (HLV 379; 1002 m) vede zřejmě amatérsky značená cesta. Dáme-li na doporučení publikace "Tisícovky Čech, Moravy a Slezska" a k vrcholu Zámků vyrazíme z Horního Polubného po žlutě značené turistické cestě, která se od Václavíkovy Studánky jmenuje Knížecí cesta, můžeme dojít na vrchol Zámků pohodlně po značené cestě. Asi 870 m od Polubenské silnice, tedy od odbočení Knížecí cesty, odbočuje z této Knížecí cesty v místě se souřadnicemi N 50 47.210 a E 15 20.444 vyspravená těžařská cesta SZ směrem. Tato cesta není v mapách KČT, ale je dobře patrná v digitální mapě TOPO Czech 3 PRO.

Cesta je zřejmě amatérsky značená žlutými trojúhelníkovými vrcholovými značkami a logicky odbočuje ze žlutě značené Knížecí cesty, která vede do Sedla pod Zámky. Vrchol Zámků je po ní vzdálený asi 850 metrů a v samotných podvrcholových partiích je značení nedokonalé, po nevelké vyšlapané pěšince a lze zde snadno z cesty sejít.


 
Louka popisovaná na panelu č.2 NS na úpatí Bukovce.

Louka popisovaná na panelu č.2 NS na úpatí Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (srpen 2007)

26.10.2007 15:53:03 - Tomáš Formánek

Naučná stezka "Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky".

V Jizerských horách je v okolí Bukovce (HLV 373; 1005 m), osady Jizerka a stejnojmenné říčky vyznačena Naučná stezka "Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky". V blízkosti se vyskytují též tisícovky Věžní skály (HLV 334; 1018 m), Černý vrch (HLV 317; 1026 m) a Zámky (HLV 379; 1002 m).

Následující fotoreportáž nabízí výběr z informačních panelů naučné stezky. Další zajímavé související snímky naleznete na stránkách tisícovky Bukovec (HLV 373; 1005 m) a dále například v sekcích Muzeum Jizerských hor a Fotoreportáž z výletu Tisícovky Jizerských hor v okolí Jizerky (20. října 2007)

Infopanel č.2 NS "Bukovec - Jizerka..." na úpatí Bukovce.

Infopanel č.2 NS "Bukovec - Jizerka..." na úpatí Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (srpen 2007)

Infopanel č.3 NS "Bukovec - Jizerka..." na úbočí Bukovce.

Infopanel č.3 NS "Bukovec - Jizerka..." na úbočí Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (srpen 2007)

Infopanel č.4 NS "Bukovec - Jizerka..." na úbočí Bukovce.

Infopanel č.4 NS "Bukovec - Jizerka..." na úbočí Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (srpen 2007)

Infopanel č.5 NS "Bukovec - Jizerka..." na vrcholu Bukovce.

Infopanel č.5 NS "Bukovec - Jizerka..." na vrcholu Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Infopanel č.7 NS "Bukovec - Jizerka..." poblíž Bukovce.

Infopanel č.7 NS "Bukovec - Jizerka..." poblíž Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Infopanel č.8 NS "Bukovec - Jizerka..." v Jizerce pod Bukovcem.

Infopanel č.8 NS "Bukovec - Jizerka..." v Jizerce pod Bukovcem (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Infopanel č.9 NS "Bukovec - Jizerka..." v Jizerce pod Bukovcem.

Infopanel č.9 NS "Bukovec - Jizerka..." v Jizerce pod Bukovcem (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Infopanel č.10 NS "Bukovec - Jizerka..." poblíž Bukovce.

Infopanel č.10 NS "Bukovec - Jizerka..." poblíž Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Infopanel č.11 NS "Bukovec - Jizerka..." poblíž Bukovce.

Infopanel č.11 NS "Bukovec - Jizerka..." poblíž Bukovce (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)


 
Stará škola, dnes Muzeum Jizerských hor v Jizerce pod Bukovcem.

Stará škola, dnes Muzeum Jizerských hor v Jizerce pod Bukovcem (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

26.10.2007 14:35:26 - Tomáš Formánek

Muzeum Jizerských hor

V osadě Jizerka poblíž Bukovce (HLV 373; 1005 m) se v objektu Staré školy nachází Muzeum Jizerských hor. Otevírací doba je v období od května do října vždy v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin. Vstupné pro dospělé činí 30 Kč.

Muzeum nabízí expozice zachycující místní floru a faunu, ale především se soustřeďuje na zachycení historie života místních lidí. Hlavní výstavní sál tak kombinuje tematické informační panely s obsáhlými texty a doprovodnými fotografiemi či kresbami (historie osídlení, chalupy, rozhledny, prameny...) a skutečné historické předměty (nástroje, oblečení...).

Kromě zde vybraných fotografií naleznete další snímky z muzea (celkem 40 ks včetně všech hlavních infopanelů a detailů textů) v sekci Muzeum Jizerských hor.

Model staré rozhledny na Smrku  umístěný v Muzeu Jizerských hor.

Model staré rozhledny na Smrku (HLV 166; 1124 m)  umístěný v Muzeu Jizerských hor.

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka pod Bukovcem.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka pod Bukovcem (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka poblíž tisícovky Bukovec.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka poblíž tisícovky Bukovec (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka poblíž tisícovky Bukovec.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka poblíž tisícovky Bukovec (HLV 373; 1005 m).

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Tomáš Formánek (říjen 2007)

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Expozice Muzea Jizerských hor v osadě Jizerka.

Tomáš Formánek (říjen 2007)


 
Šumavská zimní pohoda.

Šumavská zimní pohoda.

Tomáš Formánek (únor 2005)

27.01.2007 09:48:32 - Michal Holub

Sněhové podmínky na našich horách jsou v těchto dnech poprvé v letošní zimě uspokojivé a tak mnoho lyžařů právě vyráží na první "ostrý start" této sezóny.

Nezapomeňte ovšem, že od 25.1.2007 do 5.2.2007 je vyhlášen plošný zákaz vstupu do lesů, a to v krajích Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a Vysočina a navíc v jednotlivých okresech Trutnov, Náchod, Jičín, Bruntál, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zákaz vstupu do lesů se tak dotýká zdolávání tisícovek především na Šumavě, v Šumavském podhůří, Českém lese, Krušných horách, Jizerských horách a Krkonoších a za porušení zákazu hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 50000 Kč.

Místní samosprávy a provozovatelé turistických zařízení se však v mnohých případech proti plošnému zákazu důrazně ohrazují a na řadě míst v uzavřených oblastech upravují pro běžkaře stopy. I lesáci a policie přiznávají, že budou nad běžkaři přivírat oči a porušení zákazu hodlají řešit spíše domluvou než pokutou, neboť opatření je namířeno především proti zlodějům dřeva. Přesto vážné nebezpečí pádu stromů na mnoha místech skutečně hrozí a je třeba dbát zvýšené opatrnosti!

Další informace si můžete přečíst například na iDnes v sekcích Za vstup do zpustošených lesů hrozí až 50 tisíc pokuty a  Běžkařům hrozí v lesích pokuty, přesto na ně čekají projeté stopy.


 

Zobrazeno 1 - 7 z 7 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group