Proč udáváte chybné výšky vrcholů

 

Nadmořské výšky tisícovek jsou správné

Často býváme upozorňováni, že v rámci projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska udáváme u mnoha vrcholů chybné nadmořské výšky lišící se od údajů zobrazovaných v turistických mapách. Proti tomuto tvrzení se musíme ohradit, neboť námi udávané nadmořské výšky vrcholů jsou správné. V následujících řádcích naleznete vysvětlení, jak k uvedeným rozdílům dochází.

 

Výška vrcholu nebývá totožná s výškou geodetického bodu

Určování polohy a nadmořské výšky nejvyššího místa každého z našich tisícimetrových vrcholů probíhalo v rámci projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska na základě detailního mapového rozboru nejpodrobnějších map České republiky s vrstevnicovým obrazem krajiny, tedy Základních map v měřítku 1:10000 (ZM 1:10000), a následného základního doměřování v terénu za pomoci turistických GPS navigací.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kniha Jak se měří svět

Skvělá publikace o vývoji lidské vzdělanosti. Autor popisuje opravdu vše měřitelné - od astronomických a geografických měřítek vesmíru a naší Země až po hudbu, krevní oběh nebo sociální postoje.

Vědecké informace jsou srozumitelnou formou střídány zajímavostmi a perličkami, nechybí obrovské množství fotografií, přehledů, tabulek, grafů...

(Možnost okamžitého objednání v e-obchodě.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Určení výšky a polohy nejvyššího bodu se ukázalo jako velice důležité, neboť se často lišilo od skutečností uváděných v turistických mapách. V převážné většině jsou rozdíly v turistické a podrobné mapě způsobeny umístěním geodetického bodu. Ten se může nacházet mimo nejvyšší místo, ale jeho kóta je i přesto v turistických mapách uváděna jako výška a poloha vrcholu. Rozdíly výšek se většinou pohybují v rozmezí 1 až 2 m, v extrémních případech přesahují i 10 m. Poloha vrcholu ale může být zkreslena o desítky až stovky metrů (např. na plochých vrcholech), jelikož osazení geodetického bodu bylo prováděno se zřetelem na výhled.

Tento "nepodstatný" rozdíl měl v minulosti například za následek, že po několik desítek let byla jako druhá nejvyšší hora České republiky obecně zmiňována Studniční hora (HLV 3; 1555 m), neboť geodetický bod umístěný mimo nejvyšší místo Luční hory (HLV 2; 1555 m) udával nižší nadmořskou výšku než je výška Studniční hory. Teprve na konci 20. století se v mapách začaly objevovat skutečné nadmořské výšky obou hor a pořadí trojice nejvyšších tisícovek České republiky tak je konečně uváděno ve správném sledu: Sněžka (HLV 1; 1603 m), Luční hora (HLV 2; 1555 m), Studniční hora (HLV 3; 1555 m).Postupně rovněž provádíme podrobná geodetická měření vybraných vrcholů za pomoci profesionální měřičské techniky. S takovýmto vybavením určujeme výšku a polohu nejvyšších bodů našich tisícovek s přesností na milimetry (u skalních formací), resp. na centimetry (u měkkého terénu). Jelikož se jedná o činnost nesmírně časově náročnou a proměření všech mnoha set našich tisícovek je záležitostí na desítky let, vybíráme k proměření nejprve různým způsobem "sporné" vrcholy (například ploché temeno Meluzíny (HLV 194; 1097 m) s řadou izolovaných skalních útvarů, u nichž nejde pouhým okem určit, který z nich je skutečně nejvyšší) či další zajímavé "adepty" (viz například Milř (HLV 394; 1003 m), Perninský vrch (HLV 393; 1000 m) atd.). Díky těmto podrobným geodetickým měřením dochází i v současnosti a bude docházet i nadále k upřesňování polohy a výšky nejvyšších bodů našich tisícovek.

(Uvedené změny polohy a výšky vrcholů ale samozřejmě neznamenají, že by aktivní tisícovkáři museli okamžitě zdolávat již jednou navštívené vrcholy znovu, jen aby jejich noha spočinula na tom skutečně nejvyšším místě o pár desítek či stovek metrů dále než minule!)

 
5.11.2009 vystoupil v ranním Studiu 6 ČT jeden z autorů projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska Mgr. Michal Holub k tématu přeměřování výšek horských vrcholů.

5.11.2009 vystoupil v ranním Studiu 6 ČT jeden z autorů projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska Mgr. Michal Holub k tématu přeměřování výšek horských vrcholů.

Oficiální nadmořské výšky vrcholů se po přeměření mění častěji než by se zdálo

V rámci našich časových možností provádíme podrobná geodetická měření našich Tisícovek, díky čemuž byly v minulosti do seznamu našich tisícimetrových hor nově zařazeny například tisícovky Milíř (HLV 394; 1003 m) v Jizerských horách či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m) v Krušných horách a u mnoha dalších vrcholů došlo ke zpřesnění jejich uváděné výšky a polohy nejvyššího bodu (jmenujme například Meluzínu (HLV 194; 1097 m), Smrk (HLV 162; 1126 m)...)

V této souvislosti stojí za povšimnutí například i zpráva zahraničních agentur, které se věnuje článek iDnes "Nejvyšší hora Alp je menší o 45 cm, ukázalo nové měření Mont Blancu".

.

K tématu promluvil 5.11.2009 v ranním Studiu 6 České televize i jeden z autorů projektů Tisícovky Čech, Moravy a Slezska Mgr. Michal Holub. Na záznam jeho televizního vystoupení se můžete podívat přímo na stránkách ČT v sekci "Další měření Mont Blancu".

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group