Lyra - J vrchol (VV 200a; 1097 m)
další informace o vrcholu

Lyra - J vrchol: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 4 z 4 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Historická fotografie Rolandovy skály na JV rozsoše Lyry a Lyry - J vrcholu z informačního panelu pod kamenem. Pochází zřejmě z 20. let minulého století, kdy byla skála odhalena vichřicemi. Dobře je patrná uměle vybudovaná výstupová trasa.

Historická fotografie Rolandovy skály na JV rozsoše Lyry (HLV 200; 1103 m) a Lyry - J vrcholu (VV 200a; 1097 m) z informačního panelu pod kamenem. Pochází zřejmě z 20. let minulého století, kdy byla skála odhalena vichřicemi. Dobře je patrná uměle vybudovaná výstupová trasa.

Petr Havránek (květen 2020)

19.05.2020 16:11:03 - Petr Havránek

Rolandův kámen

Nejoblíbenější lázeňskou stezkou hostů Karlovy Studánky je "modrá" lázeňská trasa vystupující na Rolandův kámen, ležící na JV rozsoše Lyry (HLV 200; 1103 m), resp. Lyry - J vrcholu (VV 200a; 1097 m) ve výšce 910 m.

Tato mohutná skála přitahuje pozornost už mnoho let. Podle pověstí sem tuto rozeklanou skálu vymrštil ďábel. Skála začala být hojně navštěvovaná po založení lázní v roce 1778. Protože v lázních nebyly žádné ubytovací kapacity a hosté museli dojíždět z hostinců v okolních vesnicích, dostaly lázně jméno Hin und Wieder, tedy "Tam a zase zpět". Stejné jméno dostala velká skála nad lázněmi, Hin und Wieder Stein (někdy interpretováno jako Semtam skála).

V roce 1803 získaly lázně jméno Karlova Studánka (Karlsbrunn) po arcivévodovi Karlu Ludvíkovi Rakouském, přemožiteli Napoleona. Skalní vyhlídka nad Karlovou studánkou byla pak pojmenována po pruském vojáku Rolandovi, který zde údajně zahynul.

Protože skálu pro její nedostupnost nebylo možné zdolat, byla v roce 1833 vystřílena a vytesána výstupová cesta na vrchol. Do konce 19. století však skála zarostla lesem tak, že z ní nebyla žádná vyhlídka. V letech 1919 až 1921 vichřice způsobily polomy, které skálu zcela odhalily.

Někdy je vrch lidově také označován jako Křížek, podle velkého dřevěného kříže na vrcholu. Z Rolandova kamene jsou dnes omezené, ale krásné výhledy na okolní tisícimetrové vrcholy Jeseníků.

Přístupová cesta na vrchol Rolandova kamene, ležícího na JV svazích Lyry a Lyry - J vrcholu.

Přístupová cesta na vrchol Rolandova kamene, ležícího na JV svazích Lyry (HLV 200; 1103 m) a Lyry - J vrcholu (VV 200a; 1097 m).

Petr Havránek (květen 2020)

Pohled z Rolandova kamene na úbočí Lyry a Lyry - J vrcholu na v popředí Ostrý vrch a za ním Praděd.

Pohled z Rolandova kamene na úbočí Lyry (HLV 200; 1103 m) a Lyry - J vrcholu (VV 200a; 1097 m) na v popředí Ostrý vrch (HLV 97; 1228 m) a za ním Praděd (HLV 5; 1491 m).

Petr Havránek (květen 2020)

Pohled z Rolandova kamene na úbočí Lyry a Lyry - J vrcholu na (zleva) Hradečnou, Temnou a úbočí Vysoké hole.

Pohled z Rolandova kamene na úbočí Lyry (HLV 200; 1103 m) a Lyry - J vrcholu (VV 200a; 1097 m) na (zleva) Hradečnou (HLV 251; 1057 m), Temnou (HLV 75; 1263 m) a úbočí Vysoké hole (HLV 8; 1465 m).

Petr Havránek (květen 2020)


 
Ulomená tyč geobodu Velký Klín.

Ulomená tyč geobodu Velký Klín (HLV 132; 1178 m).

Petr Havránek (září 2017)

10.09.2017 18:52:38 - Petr Havránek

Žalostný stav geodetických bodů v Hrubém Jeseníku

V září 2017 jsme navštívili celkem sedmnáct tisícovek Hrubého Jeseníku, z toho dvanáct hlavních a pět vedlejších vrcholů.

Stav tamních geodetických bodů je více než žalostný:

Ze sedmnácti tisícovek jsme na devíti vrcholech nalezli geodetický bod, tedy červenobílou tyč a kamenný patník. Na šesti z devíti označených vrcholů byla kovová tyč buď prorezlá a ulomená nebo vyvrácená, pouze na třech označených vrcholech byl geodetický bod ve vyhovujícím stavu.

Na vrcholu Jeleních louček je tyč geodetického bodu rozlámaná na dvě části.

Na vrcholu Jeleních louček (HLV 112; 1205 m) je tyč geodetického bodu rozlámaná na dvě části.

Petr Havránek (září 2017)

Na vrcholu Hradečné je prorezlá a ulomená červenobílá tyč zasazená jen do kamenné mohyly, příslušný patník se nám nepodařilo nalézt.

Na vrcholu Hradečné (HLV 251; 1057 m) je prorezlá a ulomená červenobílá tyč zasazená jen do kamenné mohyly, příslušný patník se nám nepodařilo nalézt.

Petr Havránek (září 2017)

"Zkrácená" tyč geodetického bodu na Vysoké hoře. Z galerie fotografií je patrné, že současný žalostný stav trvá již nejméně 10 let.

"Zkrácená" tyč geodetického bodu na Vysoké hoře (HLV 310; 1031 m). Z galerie fotografií je patrné, že současný žalostný stav trvá již nejméně 10 let.

Petr Havránek (září 2017)


 
Přehledná mapka severní části tisícovky Lyra v oblasti hlavního vrcholu.

Přehledná mapka severní části tisícovky Lyra (HLV 200; 1103 m) v oblasti hlavního vrcholu.

Michal Holub (listopad 2011)

17.11.2011 13:32:31 - Michal Holub

Nový oficiální VV: Lyra - J vrchol (VV 200a, 1097 m)

Jak už před 5 lety uvedl Jindra Preis ve svém měření, je na jižní části vrcholové plošiny Lyry (HLV 200; 1103 m) několik skalisek, která splňují kritérium pro vedlejší vrchol. Z časových důvodů se mi nepodařilo provést přesné geodetické měření a tak jsem pracoval pouze s barometrickým výškoměrem a kalibrací na známé výšky (sedlo Lyry, geodetický bod na vrcholu). Přístroj Garmin GPSMAP 60CSx při všech kontrolních "návratech" nevykazoval větší chybu než 1 m, takže měření lze s přesností cca 1-2 m považovat za dostatečně průkazné. Počasí první listopadovou neděli bylo slunečné, větrné a tlakově poměrně stabilní. Tolik tedy k podmínkám a teď k vlastním výsledkům.

Přehledná mapka jižní části Lyry v oblasti nového vedlejšího vrcholu Lyra - J vrchol.

Přehledná mapka jižní části Lyry (HLV 200; 1103 m) v oblasti nového vedlejšího vrcholu Lyra - J vrchol (VV 200a; 1097 m).

Michal Holub (listopad 2011)

Hlavní vrchol - vrcholové skalisko v severní části výrazně převyšuje plochý povrch u geodetického bodu (1092,30 m n.m., odtud chybně uváděná výška hory v běžných turistických mapách) a nejvyšší místo má po dvojím proměření výšku 1103 m n.m. na souřadnicích WGS-84 N 50°05´50,2" E 17°17´29,5". (předchozí nekalibrované a námi uváděné měření vyšlo na 1100 m, Jindra Preis změřil přesněji 1104 m).

Asi 90 m na severovýchod je výrazné izolované skalisko s pěknou puklinou (šířka do 1 m, délka 20 m výška až 4 m) a výhledem na Sedlovou chatu a Žárový vrch (HLV 195; 1101 m). Temeno skály má nadmořskou výšku 1093 m a sedlo převyšuje o cca 9 m. Kvůli malé vzdálenosti od HLV však o nový VV nejde, návštěvu přesto doporučuji.

Asi nejlepší výhled z Lyry je od nevýrazných skal poblíž nového VV Lyra - J vrchol. Na snímku je vidět Praděd, Malý Děd, Prostřední vrch a Sokol. Nad posedem Keprnická hornatina s dominantním Keprníkem.

Asi nejlepší výhled z Lyry (HLV 200; 1103 m) je od nevýrazných skal poblíž nového VV Lyra - J vrchol (VV 200a; 1097 m). Na snímku je vidět Praděd (HLV 5; 1491 m), Malý Děd (HLV 26; 1368 m), Prostřední vrch (VV 5a; 1153 m) a Sokol (HLV 127; 1187 m). Nad posedem Keprnická hornatina s dominantním Keprníkem (HLV 12; 1423 m).

Michal Holub (listopad 2011)

Nový vedlejší vrchol - jižní část velmi plochého temene na sobě nese také několik samostatných skal. V ohybu hřebenové cesty (dnes spíše pěšiny) je k východu orientovaný skalnatý sráz zarostlý smrčinou a výškou přes 15 m. Jde spíše o spočinek, převýšení je sotva 2 m a výhled téměř žádný.

Na západním okraji vrcholové plošiny je patrně nejzajímavější skalní výchoz. Opět je převýšení minimální, ale výhled odsud na Praděd (HLV 5; 1491 m) a okolí je z celého vrcholu rozhodně nejlepší.

Protože je zde i posed vede sem z hřebenovky pěšina. Temeno skály má cca 1075 m n.m. a výhled zde vydrží i přes vzrůstající smrky minimálně dalších 15-20 let, což se o jiných skalách na Lyře (HLV 200; 1103 m) říci nedá.

Zbývající dvě skaliska jsou mohutná, vzdálená od sebe 100 m, proto může být novým vedlejším vrcholem jen jedno z nich.

Nižší skalisko má vrchol ve výšce 1088 m n.m. a svou patu převyšuje o 12 m.

Výrazná skála nedaleko nového VV Lyry - J vrcholu.

Výrazná skála nedaleko nového VV Lyry - J vrcholu (VV 200a; 1097 m).

Michal Holub (listopad 2011)

Vyšší skalisko a tedy i nový VV měří 1097 m n.m. se sedlem o 10 m níže. Najdeme jej na souřadnicích WGS-84 N 50°05´30,0" E 17°17´27,4" a nazýváme ho  Lyra - J vrchol (VV 200a; 1097 m).

Jindra Preis jej správně lokalizoval, výšky však určil o něco vyšší než ve skutečnosti jsou. Prohození HLV (1104 m) a VV (1097 m) je tedy vyloučené.

Vše je přehledně zaznamenáno na mapkách.


 
Vysoká hole, Petrovy Kameny a Praděd přes vrcholovou skalku Lyry.

Vysoká hole (HLV 8; 1465 m), Petrovy Kameny (VV 8a; 1446 m) a Praděd (HLV 5; 1491 m) přes vrcholovou skalku Lyry (HLV 200; 1103 m).

Jindřich Preis (listopad 2006)

01.12.2006 14:08:33 - Jindřich Preis

Při cestě od sedla Kóta je 640 m před vlastním vrcholem Lyry (HLV 200; 1103 m) vlevo skalnatá formace (tor) kolem 10 m výšky, skrytá v lese – jistě nejde o spočinek. Koordináty WGS_84 jsou N50 05 30.1 E17 17 27.1 a výška 1104 m n.m. Pokud by tato formace nebyla dalším šetřením zaměřena jako vedlejší vrchol, 100 m jihozápadně pod ní je další a vyšší formace (tor) se sedlem (patou) kolem 1080 m n.m., převýšení jistě splňující. Vlastní hlavní vrchol Lyry (HLV 200; 1103 m) je na skalnaté formaci (já 1104 m n.m., TOPO mapa ČR 1100 m n.m.), i když koordináty z Průvodce lokalizují vrchol východněji poblíž geodetického bodu (tyče) v odbočce dřevařské cesty ve vzdálenosti 80 m (není vidět) a s výškou 1092 m n.m. (mapa KČT i Shocart stejně). Na nejvyšším skalisku je zatlučen malý kulatý hřeb jako bod – bylo by vhodné přeměření vzhledem k určení správné n.m. obou vrcholů. Směrem k chatě Sedlovka a k Žárovému vrchu (HLV 195; 1101 m) zpočátku krátký strmý sestup - pohodlnější přístup na vrchol je od sedla Kóta od jihu. Tímto směrem také vede zřetelná a používaná pěšina (až průsek) převážně po hřbetu přes Lyru (HLV 200; 1103 m), pak přes Žárový vrch (HLV 195; 1101 m) a Žárový vrch - SV vrchol (HLV 281; 1043 m) a dále až na Plošinu (VV 281a; 1017 m). Pouze ve vrcholových částech se pěšina ztrácí v travnatém porostu či smrkové mlazině, zejména kolem Žárového vrchu - SV vrcholu (HLV 281; 1043 m) orientačně náročnější.


 

Zobrazeno 1 - 4 z 4 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group