Kraví hora (HLV 228; 1071 m)
další informace o vrcholu

Kraví hora: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 7 z 7 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Vrchol Haida (jen těsně nedosahující hranice 1000 m) chybně ozačovaný jako tisícovka Kraví hora, která ve skutečnosti leží o cca 1,4 km jižněji. Zdroj: Google Earth Pro.

Vrchol Haida (jen těsně nedosahující hranice 1000 m) chybně ozačovaný jako tisícovka Kraví hora (HLV 228; 1071 m), která ve skutečnosti leží o cca 1,4 km jižněji. Zdroj: Google Earth Pro.

Jindřich Preis (duben 2020)

02.04.2020 09:08:51 - Jindřich Preis

Hry s Tisícovkami

Současná koronavirová doba dlouhým výletům nepřeje, i když procházky v lese jsou spíše doporučovány než zakazovány.

Nedočkavcům, anebo i těm, kterým to běhání po kopcích už tolik nejde, mohou přijít vhod virtuální toulky pomocí Google Earth Pro.

S určitou mírou představivosti si tak každý může připomenout příjemné chvíle na Tisícovkách, anebo naplánovat výlet příští včetně posezení na oblíbené terase, snad v době již blízké.

A možná mu ani nebudou vadit chyby, jako když vrchol Haida (jen zcela těsně pod 1.000 m) je mylně označen jako tisícovka Kraví hora (HLV 228; 1071 m), ležící 1,4 km jižněji.


 

Sloupek na Jelení hoře (HLV 137; 1171 m).

Ivan Bohuslav (srpen 2016)

28.08.2016 14:29:29 - Ivan Bohuslav

Maloúpské tisícovky

Při zdolávání Pěnkavčího vrchu (HLV 184; 1105 m) a posléze i Jelení hory (HLV 137; 1171 m) jsem na vrcholech těchto hor objevil zajímavé sloupky. Na netu jsem zjistil tuto zajímavou informaci:

"V Malé Úpě a jejím blízkém okolí se nachází 10 vrcholů vyšších než 1 000 m. Vrcholy jsou označeny vrcholovými sloupky se značkovacím zařízením. Většina z nich je v blízkosti značených cest, pro některé si budete muset zajít až na vrchol. Pokud do této mapky získáte značky ze všech vrcholů, dostanete na Infocentru v Malé Úpě za své úsilí malý dárek, maloúpský cepínek"

Nutno podotknout, že mezi deseti maloúpskými tisíckovkami je jedna (Vřesový vrch neboli Haida, 999 m), která tam nepatří, což ale tomuto vynikajícímu nápadu neubírá na atraktivnosti. Srdce každého tisíckovaře musí zaplesat!


 
Spadlá kazatelna na vrcholu Kraví hory.

Spadlá kazatelna na vrcholu Kraví hory (HLV 228; 1071 m).

Petr Soukal (červen 2012)

28.06.2012 20:15:35 - Petr Soukal

Výstup na Kraví horu

Výstup na Kraví horu (HLV 228; 1071 m) je asi nejlepší průsekem který je nedaleko zastávky pohádkové cesty. Směrem z Úpy není tedy nutné dojít na nejjižnější místo jak se uvadí v Průvodci.


 
Nejvyšším místem Pohádkové stezky je zastávka na rozcestí Pacestník na úbočí Lysečinské hory, odkud je stále ještě hezký výhled na Dlouhý hřeben, Světlou a Černou horu.

Nejvyšším místem Pohádkové stezky je zastávka na rozcestí Pacestník na úbočí Lysečinské hory (HLV 125; 1188 m), odkud je stále ještě hezký výhled na Dlouhý hřeben (HLV 208; 1085 m), Světlou (HLV 85; 1244 m) a Černou horu (HLV 59; 1300 m).

Jindřich Preis (červen 2009)

16.05.2010 16:27:28 - Jindřich Preis

Pohádková cesta v okolí Horní a Dolní Malé Úpy

Ve snaze navrátit návštěvníky do vyprazdňujících se Krkonoš přicházejí místní samosprávy s různými iniciativami. Jednou z nich je v posledních letech vybudovaná pohádková stezka v okolí Horní Malé Úpy, na úbočích a v údolí mezi Tisícovkami Lysečinská hora (HLV 125; 1188 m) (Pomezní hřeben), Dlouhý hřeben (HLV 208; 1085 m) a Kraví hora (HLV 228; 1071 m).

Projít stezku najednou je ale náročné, zejména pro rodiny s dětmi, kterým je ostatně stezka určena – proto je lepší procházku rozdělit do několika (nejméně tří) okruhů.

V rámci stezky je v místech se zajímavými výhledy umístěno celkem 10 zastavení – na každém z nich je herní prvek pro děti, zpravidla místo pro odpočinek a především čtyřboký hranol, na kterém je některá z Krkonošských pohádek od Marie Kubátové. Pohádky jsou čtyřjazyčné, takže je možno kromě mateřštiny procvičit i polštinu, němčinu či angličtinu.

Jen je potřeba dát pozor na roční dobu, nejhořejší část stezky vede po neznačených cestách, které procházejí oblastí pravidelně od července do října uzavřenou.

Podrobnější údaje včetně mapky lze získat v informačním středisku na Pomezních boudách, kde je také informační panel stezky, v některých penzionech také a na webových stránkách pohadkova-stezka.cz.

Cesty na Pacestníku pod temenem Lysečinské hory jsou neznačené a od července do října je sem v rámci sezonních omezení přístup zakázán - proto procházka po Pohádkové stezce nese určité riziko.

Cesty na Pacestníku pod temenem Lysečinské hory (HLV 125; 1188 m) jsou neznačené a od července do října je sem v rámci sezonních omezení přístup zakázán - proto procházka po Pohádkové stezce nese určité riziko.

Jindřich Preis (květen 2010)

Součástí zastávky Pohádkové stezky na Cestníku mezi Dlouhým hřebenem a Lysečinskou horou je i skládačka k procvičení českých a latinských názvů rostli a zvěře.

Součástí zastávky Pohádkové stezky na Cestníku mezi Dlouhým hřebenem (HLV 208; 1085 m) a Lysečinskou horou (HLV 125; 1188 m) je i skládačka k procvičení českých a latinských názvů rostli a zvěře.

Jindřich Preis (červen 2009)

Zastavení Pohádkové stezky na jižním úbočí Kraví hory je poblíž jejího vrcholu - pohled na severní část Pomezního hřebenu, jehož částí je Lysečinská hora.

Zastavení Pohádkové stezky na jižním úbočí Kraví hory (HLV 228; 1071 m) je poblíž jejího vrcholu - pohled na severní část Pomezního hřebenu, jehož částí je Lysečinská hora (HLV 125; 1188 m).

Jindřich Preis (březen 2010)


 
Geodetické měření na Haidě, dříve sporném (tisícimetrovém?) vrcholu poblíž Kraví hory.

Geodetické měření na Haidě, dříve sporném (tisícimetrovém?) vrcholu poblíž Kraví hory (HLV 228; 1071 m).

Tomáš Formánek (květen 2009)

18.05.2009 13:32:31 - Michal Holub

Vřesový vrch čili Haida - je či není tisícovka?

Na základě "důvodného podezření" bylo v sobotu 16. května 2009 provedeno podrobné geodetické měření plochého vrcholu mezi Kraví horou (HLV 228; 1071 m) a Tabulí (HLV 67; 1282 m), který měl dle mapových podkladů udávanou výšku v těsné blízkosti tisícimetrové hranice.

Běžné měření podle GPS s barometrickým výškoměrem (Garmin GPSMAP 60CSx) nedostačovalo svou přesností, a proto byl použit nivelační přístroj. V blízkosti vrcholu je kromě dvou trigonometrických bodů (č. 7 s výškou 992,76 m a zajišťovací bod č. 7.1 s výškou 994,43 m) i nivelační bod (Z5a3-165.1 s výškou 984,724 m - elektrorozvodna u hlavní silnice).

Měření bylo provedeno od nivelačního bodu u silnice přes vrchol až k trigonometrickým bodům, čímž byla vyloučena možnost nahodilé chyby a celková odchylka měření na přibližně šestisetmetrovém úseku nepřesáhla 2 cm v cílovém bodě.

Oblast vlastního vrcholu je momentálně na okraji cca 10-ti letého lesa a čerstvé paseky plné pařezů, vývratů a prohlubní s řádově decimetrovými rozdíly. Ve vrcholové oblasti bylo zaměřeno sedm míst, převážně přirozených drobných elevací, a všechny vyšly s absolutní výškou 998,0 - 998,6 m n.m. Vztyčené kořeny jednoho většího vývratu sice tisícimetrovou hranici přesahují, to je ovšem jev jen dočasný...

Na základě provedených měření je vrchol Haida s definitivní platností vyřazen ze seznamu adeptů na tisícimetrový vrchol a je tím zároveň potvrzena správnost údajů mapy RZM 10 (rastrová základní mapa 1:10 000).

Turistická mapa okolí vrcholu Haida (Haida je nepojmenovaný vrchol uprostřed mapy s kótou 992 m na J okraji vrcholové plošiny.)

Výhled z jižního okraje vrcholové plošina Haidy (999 m): zleva Lysečinská hora, vpředu Kraví hora, vzadu Pěnkavčí vrch a vpravo Jelení hora.  Haida (někdy též označovaná jako Heida či Vřesový vrch) se dle některých pramenů ucházela o zařazení mezi tisícim

Výhled z jižního okraje vrcholové plošina Haidy (999 m): zleva Lysečinská hora (HLV 125; 1188 m), vpředu Kraví hora (HLV 228; 1071 m), vzadu Pěnkavčí vrch (HLV 184; 1105 m) a vpravo Jelení hora (HLV 137; 1171 m).

Haida (někdy též označovaná jako Heida či Vřesový vrch) se dle některých pramenů ucházela o zařazení mezi tisícimetrové vrcholy, ale podrobné geodetické měření provedené dne 16. května 2009 prokázalo, že nejvyyší místo na vrcholové plošině (nepočítaje dočasné vývraty apod.) dosahuje nadmořské výšky 998,57 m, takže v případě Heidy o zařazení mezi tisícovky nadále uvažovat nelze.

Tomáš Formánek (květen 2009)


 
Zlaté návrší ze sedla u Vrbatovy boudy.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) ze sedla u Vrbatovy boudy.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

14.01.2009 10:12:16 - Tomáš Formánek

Návrh nové zonace KRNAP

V nejnovějším čísle 2009/1 časopisu Krkonoše - Jizerské hory vyšel zajímavý článek "Návrh nové zonace KRNAP". Autor Radovan Vlček v něm shrnuje aktuální informace o připravované změně rozdělení KRNAP do jednotlivých zón a změny v pravidlech pro pohyb osob na území národního parku.

V současné době zaujímá I. zóna KRNAP 4503 ha (12,4 % území parku), II. zóna 3416 ha (9,4 % území parku). Dle zákona č. 114/1192 Sb. je vstup mimo značené cesty zakázán pouze v I. zónách NP, ale v KRNAP byl tento zákaz místní úpravou rozšířen i na II. zónu parku.

Jak poznamenává autor článku, toto rozšíření zákazu pohybu mimo značené cesty ve II. zóně KRNAP je dle názoru Správy "podepřeno kvalifikovanými právními výklady, ale z dnešního pohledu již legislativní oporu nenachází, a proto je v současné době pohyb pěších návštěvníků na území II. zón NP mimo značené cesty tolerován".

Připravovaná zonace NP ještě není definitivně schválena, v současné době probíhá její projednávání s dotčenými subjekty. Z dostupných informací však vyplývá, že I. zóna KRNAP by se měla přibližně rozšířit o území dnešní II. zóny a II. zóna by měla nově zahrnout část III. zóny. Zákaz vstupu mimo značené cesty však má nově platit již pouze v I. zóně NP.

Shrneme-li výše uvedené informace, dle návštěvního řádu KRNAP je v současné době zakázán pohyb mimo značené cesty v I. i II. zóně NP, ve II. zóně je však porušování tohoto zákazu pěšími turisty tolerováno. Nově by měla stávající II. zóna připadnout I. zóně NP a pohyb mimo značené cesty by v těchto oblastech byl již definitivně přísně zakázán.


 
Lysečinská hora z Vřesového vrchu na prvních snímcích nastávající zimy. Dobře je patrna cesta orkánu Kyril z ledna tohoto roku.

Lysečinská hora (HLV 125; 1188 m) z Vřesového vrchu na prvních snímcích nastávající zimy. Dobře je patrna cesta orkánu Kyril z ledna tohoto roku.

Jindřich Preis (říjen 2007)

25.10.2007 11:19:31 - Jindřich Preis

Nový vedlejší vrchol Vřesový vrch (Haida) v Krkonoších?

Zpřesňování a nové reedice map produkují změny a tak mohou přinášet i nové vrcholy do seznamu Tisícovek. To platí o vrcholu Vřesový vrch (Haida) ve východních Krkonoších pod Pomezními boudami.

Na digitalní mapě TOPO Czech v. 1.20 (Picodas Praha s.r.o. 2007) se na tomto vrcholu objevila zřetelně tisícimetrová vrstevnice s kótou 993 m n.m. jihovýchodně od ní. Stejnou vrstevnici jde dopočítat i na Turistické mapě KČT č. 22 (3. vydání, 2003), obdobně je umístěna i zmíněná kóta. Mapa Krkonoše turistický a lyžařský atlas 1:25 000 (Nakladatelství ROSY, Mělník, 2006, zpracovaná podle vojenských topografických map) zobrazuje na tomto vrchu také tisícimetrovou vrstevnici a vlastní vrchol umisťuje do ní s údajem 1002 m n.m. Na jiných internetově dostupných mapách je pozice vrcholu nezřetelná, s výjimkou mapy RZM10, kde je vrchol uveden jako kóta 998 m n.m., výše zmíněný geodetický bod 992,8 m n.m. též jihovýchodně a navíc je uvedena kóta v sedle 982 m n.m.

Vpředu Vřesový vrch, vzadu Jelení hora, ze silnice k Pomezním boudám.

Vpředu Vřesový vrch, vzadu Jelení hora (HLV 137; 1171 m), ze silnice k Pomezním boudám.

Jindřich Preis (říjen 2007)

Na Vřesovém vrchu - sporném (tisícimetrovém?) vrcholu jižně od Tabule.

Na Vřesovém vrchu - sporném (tisícimetrovém?) vrcholu jižně od Tabule (HLV 67; 1282 m).

Jindřich Preis (říjen 2007)

Na Vřesovém vrchu - sporném (tisícimetrovém?) vrcholu jižně od Tabule.

Na Vřesovém vrchu - sporném (tisícimetrovém?) vrcholu jižně od Tabule (HLV 67; 1282 m).

Jindřich Preis (říjen 2007)

Z toho je zřejmé, že Vřesový vrch bude minimálně novým vedlejším vrcholem. V případě, že rozdíl mezi vrcholovým bodem a bodem v sedle podle mapy RZM10 je přesný, a nesprávná je pouze absolutní výška vrcholu, šlo by dokonce o nový hlavní vrchol. Tento předpoklad potvrzují tři vrstevnice po 5 m od vrcholu do sedla ve výše zmíněném atlase Krkonoš. V případě, že půjde o vedlejší vrchol, zůstává otázka jeho přiřazení k vrcholu hlavnímu – zřejmě by měl přináležet jako druhý VV k Tabuli (HLV 67; 1282 m). Přímým měřením v terénu, bohužel s výškově nekalibrovanou GPS (GPSmap 60CSx) a ve špatně přístupném a nepřehledném (zasněženém) terénu, jsem naměřil rozdíl 12 m, podle tlaku jsem nepřesáhl 975 m, GPS výška byla přesně 1000 m. Zůstává tak výzva pro přesnější zaměření v terénu i event. pro vyhledání v patřičných přesných a aktuálních mapových podkladech.

Přístup na vrchol je nyní nejpohodlnější po dřevařské svážnici, rozšířené po orkánu Kyril, od hájovny u silnice na Pomezní boudy – necelých 500 m. Orkán Kyril rozšířil vrcholovou paseku a na jižních svazích umožnil výhledy na okolní tisícovky.

Kraví hora téměř z nové paseky na Vřesovém vrchu.

Kraví hora (HLV 228; 1071 m) téměř z nové paseky na Vřesovém vrchu.

Jindřich Preis (říjen 2007)

Pěnkavčí vrch a Jelení hora z Vřesového vrchu.

Pěnkavčí vrch (HLV 184; 1105 m) a Jelení hora (HLV 137; 1171 m) z Vřesového vrchu.

Jindřich Preis (říjen 2007)

Jelení hora z Vřesového vrchu, na jejím úbočí enkláva Niklův vrch.

Jelení hora (HLV 137; 1171 m) z Vřesového vrchu, na jejím úbočí enkláva Niklův vrch.

Jindřich Preis (říjen 2007)

Stanovisko Tisícovky.cz / Mgr. Michal Holub (odborný garant projektu)

Případ Vřesového vrchu je bezpochyby nezbytné detailně proměřit přímo v terénu. V tuto chvíli je však nejpravděpodobnější, že realitě odpovídá nejpřesnější nová RZM10 a vrchol (998 m n.m.) tudíž tisícovkou není.

Podklad DMU 25 je totéž co Topografická mapa AČR a zde vrstevnice 1000 m není. TOPO Czech pro Garmin je výsledkem digitálního modelu území (zdrojem je satelitní snímkování), nikoli reálného měření v terénu. Přesnost takovýchto vrstevnic je cca 5-10 m, ojediněle i menší. Jediným významným mapovým podkladem, kde je udávána výška Vřesového vrchu přes 1000 m, je tedy Atlas Krkonoš 1:25 000. Ze srovnání map 1:10 000 a 1:25 000 však z hlediska přesnosti výškopisu jednoznačně vychází lépe mapa RZM10 a Vřesový vrch tedy (zatím?) za tisícovku považovat nelze.


 

Zobrazeno 1 - 7 z 7 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group