Stráž - JZ vrchol (VV 55a; 1261 m)

Stráž - JZ vrchol: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 
Vrchol Stráže - JZ vrcholu je na hranici, v pozadí bavorský Siebesteinkopf.

Vrchol Stráže - JZ vrcholu (VV 55a; 1261 m) je na hranici, v pozadí bavorský Siebesteinkopf.

Petr Havránek (srpen 2004)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1A Šumavské pláně; okrsek: IB-1A-2 Kvildské pláně; podokrsek: IB-1A-2c Roklanské pláně

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 48°58´14˝ s.š., 13°34´34˝ v.d.;
S-42: 5427470 X, 3395870 Y

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /32-11-09; SHOCart /35; KČT /69

Dostupnost: D2 (středně obtížná dostupnost)

Příslušný hlavní vrchol: Stráž (HLV 55; 1307 m)

 

Popis vrcholu

Vedlejší vrchol Stráže (HLV 55; 1307 m) vzdálený 670 m na jihozápad. Zalesněný nevýrazný výstupek nedaleko hranice s Německem. Zalesněno poškozenou smrčinou, na svazích rozsáhlé paseky.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Na vrcholové plošině Stráže - JZ vrcholu, na obzoru bavorská tisícovka Siebensteinfelsen.

Na vrcholové plošině Stráže - JZ vrcholu (VV 55a; 1261 m), na obzoru bavorská tisícovka Siebensteinfelsen.

Václav Šilhavý (leden 2013)

Na severovýchodním svahu Stráže - JZ vrcholu.

Na severovýchodním svahu Stráže - JZ vrcholu (VV 55a; 1261 m).

Václav Šilhavý (leden 2013)

V sedle mezi Stráží a Stráží - JZ vrcholem.

V sedle mezi Stráží (HLV 55; 1307 m) a Stráží - JZ vrcholem (VV 55a; 1261 m).

Václav Šilhavý (leden 2013)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (19)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Odlesněný východní svah tisícovky Stráž - JZ vrchol.

Odlesněný východní svah tisícovky Stráž - JZ vrchol (VV 55a; 1261 m).

Václav Šilhavý (říjen 2008)

16.07.2009 19:22:23 - Petr Havránek

Tři nové turistické přechody na Šumavě otevřeny dne 15.7.2009 a průchodnost Hraničního chodníku omezena

V tiskové zprávě ze dne 10.7.2009 uvádí Jana Zvettlerová, tisková referentka NP a CHKO Šumava, že včerejškem, dnem 15.7.2009, byla otevřena tři nová přechodová místa v Národním parku Šumava. Uvádí: "Ve středu, 15. července 2009 budou připraveny a otevřeny tři nové turistické trasy v oblasti Modravských slatí: Siebensteinkopf (hraniční kámen 7/7), Modrý sloup (hraniční kámen 28/8), a Pod Poledníkem (hraniční kámen 16/14). Trasy jsou vyznačeny standardizovaným značením Klubu českých turistů a společným česko-bavorským logem.

Přechodové místo Siebensteinkopf bude otevřeno celoročně a je určeno pouze pro pěší turistiku. Z důvodu nezbytné ochrany populace tetřeva nebudou v tomto prostoru v zimním období zřizovány a udržovány lyžařské běžecké stopy. Přeshraniční trasy pro pěší Modrý sloup a Pod Poledníkem budou přistupné od 15.7. do 15.11.2009 a od 15.7. do 15.11.2010. Trasa Modrý sloup povede z Březníku úbočím Špičníku na státní hranici a na Luzný. Na těchto stezkách bude vyloučen vstup osob se psy a jízdními koly, zakázána je také jízda na koních a vjezd jakýchkoli vozidel.

Jako ekologické kompenzace za nové přeshraniční turistické stezky, kvůli ochraně silně ohrožené populace tetřevů v obou NP při státní hranici, bude nadále redukována nepotřebná cestní síť a přístupnost hraničních chodníků: v úseku mezi Špičníkem a Roklanem (24/1) bude chodník zcela uzavřen, v úseku mezi Špičníkem a Luzným (XI/1) bude otevřen od 15.7. do 15.11 a v úseku Železná Ruda - Roklan (24/1) bude otevřen od 15.8. do 15.11. běžného roku." uvádí tisková zpráva NP Šumava z 10.7.2009.

V praxi pro tisícovkáře to znamená následující: Od 15.7.2009 jsou zcela nepřístupné vrcholy Špičník (HLV 34; 1351 m), Blatný vrch (HLV 23; 1372 m) a V koutě (HLV 71; 1276 m), které bylo možné v minulých dvou sezónách navštívit. Vrchol Nad Latschensee (HLV 140; 1163 m) byl trvale nepřístupný i z Bavorska, v loňském roce jej mohlo navštívit několik málo vyvolených, účastnících se organizovaných vycházek NP Šumava "Průvodci divočinou". Vrcholy Velká Mokrůvka (HLV 25; 1370 m), Malá Mokrůvka (HLV 44; 1330 m) a Debrník (HLV 40; 1337 m) je možné dosáhnout z Bavorska pouze v letní sezóně, tedy od 15.7. (resp. 15.8.) do 15.11. běžného roku po hraničním chodníku. Vrchol Stráž - JZ vrchol (VV 55a; 1261 m) bude zřejmě díky novému přeshraničnímu přechodu přístupný trvale.

 
Vrchol Poledníku. V polovině vzdálenosti mezi vrcholem a Javoří slatí bude odbočovat nová přeshraniční stezka.

Vrchol Poledníku (HLV 52; 1315 m). V polovině vzdálenosti mezi vrcholem a Javoří slatí bude odbočovat nová přeshraniční stezka.

Petr Havránek (květen 2005)

18.05.2009 20:03:49 - Petr Havránek

Na Šumavě budou tři nové přechody a průchodnost hraničního chodníku bude omezeně zachována!

Dne 5. května 2009 vydal Národní park Šumava optimistickou tiskovou zprávu: V návaznosti na jednání ministrů životního prostředí ČR a Bavorska Martina Bursíka a Otmara Bernarda z 15.9.2008 podepsali nyní jejich podřízení novou dohodu.

V úseku Debrník/Ferdinandsthal a Bučina/Buchwald budou zřízeny tři nové přechodové body, kterými povedou nově značené turistické cesty:

1. Hirschbachschwelle - Poledník/Javoří Pila u hraničního kamene 16/14 2. Der blaue Saeule/Modrý Sloup - Březník u hraničního kamene 28/8 3. Siebensteinkopf - Pramen Vltavy u hraničního kamene 7/7.

Všechny přechody budou turisté moci použít od 15.7. do 15.11. každého roku. Na značené trasy není dovolen vstup psům a osobám s jízdními koly, jízda na koni a vjezd jakýchkoli vozidel.

Turistická trasa Siebesteinkopf - pramen Vltavy bude otevřena celoročně a je určena pouze pro pěší turisty. V zimním období zde budou udržovány lyžařské běžecké stopy.

Důležitou zprávou je, že (na rozdíl od původního záměru obou parků a tedy i našich referencí z minulého roku) hraniční chodník zůstane každoročně přístupný od 15.8. do 15.11.

V polovině vzdálenosti mezi tímto turistickým ukazatelem a vrcholem Poledníku bude po těžařské cestě odbočovat nová přeshraniční stezka k hraničnímu kameni 16/14.

V polovině vzdálenosti mezi tímto turistickým ukazatelem a vrcholem Poledníku (HLV 52; 1315 m) bude po těžařské cestě odbočovat nová přeshraniční stezka k hraničnímu kameni 16/14.

Petr Havránek (srpen 2008)

Dřevařské rezervní jezero (klausa) na Hirschbachu v Bavorsku pod Poledníkem, 200 m od hraničníku 16/20, kudy od 15.7.2009 povede nová přeshraniční stezka,

Dřevařské rezervní jezero (klausa) na Hirschbachu v Bavorsku pod Poledníkem (HLV 52; 1315 m), 200 m od hraničníku 16/20, kudy od 15.7.2009 povede nová přeshraniční stezka,

Petr Havránek (srpen 2008)

Pohled od fořtovny na Březníku do Luzenského údolí. Vlevo Velká Mokrůvka, v pozadí bavorský Luzný. Nová přeshraniční stezka bude vpravo po úbočí Špičníku.

Pohled od fořtovny na Březníku do Luzenského údolí. Vlevo Velká Mokrůvka (HLV 25; 1370 m), v pozadí bavorský Luzný. Nová přeshraniční stezka bude vpravo po úbočí Špičníku (HLV 34; 1351 m).

Petr Havránek (květen 2009)

 
Hraniční česko-bavorský chodník (Grenzsteig) pod vrcholem Špičníku.

Hraniční česko-bavorský chodník (Grenzsteig) pod vrcholem Špičníku (HLV 34; 1351 m).

Petr Havránek (listopad 2008)

17.11.2008 19:00:18 - Petr Havránek

Loučení s krátkodobou možností využití česko-bavorského hraničního chodníku

Dne 30.9.2008 jsme uveřejnili informaci o česko-bavorském hraničním chodníku (Grenzsteig). Jde o stezku, táhnoucí se přímo po česko-bavorské státní hranici, v oblasti Šumavy tedy od Svaté Kateřiny nad Nýrskem až k Trojmezí v hřebeni Plechého (HLV 21; 1378 m).

Část stezky je přístupná po turistických značených cestách, velmi atraktivní úseky mezi Debrníkem (HLV 40; 1337 m) a Poledníkem (HLV 52; 1315 m) a mezi oblastí Roklanu až k Bučině však značeny nejsou a stezka pouze sleduje hraniční patníky.

Hraniční chodník, Grenzsteig, na Hraniční hoře, spočinku Špičníku, je již bohužel v současné době pro turistickou veřejnost opět nepřístupný.

Hraniční chodník, Grenzsteig, na Hraniční hoře, spočinku Špičníku (HLV 34; 1351 m), je již bohužel v současné době pro turistickou veřejnost opět nepřístupný.

Petr Havránek (listopad 2008)

Podle bavorského práva byl tento hraniční chodník přístupný (vyjma velmi krátkého úseku slatí v oblasti Latschensee) od 1.7. do 15.11. Bylo tak oficiálně možné po dlouhém nástupu navštívit vrcholy Malou Mokrůvku (HLV 44; 1330 m), Velkou Mokrůvku (HLV 25; 1370 m), Špičník (HLV 34; 1351 m), Blatný vrch (HLV 23; 1372 m), V koutě (HLV 71; 1276 m) a Debrník (HLV 40; 1337 m).

Dohoda ministrů životního prostředí ČR Martina Bursíka a Bavorska Otmara Bernharda ze dne 15.9.2008 však tuto možnost mění. Po otevření tří nových přechodů dne 1.7.2009 bude již hraniční chodník nepřístupný.

Navštívili jsme Grenzsteig poslední den, kdy byl přístupný, 15. listopadu. Nad 1300 m na Špičníku a Blatném vrchu ležela téměř souvislá sněhová pokrývka, bylo jasno a viditelnost byla velmi slušná.

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (3)

 

Související akce

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group