Nové turistické trasy po okrajích VVP Boletice

 

Zdroj: KČT Jihočeského kraje (sekce Změny turistických značených tras / říjen 2006)

 
Mapa Šumava - Želnavská hornatina a Šumavské podhůří - střed

Mapa Šumava - Želnavská hornatina a Šumavské podhůří - střed

Západně od Českého Krumlova se nachází rozsáhlé území o rozloze 220 km2 známé široké široké veřejnosti pod názvem Vojenský újezd Boletice (též VVP Boletice - vojenský výcvikový prostor). Tento výcvikový prostor byl zřízen v roce 1950. Od té doby byl trvale nepřístupný veřejnosti a sloužil pouze výcviku vojenských jednotek. Státní správu zde nyní vykonává Vojenský újezdní úřad Boletice, o hospodářské využití rozsáhlých lesních pozemků i nezalesněného území pečují Vojenské lesy státní podnik Horní Planá. Dnes má toto území pro svoji zachovalost původní přírody obrovský význam - bylo zařazeno do projektu Evropské unie Natura 2000.

V posledních deseti letech byl z různých stran velký tlak na otevření VVP Boletice pro komerční činnost, zejména pro vybudování moderního lyžařského areálu. Armáda České republiky i nadále počítá s tímto vojenským újezdem pro výcvik vojsk a proto nelze z důvodu bezpečnosti celé toto území uvolnit. Po dlouhých jednáních došlo k dohodě, že okrajové části újezdu ležící mimo ohrožené prostory a některé komunikace vedoucí tímto územím budou uvolněny pro pěší turistiku, cykloturistiku a v budoucnu i hipoturistiku.

Díky velmi dobré spolupráci mezi Vojenským újezdním úřadem Boletice, řízeným majorem ing. Karlem Trněným, a Klubem českých turistů, který zastupoval Mgr. Karel Markvart, bylo za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyznačeno značkaři KČT z Českého Krumlova, Prachatic a Volar a firmou Doznač České Budějovice v okrajových částech tohoto prostoru 75,5 km pěších tras a 95 km cyklotras. Tímto byl od 1.7.2006 vojenský újezd Boletice po dlouhých letech alespoň částečně zpřístupněn.

 

PRO VYZNAČENÉ PĚŠÍ TRASY A CYKLOTRASY VE VVP BOLETICE PLATÍ ZVÁŠTNÍ REŽIM: JSOU PŘÍSTUPNÉ POUZE O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH A VE DNECH STÁTNÍCH SVÁTKŮ!

(Pravidla vstupu do okrajových částí vojenského prostoru jsou samozřejmě podstatně obsáhlejší,  podrobné znění naleznete v sekci Režimová opatření ve VVP Boletice.)

 

Na každé přístupové cestě v místě, kde se překračuje hranice vojenského újezdu, jsou umístěny informační tabule s mapou a poučením o režimu. Bude záležet na zájmu a hlavně na ukázněnosti turistů, bude-li případně povoleno další rozšíření turistických cest v tomto atraktivním území.

Vyznačené pěší trasy:

ČTZ: Ktiš - Ktiška - Zlatý potok

ČTZ: Horní Planá, nám. - Hodňov - Květušín - Hořice na Šumavě

ZTZ: Vyšný - Červený mlýn - Střemily - Ktiš

ŽTZ: Křištanov, rozc. - Markov - Pod Chlumkem - Ktiš

ZTZ: Pěkná, žst. - Pěkná - Pod Korunáčem - Sněžná

Vyznačené cyklotrasy:

č. 1250: Zbytiny, rozc. - Markov - Ktiš - Smědeč + odb.1250A: Ktiš - Březovík

č. 1251: Nová Hospoda - Třebovice - Tisovka - Miletínky - U mlýna

č. 1252: Křišťanov,rozc. - Arnoštov - Záhvozdský potok - Pernek + odb. 1252A: do Záhvozdí

č. 1253: Chvalšiny - Boletice, rozc.

č. 1254: Kájov - Boletice - Polná - Otice - Maňávka - Horní Planá

č. 1255: Hodňov - Květušín - Polná

č. 1256: Pod Kraví nohou - Kladenské Rovné

Tyto vyznačené trasy budou zapracovány i do nově vydávaných turistických map.

 

Výstupy na tisícovky ve vojenském prostoru Boletice (které i přes výše uvedené změny zůstávají nadále volně nepřístupné)  jsou možné v rámci pravidelných povolených akcí Nepřístupné Boletice , které pořádá Klub tisícovkářů .

 

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group