Přední Žalý (HLV 332; 1019 m)
další informace o vrcholu

Přední Žalý: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 8 z 8 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

16.10.2012 17:27:56 - Tomáš Formánek

Žalý - dvojjediný strážce hor

V aktuálních číslech časopisu Krkonoše - Jizerské hory č. 9 a 10/2012 je vždy na stranách 4 - 9 otištěn velmi obsáhlý (a proto rozdělený do dvou čísel) článek Jiřího Dvořáka "Žalý - dvojjediný strážce hor".

V letošním roce uplynulo 120 let od otevření kamenné rozhledny na vrcholu tisícovky Přední Žalý (HLV 332; 1019 m) a zároveň byla dokončena oprava celé rozhledny. Článek se však kromě těchto událostí zabývá i mnoha dalšími zajímavostmi a fakty a nevynechává ani zmínky o poněkud opomíjeném, i když ve skutečnosti o něco vyšším vrcholu Zadní Žalý (HLV 298; 1036 m).

Náhled článku je možné shlédnout na připojeném obrázku, více informací naleznete přímo v tištěné verzi časopisu Krkonoše - Jizerské hory, případně na internetových stránkách časopisu.


 
Zlaté návrší ze sedla u Vrbatovy boudy.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) ze sedla u Vrbatovy boudy.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

14.01.2009 10:12:16 - Tomáš Formánek

Návrh nové zonace KRNAP

V nejnovějším čísle 2009/1 časopisu Krkonoše - Jizerské hory vyšel zajímavý článek "Návrh nové zonace KRNAP". Autor Radovan Vlček v něm shrnuje aktuální informace o připravované změně rozdělení KRNAP do jednotlivých zón a změny v pravidlech pro pohyb osob na území národního parku.

V současné době zaujímá I. zóna KRNAP 4503 ha (12,4 % území parku), II. zóna 3416 ha (9,4 % území parku). Dle zákona č. 114/1192 Sb. je vstup mimo značené cesty zakázán pouze v I. zónách NP, ale v KRNAP byl tento zákaz místní úpravou rozšířen i na II. zónu parku.

Jak poznamenává autor článku, toto rozšíření zákazu pohybu mimo značené cesty ve II. zóně KRNAP je dle názoru Správy "podepřeno kvalifikovanými právními výklady, ale z dnešního pohledu již legislativní oporu nenachází, a proto je v současné době pohyb pěších návštěvníků na území II. zón NP mimo značené cesty tolerován".

Připravovaná zonace NP ještě není definitivně schválena, v současné době probíhá její projednávání s dotčenými subjekty. Z dostupných informací však vyplývá, že I. zóna KRNAP by se měla přibližně rozšířit o území dnešní II. zóny a II. zóna by měla nově zahrnout část III. zóny. Zákaz vstupu mimo značené cesty však má nově platit již pouze v I. zóně NP.

Shrneme-li výše uvedené informace, dle návštěvního řádu KRNAP je v současné době zakázán pohyb mimo značené cesty v I. i II. zóně NP, ve II. zóně je však porušování tohoto zákazu pěšími turisty tolerováno. Nově by měla stávající II. zóna připadnout I. zóně NP a pohyb mimo značené cesty by v těchto oblastech byl již definitivně přísně zakázán.


 
Z nové stavby na vrcholu Předního Žalého je zatím před dokončením základová deska.

Z nové stavby na vrcholu Předního Žalého (HLV 332; 1019 m) je zatím před dokončením základová deska.

Jindřich Preis (září 2008)

01.09.2008 20:43:26 - Tomáš Tisovský

Další informace k nové výstavbě na vrcholu Přední Žalý

Na Předním Žalém (HLV 332; 1019 m) má podle investora Vladimíra Nývlta vyrůst dřevěná budova, jež by měla být napodobeninou původní stavby z roku 1890, uvnitř ovšem modernější. 

Vedle čtyřmetrového baru a samoobslužné restaurace počítá návrh architekta Aleše Klose i s internetovými kiosky, sociálním zařízením v suterénu a služebním bytem v prostorách podkroví.

(Zpracováno s využitím informací MF Dnes 18.2.2008 a http://rozhledny.webzdarma.cz/zaly.htm.)


 
Na vrcholu Předního Žalého začala stavba nových objektů - zatím restaurace.

Na vrcholu Předního Žalého (HLV 332; 1019 m) začala stavba nových objektů - zatím restaurace.

Jindřich Preis (září 2008)

01.09.2008 20:05:05 - Jindřich Preis

Proměny vrcholu Předního Žalého započaly

V květnu 2008 na vrcholu Předního Žalého (HLV 332; 1019 m) byly stále prakticky netknuté pozůstatky po výletní restauraci, rozbořené za II. světové války (viz archiv panoramat).

Nicméně nyní již započala na stejném místě výstavba nového objektu – zatím je před dokončením základová deska. Zda půjde o verzi, zmiňovanou v dřívější informaci k vrcholu a diskutované nejen v časopise Krkonoše-Jizerské hory 7/2007, je otázkou. Úprava by měla postihnout (zakrýt) i vrchol současné kamenné rozhledny.


 
Pohled ze Šeřína - Černá skála se skrývá ve spočinku Zlatého návrší, známém jako Šmídova vyhlídka, za kterou vyčnívá špička Vysokého kola. Hřeben Krkonoše je skryt za smrkem, pouze vlevo jsou Harrachovy kameny. Vpravo za Medvědínem okraj Dívčích kamenů s

Pohled ze Šeřína (HLV 313; 1036 m) - Černá skála (HLV 291; 1042 m) se skrývá ve spočinku Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m), známém jako Šmídova vyhlídka, za kterou vyčnívá špička Vysokého kola (HLV 4; 1509 m). Hřeben Krkonoše je skryt za smrkem, pouze vlevo jsou Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m). Vpravo za Medvědínem (HLV 90; 1235 m) okraj Dívčích kamenů (HLV 16; 1413 m) s obrysem chaty Petrovka zcela vpravo na hřebeni.

Jindřich Preis (květen 2008)

20.05.2008 19:49:11 - Jindřich Preis

Bucharova cesta a tisícovky Žalského hřbetu

Významným propagátorem a průkopníkem české turistiky v Krkonoších a Krkonoš vůbec byl Jan Buchar, řídící učitel v Dolních Štěpanicích, který zde působil na přelomu předminulého a minulého století.

Na jeho počest byla pojmenována cesta, vybudovaná z velké části i jeho zásluhou, procházející z Jilemnice přes jeho působiště a vedoucí kolem Předního Žalého (HLV 332; 1019 m) po Žalském hřbetu na Horní Mísečky. 

V současnosti jde s malými odchylkami proti původní trase o turistickou červeně značenou cestu, pokračující z Horních Míseček dále až na Labskou boudu.

Cesta podle některých údajů začíná na náměstí v Jilemnici (časopis Krkonoše 3/2006, 6/1998), podle jiných (Album starých pohlednic Krkonoš) v dalším průběhu až u působiště Jana Buchara – školy v Dolních Štěpanicích, aby přes Benecko vystoupala k hřebeni se značenou odbočkou na Přední Žalý.

S využitím této cesty je možno zdolat všechny tisícovky Žalského hřbetu a případně přidat i další na hřbetu zvaném Krkonoš.

Rozsáhlý popis celé Bucharovy cesty se spoustou fotografií si můžete přečíst v sekci Bucharova cesta.

Rozhled jižně do kraje z Předního Žalého již není ničím omezován.

Rozhled jižně do kraje z Předního Žalého (HLV 332; 1019 m) již není ničím omezován.

Jindřich Preis (květen 2008)


 
Pohled z plochého Jeleního vrchu na Liščí horu.

Pohled z plochého Jeleního vrchu (HLV 322; 1024 m) na Liščí horu (HLV 28; 1363 m).

Petr Havránek (červenec 2007)

16.08.2007 16:14:12 - Tomáš Formánek

Tento týden byla v hlavním zpravodajském pořadu jedné z TV stanic odvysílána reportáž o připravované stavbě nové rozhledny v Krkonoších na Hnědém vrchu ve výšce 1215 m. Zpráva by mohla v mnohých vyvolat dojem, že Hnědý vrch je novou tisícovkou, na kterou se dosud ve výčtu našich nejvyšších vrcholů zapomínalo. Skutečnost je však prostší - Hnědý vrch rozhodně není samostanou horou, ale jedná se o spočinek, tedy místo se zanedbatelným převýšením vůči sedlu jiné blízké tisícovky, v tomto případě Liščí hory (HLV 28; 1363 m), (Detailní informace o problematice "chybějících" tisícovek a spočinků naleznete v sekci "Proč některé tisícovky chybí?")

Skutečností však zůstává, že na Hnědém vrchu, tedy na úbočí Liščí hory (HLV 28; 1363 m) u horní stanice lanovky, by měla být v příštím roce dokončena a otevřena nová rozhledna, která svojí výškou 30 metrů překoná všechny dosavadní rozhledny v Krkonoších. (Rozhledna na Černé hoře (HLV 59; 1300 m) měří necelých 25 m, kamenná rozhledna na vrcholu tisícovky Přední Žalý (HLV 332; 1019 m) měří "jen" 18 m.) Výstavbou rozhledny na Hnědém vrchu chce radnice Pece pod Sněžkou přilákat návštěvníky i do těch částí Krkonoš, která nejsou v létě tolik využívany, a odlehčit tím přetíženým trasám na Sněžku (HLV 1; 1603 m)

Rozhledna na Hnědém vrchu má být dřevěná s kovovými prvky. Výhled z věže by měl pokrývat celou oblast Krkonoš od Sněžky (HLV 1; 1603 m) po Černou horu (HLV 59; 1300 m), v popředí s Javorem (HLV 383; 1002 m), Pecí pod Sněžkou a celým údolím až do Velké Úpy. Původní návrh počítal s výškou rozhledny až 35 m, ale na žádost orgánů ochrany přírody byla výška stavby snížena, aby příliš nepřesahovala okolní stromy a nenarušovala panorama Hnědého vrchu v dálkových pohledech. KRNAP současně výstavbu podmínil zpřístupněním vyhlídkového ochozu výhradně v letní sezoně a pouze v době provozu lanové dráhy. 


 
Projekt "Loď na kopci" Ing. arch. Hofmanna a Ing. Klimeše předpokládá celkovou úpravu vrcholové části Předního Žalého. Základní kompozici by měly tvořit tři prvky "loď - maják - přístav".

Projekt "Loď na kopci" Ing. arch. Hofmanna a Ing. Klimeše předpokládá celkovou úpravu vrcholové části Předního Žalého (HLV 332; 1019 m). Základní kompozici by měly tvořit tři prvky "loď - maják - přístav".

19.06.2007 18:07:18 - Tomáš Formánek

Nové číslo časopisu Krkonoše - Jizerské hory (číslo 2007/6) přináší sérii článků věnovaných chystaným stavebním aktivitám na vrcholu tisícovky Přední Žalý (HLV 332; 1019 m).

Dle původních představ autora záměru Ing. Nývlta a tvůrců projektu Ing. arch Hofmanna a Ing. Klimeše měla na vrcholu Předního Žalého vzniknout symbolická trojice objektů "loď - maják - přístav". "Lodí" se měla stát novostavba restaurace na základech někdejšího hostince, "majákem" by byla stávající rozhledna doplněná o nové zastřešení a "přístavem" nový objekt správce v místě dnešního bufetu. 

Tvar nově navrhovaných budov byl pro Krkonoše bezesporu zcela netypický, nicméně určitě zajímavý. Hlavním použitým materiálem mělo být především dřevo a sklo.

Autoři po vlně protestů proti navržené koncepci ze strany několika místních občanských iniciativ od původního záměru v současné době ustupují. Aktuální vývoj situace se kloní spíše k replice původního objektu či alespoň ke stavbě, která by se původní budově výrazně přibližovala.

Celou sérii článků Radovana Vlčka, Miloslava Klimeše a Jiřího Dvořáka si můžete přečíst přímo na stránkách časopisu Krkonoše - Jizerské hory http://krkonose.krnap.cz v sekcích Neberte nám Žalý!, Co bude stát na Žalým aneb jak se bude stavět na Krkonoších? a Poslední zprávy z Městského úřadu Jilemnice či v tištěné verzi časopisu.


 
Rozhledna na vrcholu tisícovky Přední Žalý.

Rozhledna na vrcholu tisícovky Přední Žalý (HLV 332; 1019 m).

Renáta Šašková (únor 2004)

03.02.2007 15:08:10 - Tomáš Formánek

Na serveru iDnes.cz byl dnes uveřejněn článek nabízející námět na zimní pěší výlet na známý krkonošský vrchol s rozhlednou - Přední Žalý (HLV 332; 1019 m).

Celý text článku Jiřího Štefka naleznete přímo na iDnes v sekci Zimní výlet po Krkonoších, tentokrát pěšky.

Výstup na Přední Žalý (HLV 332; 1019 m) byl také součástí jedné z reportáží rozhlasového seriálu "Tisícovky" natočeného ve spolupráci s ČRo1 - Radiožurnál reportérem Markem Janáčem.

Celý zvukový záznam reportáže si můžete poslechnout přímo na Tisícovky.cz v sekci VýletyKrkonoše / Přední a Zadní Žalý


 

Zobrazeno 1 - 8 z 8 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group