Radioamatérský diplom

Související odkazy: Nepřístupné Boletice | Zájezdy se zajištěnou společnou dopravou | Fotografické workshopy | Výtlač kočárků na Lysou horu | Předsilvestrovský výstup na nejzápadnější tisícovku ČR | Beskydské tisícovky (aneb Lyžař v létě nespí) | Radioamatérský diplom

 
Pavel Slanec

Pavel Slanec

V letech 2003 až 2004 pořádal plzeňský radioklub OK1OFM ve spolupráci s Klubem tisícovkářů Radioamatérský diplom Tisícovky.

Hlavní období plnění diplomu již sice skončilo, ale i nadále mají všichni radioamatéři možnost pokračovat v akci, jejímž cílem je zdolávání a poznávání vrcholů našich hor spojené s navazováním radioamatérských spojení a tím zvýšení radioamatérské aktivity mimo závody.

Autorem myšlenky pořádání radioamatérského diplomu Tisícovky je Pavel Slanec.

 

Podmínky diplomu

 1. Platí spojení, při kterém alespoň jedna stanice vysílá z tzv. hlavního vrcholu, který je vysoký nejméně 1000 m.n.m. (dále jen "tisícovka") a je uveden v seznamu převzatém z publikace "Tisícovky Čech, Moravy a Slezska - průvodce po tisícimetrových vrcholech České republiky" autorů Tomáše Formánka a Michala Holuba. Seznam kót platných do diplomu tvoří přílohu podmínek diplomu, je zveřejněn v síti packet radio v rubrice CZDIPL a na internetových stránkách radioklubu OK1OFM http://www.qsl.net/ok1ofm. Seznam kót pro diplom lze rovněž získat odesláním SASE na adresu diplomového manažera.
 2. Spojení lze uskutečnit na všech radioamatérských pásmech a libovolným druhem provozu.
 3. V rámci plnění podmínek diplomu neplatí QSO přes aktivní převaděče a s protistanicí v době, kdy se tato zřejmě věnuje závodnímu provozu.
 4. Při spojení musí být předány reporty, jména operátorů, stanoviště a lokátory obou stanic. Je-li stanovištěm "tisícovka", musí být uveden její přesný název a lokátor podle seznamu.
 5. Spojení se stejnou stanicí je možné opakovaně započítat pouze vysílá-li z jiného vrcholu.
 6. Do diplomu platí spojení od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2004.
 7. Počet bodů nutných k získání diplomu:
 • základní diplom bez doplňující známky: 391 bodů
 • doplňující bronzová známka: 1000 bodů
 • doplňující stříbrná známka: 1500 bodů
 • doplňující zlatá známka: 2000 bodů

 

Třídy diplomu a bodové ohodnocení

1. Třída EXPEDIČNÍ - vysílání pouze z "tisícovek"

Stanice si započte:

 • Za každé spojení se stanicí, která nevysílá z "tisícovky" 1 bod
 • Za každé spojení se stanicí, která vysílá z jiné "tisícovky" 10 bodů
 • Za každou novou tisícovku, ze které navázala více než 10 QSO 10 bodů
 • Za každé nové pohoří, ze kterého navázala více než 20 QSO 50 bodů

Celkový bodový zisk tvoří součet bodů za spojení plus součetbodů za dosažené "tisícovky" a pohoří.

2. Třída ZÁKLADNÍ - vysílání z libovolného QTH a posluchači

Stanice si započte:

 • Při vysílání z vrcholu platí bodové hodnocení jako ve třídě EXPEDIČNÍ
 • Za každé spojení se stanicí, vysílající z "tisícovky" 1 bod
 • Za spojení s každou novou "tisícovkou" 10 bodů
 • Za spojení s každým novým pohořím 20 bodů

Celkový bodový zisk tvoří součet bodů za spojení plus součetbodů za dosažené "tisícovky" a pohoří.

Posluchači získají za odposlechy stanic body za shodných podmínek jako amatéři vysílači ve třídě ZÁKLADNÍ.

 
Zasílání průběžných hlášení

Pro zvětšení přehlednosti a motivace stanic plnících diplom bude zveřejňováno průběžné hodnocení stanic. Pro toto hodnocení potřebujeme znát průběžné výsledky jednotlivých stanic proto doporučujeme pravidelné (např. měsíční) zasílání hlášení na adresu diplomového manažera (nejlépe v elektronické podobě via packet radio nebo E-mail). Zasílání hlášení je nepovinné. 

Vzor hlášení:

 • Volací Značka:
 • Třída:
 • Celkem bodů:
 • Počet tisícovek, s nimiž bylo pracováno:
 • Počet navštívených tisícovek:
 • Počet pohoří, s nimiž bylo pracováno:
 • Počet navštívených pohoří:
 • Komentář:
 • Datum, podpis:

 
Vyhodnocení soutěže

Po skončení období, za které lze diplom získat, vyhodnotí manažer diplomu pořadí stanic podle počtu:

 • tisícovek se kterými bylo pracováno (pouze třída ZÁKLADNÍ)
 • navštívených tisícovek (pouze třída EXPEDIČNÍ)
 • celkem získaných bodů (ve třídě ZÁKLADNÍ)
 • celkem získaných bodů (ve třídě EXPEDIČNÍ)

První tři stanice, v každé z těchto kategorií, získají jako cenu pamětní pohár s uvedením dosaženého skóre a vlastní značkou. Stanice s absolutně nejvyšším počtem bodů získá velký pamětní pohár. Vylosovaní účastníci soutěže obdrží od sponzora drobné věcné ceny.

 
Žádosti o diplom a jeho cena

Žádost o diplom je nutno zaslat nejdéle do 31. 3. 2005 na adresu diplomového manažera. Výpis ze staničního deníku musí obsahovat: datum a čas QSO, značky stanic, reporty, stanoviště+lokátor protistanice i vlastní. Je-li stanovištěm "tisícovka", musí být uveden její přesný název a lokátor podle seznamu. Dále pak u každého QSO bodovou hodnotu (1 nebo 10 bodů) a zvlášť uvedené body za novou "tisícovku" a nové pohoří. Na konci výpisu deníku celkový součet bodů za spojení + bodů za nové "tisícovky" a pohoří, počet navštívených "tisícovek" a pohoří a počet "tisícovek" a pohoří, s nimiž bylo pracováno. V žádosti bude dále podepsané čestné prohlášení: "Byly dodrženy podmínky diplomu a deklarované výsledky odpovídají skutečnosti". V případě vysílání z nedostupných kót (viz seznam "tisícovek" v příloze), též čestné prohlášení, že dotyčný získal povolení ke vstupu.

Diplom bude předáván zdarma při různých radioamatérských setkáních. Při požadavku na doručení poštou je nutno, spolu se žádostí, zaslat známky v hodnotě 20 Kč.

Informace o průběžných výsledcích, expedicích na vrcholy tisícovek, reportáže z výstupů a další informace budou uveřejňovány v síti packet radio a na internetu http://www.qsl.net/ok1ofm, kde je také možno získat seznam vrcholů a podmínky diplomu.

 
Kontakty

Pořadatel a vydavatel: Radioklub OK1OFM

Manažer diplomu: Pavel SLANEC, Heyrovského 52, 30100 Plzeň,

E-mail: ok1mcs@seznam.cz, PR: ok1mcs@ok0ppl

Stránky diplomu: http://www.qsl.net/ok1ofm

Sponzor: MOGUL OK OIL a.s., Tiskárna Bílý slon

Seznam vrcholů: Tisícovky s.r.o, http://www.tisicovky.cz 

Děkujeme autorům publikace "Tisícovky Čech, Moravya Slezska - Průvodce po tisícimetrových vrcholech České republiky" za bezplatné poskytnutí seznamu tisícovek.

Pavel, OK1MCS

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group