Tisícovky Zadních hor (Moravskoslezské Beskydy)

Související odkazy: Za slovanským bohem Radegastem | Smrk a Malý Smrk | Z Ostravice na Lysou horu | Z Pražma na Travný | Přes Javorový na Ropici | Tisícovky Zadních hor

 

Trasa výletu: Mosty u Jablunkova — Velký Polom (HLV 237; 1067 m) — Burkův vrch (HLV 307; 1032 m) — Burkův vrch Z vrchol (HLV 329; 1021 m) — Čuboňov (HLV 350; 1011 m) — Malý Polom (HLV 244; 1061 m) — Polomka — Sulov — Bílý Kříž

 
V lesích ztracená kaplička pod Muřinkových vrchem poblíž Velkého Polomu.

V lesích ztracená kaplička pod Muřinkových vrchem poblíž Velkého Polomu (HLV 237; 1067 m).

Tomáš Formánek (červenec 2004)

Celková délka výletu: 21 km

Fyzická obtížnost: střední

Orientační náročnost: velká

Tisícovky na trase:
Velký Polom (HLV 237; 1067 m); Burkův vrch (HLV 307; 1032 m); Burkův vrch - Z vrchol (HLV 329; 1021 m); Čuboňov (HLV 350; 1011 m); Malý Polom (HLV 244; 1061 m)

Doporučené mapy:
KČT 97

 

Zvukový záznam výletu

(Pořad byl poprvé vysílán na ČRo 1 - Radiožurnálu 07.09.2003)

 
ČRo 1 - Radiožurnál
<a href="/exp/moravskoslezske-beskydy/0CD1CD61-1D3C-4C6A-9001-F5EE382BA114ori.mp3" target="_blank">Otevřít zvukový záznam: Výlet: Velký Polom, Burkův vrch, Čuboňov, Malý Polom, Nad Kršlí</a><br />
 
 

Popis výletu

Následující výlet je dobré zahrnout do vícedenní túry, jelikož zde popisujeme cestu, na které v délce 23 km zdoláme šest tisícovek ve směru přibližně východ-západ, (půjdeme z Mostů u Jablunkova do Bílého Kříže).

Z Mostů u Jablunkova se již od nádraží ČD necháme vést červenou turistickou značkou na Velký Polom. Červená značka nám bude celou cestu průvodcem, pro zdolání některých tisícovek ji však budeme muset na kratší či delší dobu občas opustit. Nejdříve vystoupáme 370 výškových metrů pod vrchol Skalka, k turistické chatě KČT, dále míjíme lyžařské středisko Severka na severním svahu vrchu Kostelky a pokračujeme k horskému hotelu Tetřev na Čerchlaném Beskydu. Stále jdeme po červené a u rozcestníku s modrou značkou se dostaneme na okraj přírodní rezervace Velký Polom na státní hranici se Slovenskem. Přírodní rezervace Velký Polom navazuje na chráněné území Veľký Polom na slovenském území. Společně tvoří spojitou oblast chránící smrkobukový les a sloužící ke zkoumání přirozeného vývoje smrčin.

Červená značka společně s modrou vedou až na první tisícimetrový vrchol Velký Polom (HLV 237; 1067 m). Ten je kompletně zalesněn, místy s průhledy k severu, přes strmé skalnaté svahy (mrazové sruby) do oblasti Velké polany s přírodní rezervací Mionší. Nutno zmínit chybné umístění rozcestníku na vrcholu – nejvyšší místo je u hraničního kamene č.20, více než 400 m západněji. Cesta pokračuje po červené značce ke kapličce se studánkou pod Muřinkovým vrchem, vystavěné v roce 1910. Malebná loučka s oplocenou kapličkou je ideálním místem pro odpočinek. Vede odtud žlutá turistická značka přes zimní středisko Přelač do Horní Lomné (tudy prý chodí obyvatelé slovenské osady Klin do Čech na nákupy…), my se však po nabrání sil vydáme po červené značce dále k západu.

Začneme si dobře všímat hraničních mezníků, protože nyní budeme sledovat vyšlapanou pěšinu, která vede po státní hranici. Druhá tisícovka – Burkův vrch (HLV 307; 1032 m) je od kapličky vzdálena 2 km, vrchol je porostlý lesem a na vrcholu nalezneme geodetický bod (ten se však nachází už na Slovensku). Ke zdolání vrcholu musíme prudce stoupat 70 výškových metrů, na vrcholu se výrazně lomí státní hranice (mezi hraničními mezníky č.23 a 23/1), proto si stále bedlivě všímáme hraničních mezníků! Turistických ukazatelů si příliš nehledíme, jsou s nepřesnými názvy i vyznačením nadmořských výšek chybně umístěny.

Cesta po hranici pokračuje přímo po hřebeni, což je příhodné pro návštěvu další tisícovky Burkův vrch – Z vrchol (HLV 329; 1021 m). Tento neznačený vrchol odvodíme v terénu – z Burkova vrchu prudce klesáme 40 m a ze sedýlka mírně stoupáme až do nadmořské výšky 1 021 m. Nejvyšší místo tohoto v mapách nepojmenovaného a neoznačeného vrcholu je u mezníku č. 24/11.

Stále po státní hranici, pěšinou v hustém borůvčí pokračujeme přibližně k západu a místy užíváme výhledů na sever, kde sledujeme strmé svahy s mrazovými sruby. Po 2 km od Burkova vrchu – Z vrcholu na nás čeká další tisícovka – Čuboňov (HLV 350; 1011 m). Cestou střetneme modrou turistickou značku, jdeme však stále po hranici, která zde na hřebeni výrazně klesá a znovu se zvedá. Čuboňov leží na okraji přírodní rezervace Malý Polom na slovenské straně, stejně jako předchozí vrcholy je zalesněn, místy s pasekami na svazích. Nejvyšší místo je opět na Slovenské straně, na českém území jsme nejvýše mezi mezníky 26/1 a 26/2.

Z Čuboňova opět prudce klesáme do sedla, cesta vede po okraji přírodní rezervace, a ze sedla stoupáme na další tisícovku – Malý Polom (HLV 244; 1061 m). Jdeme stále lesem s převahou smrčin doplněných bukem, po cestě využívané lesáky, na vrchol (s geodetickým bodem, mezníkem č.28 a bez výhledu) však dojdeme již po vyšlapané pěšině. I z vrcholu pokračujeme po státní hranici až po prudkém klesání narazíme na červenou turistickou značku.

Dále jdeme po turisticky oblíbené cestě přes vrcholy Polomka a Sulov s dalekými výhledy, kolem kapličky nad chatou Kysuca až do střediska Bílý Kříž, kde naše putování končí.

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group