Hrubý Jeseník (HJ)
fotografie celku

Hrubý Jeseník: Fotografie celku | Přidat fotografii | Další informace o celku | Přidat informaci

Související odkazy: Břidličná hora | Čepel | Černá stráň | Černava | Černý vrch | Červená hora | Dlouhé stráně | Homole | Hradečná | Hřbety | Jelení hřbet | Jelení loučky | Jelení loučky - Z vrchol | Karliny kameny | Keprník | Lyra | Lysý vrch | Malé Bradlo | Malý Děd | Malý Máj - SZ vrchol | Medvědí hřbet | Medvědí louka | Medvědí vrch | Mravenečník | Orlík | Osikový vrch | Ostruha | Ostružná | Ostrý vrch | Pecny | Polom | Praděd | Pytlák | Sokol | Spálený vrch - SV vrchol | Srnčí vrch | Šerák | Šindelná hora | Šindelná hora - JZ vrchol | Temná | Troják  | Tupý vrch | Ucháč | Velká Jezerná | Velké Bradlo | Velký Klín | Velký Klínovec | Velký Máj | Vozka | Vřesník | Výrovka | Vysoká hole | Vysoká hora | Zaječí hora | Žárový vrch | Žárový vrch - SV vrchol

 

Zobrazeno 1 - 45 z 1028 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Detailní pohled na patník na vrcholu Pytláka.

Detailní pohled na patník na vrcholu Pytláka (HLV 289; 1040 m).

Tomáš Tesař (duben 2019)

Geodetický bod na Plošině je přibližně 50 metrů severozápadně od vrcholové skály. Našli jsme ho asi po půl hodině, protože byl zcela zarostlý mechem.

Geodetický bod na Plošině (VV 281a; 1017 m) je přibližně 50 metrů severozápadně od vrcholové skály. Našli jsme ho asi po půl hodině, protože byl zcela zarostlý mechem.

Tomáš Tesař (duben 2019)

Geodetický bod na Lyře najdeme cca 50 metrů od vrcholové skály.

Geodetický bod na Lyře (HLV 200; 1103 m) najdeme cca 50 metrů od vrcholové skály.

Tomáš Tesař (duben 2019)

 
Geodetický bod na vrcholové skále Medvědího vrchu - JV vrchol.

Geodetický bod na vrcholové skále Medvědího vrchu - JV vrchol (VV 105a; 1194 m).

Tomáš Tesař (duben 2019)

Přibližně 150 metrů východně od vrcholu Medvědí louky se nachází tento malý posed.

Přibližně 150 metrů východně od vrcholu Medvědí louky (HLV 181; 1111 m) se nachází tento malý posed.

Tomáš Tesař (duben 2019)

Geodetický bod na vrcholové plošině Medvědí louky.

Geodetický bod na vrcholové plošině Medvědí louky (HLV 181; 1111 m).

Tomáš Tesař (duben 2019)

 
Geodetický bod na Vysoké hoře je stále ve stejném stavu.

Geodetický bod na Vysoké hoře (HLV 310; 1031 m) je stále ve stejném stavu.

Tomáš Tesař (duben 2019)

Medvědi na Medvědím vrchu stále přibývají.

Medvědi na Medvědím vrchu (HLV 105; 1216 m) stále přibývají.

Tomáš Tesař (duben 2019)

Velký Klín s Červenohorským sedlem, Velký Klínovec, Malý Děd a Praděd (zleva doprava) z Šindelné hory - JZ vrcholu.

Velký Klín (HLV 132; 1178 m) s Červenohorským sedlem, Velký Klínovec (HLV 139; 1166 m), Malý Děd (HLV 26; 1368 m) a Praděd (HLV 5; 1491 m) (zleva doprava) z Šindelné hory - JZ vrcholu (HLV 249; 1058 m).

Petr Havránek (srpen 2018)

 
Vrcholová skalka Šindelné hory - JZ vrcholu.

Vrcholová skalka Šindelné hory - JZ vrcholu (HLV 249; 1058 m).

Petr Havránek (srpen 2018)

Zhušťovací, či zajišťovací geodetický bod na vrcholové plošině Šindelné hory, ležící JZ od vrcholu.

Zhušťovací, či zajišťovací geodetický bod na vrcholové plošině Šindelné hory (HLV 165; 1125 m), ležící JZ od vrcholu.

Petr Havránek (srpen 2018)

Zatím první publikovaná fotografie vrcholové plošiny Šindelné hory a jejího geodetického bodu na stránkách Tisícovek.

Zatím první publikovaná fotografie vrcholové plošiny Šindelné hory (HLV 165; 1125 m) a jejího geodetického bodu na stránkách Tisícovek.

Petr Havránek (srpen 2018)

 
Medvědí vrch.

Medvědí vrch (HLV 105; 1216 m).

Mirek Touška (srpen 2018)

Výhledy z Hradečné.

Výhledy z Hradečné (HLV 251; 1057 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Vrcholové průseky na Hradečné.

Vrcholové průseky na Hradečné (HLV 251; 1057 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

 
Vrcholové průseky na Hradečné.

Vrcholové průseky na Hradečné (HLV 251; 1057 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Geodetický bod na Hradečné.

Geodetický bod na Hradečné (HLV 251; 1057 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Skály na tisícovce Žárový vrch - SV vrchol.

Skály na tisícovce Žárový vrch - SV vrchol (HLV 281; 1043 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

 
Výhledy ze Žárového vrchu.

Výhledy ze Žárového vrchu (HLV 195; 1101 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Na Žárovém vrchu.

Na Žárovém vrchu (HLV 195; 1101 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Skály na Žárovém vrchu.

Skály na Žárovém vrchu (HLV 195; 1101 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

 
Skály na Plošině.

Skály na Plošině (VV 281a; 1017 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Skály na Plošině.

Skály na Plošině (VV 281a; 1017 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Vrcholová část tisícovky Lyra.

Vrcholová část tisícovky Lyra (HLV 200; 1103 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

 
Skály na Lyře.

Skály na Lyře (HLV 200; 1103 m).

Martina Formánková (prosinec 2017)

Vrcholová skalka na Staré hoře.

Vrcholová skalka na Staré hoře (VV 113b; 1043 m).

Tomáš Tesař (březen 2018)

Na vrcholu Orlíku.

Na vrcholu Orlíku (HLV 113; 1204 m).

Tomáš Tesař (březen 2018)

 
Západní skalka Karliných kamenů.

Západní skalka Karliných kamenů (HLV 221; 1078 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Nejvyšší skalní útvar Karliných kamenů.

Nejvyšší skalní útvar Karliných kamenů (HLV 221; 1078 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Vrcholovou plošinu Černého vrchu zdobí tento zajímavý myslivecký posed.

Vrcholovou plošinu Černého vrchu (HLV 117; 1201 m) zdobí tento zajímavý myslivecký posed.

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 
V sedle mezi vrcholy Jeleních louček a Černým vrchem.

V sedle mezi vrcholy Jeleních louček (HLV 112; 1205 m) a Černým vrchem (HLV 117; 1201 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Z vrcholové plošiny Jeleních louček je vidět i Medvědí vrch.

Z vrcholové plošiny Jeleních louček (HLV 112; 1205 m) je vidět i Medvědí vrch (HLV 105; 1216 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Myslivecký posed na vrcholové plošině Jeleních louček, v pozadí je vidět Černý vrch.

Myslivecký posed na vrcholové plošině Jeleních louček (HLV 112; 1205 m), v pozadí je vidět Černý vrch (HLV 117; 1201 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 
Triangulační tyč na vrcholu Jeleních louček je ve špatném stavu.

Triangulační tyč na vrcholu Jeleních louček (HLV 112; 1205 m) je ve špatném stavu.

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Posed nedaleko vrcholu Jelení loučky - Z vrchol.

Posed nedaleko vrcholu Jelení loučky - Z vrchol (HLV 224; 1076 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Triangulační tyč na vrcholu Zaječí hory.

Triangulační tyč na vrcholu Zaječí hory (HLV 345; 1012 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 
Chata Zaječí skok nedaleko vrcholu Zaječí hory.

Chata Zaječí skok nedaleko vrcholu Zaječí hory (HLV 345; 1012 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Pramen Zaječího potoka se nachází jihovýchodně od Zaječí hory.

Pramen Zaječího potoka se nachází jihovýchodně od Zaječí hory (HLV 345; 1012 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Při sestupu z Lysého vrchu se otevřel pohled na Zaječí horu.

Při sestupu z Lysého vrchu (HLV 159; 1128 m) se otevřel pohled na Zaječí horu (HLV 345; 1012 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 
Vrchol Lysého vrchu s triangulační tyčí.

Vrchol Lysého vrchu (HLV 159; 1128 m) s triangulační tyčí.

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Lesnická chata na jižním úbočí Lysého vrchu.

Lesnická chata na jižním úbočí Lysého vrchu (HLV 159; 1128 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Černý vrch pohledem od jihu.

Černý vrch (HLV 117; 1201 m) pohledem od jihu.

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 
Vrcholová skála na Osikovém vrchu.

Vrcholová skála na Osikovém vrchu (HLV 220; 1078 m).

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Severojižním směrem vede přes vrchol tisícovky Velký Klín - JZ vrchol tato pěšina neznačená v mapách.

Severojižním směrem vede přes vrchol tisícovky Velký Klín - JZ vrchol (VV 132a; 1092 m) tato pěšina neznačená v mapách.

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

Vrchol Velkého Klínu a aspoň na chvíli stojící triangulační tyč.

Vrchol Velkého Klínu (HLV 132; 1178 m) a aspoň na chvíli stojící triangulační tyč.

Ivan Bohuslav (říjen 2017)

 

Zobrazeno 1 - 45 z 1028 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group