Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m)

Vysoká - SV vrchol: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Související odkazy: VV Vysoká - SV vrchol | VV Vitorazská vyhlídka

 

"Nová" tisícovka Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (únor 2016)

Lokalita: Celek: IB-3 Novohradské hory; podcelek: IB-3A Pohořská hornatina; okrsek: IB-3A-2 Žofínská hornatina

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 48°43´01˝ s.š., 14°44´39˝ v.d.

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /33-13-17; SHOCart /42; KČT /74

Dostupnost: D1 (snadná dostupnost)

Objekty a vybavenost na vrcholu: Vrcholový křížek

Příslušný hlavní vrchol: Vysoká (HLV 303; 1035 m)

 

Popis vrcholu

Součást dominantního masivu Vysoké (HLV 303; 1035 m). Výrazná skalní formace 500 m severovýchodně od Vysoké (HLV 303; 1035 m) a 1,5 km jihovýchodně od Hojné Vody. Vrcholová skála cca 12 m vysoká. Z jihovýchodu odděleno od Vysoké mělkým sedlem. Severně a východně příkré skalnaté svahy. Na vrcholu i severních a východních svazích četné skály a rozptýlená suť. Vrchol zalesněn vzrostlými smrky, bez výhledu.

Od 15. dubna 2017 je na nejvyšším místě malý železný vrcholový kříž.

V sobotu 14. května 2016 jsme provedli detailní geodetické měření tisícovek Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m).

Renáta Šašková (květen 2016)

Poznámky:

Na vrcholu proběhlo dne 14.5.2016 podrobné geodetické měření s následujícími výsledky:

Poloha nejvyšší skalky: 48°43'02.1"N, 14°44'38.1"E, výška 1009,07 m, po zaokrouhlení 1009,1 m, resp. 1009 m.

Sedlo je ve výšce 997,2 m u paty skály směrem k Vysoké. 

Kromě nejvyšší skály byly zaměřeny i výšky dalších dvou blízkých skalek: střední skála měří 1008,4 m a jižní skála pak 1008,1 m.

Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) patří mezi vrcholy zařazené do seznamu našich tisícovek dodatečně, a to na základě informace a podkladů Michala Čečáka z března 2016.

Popis přístupu

Vrchol leží přímo u červeně značeného místního turistického okruhu z Hojné vody dlouhého 8 km. Vrcholová skála je 15 m západně od značené vyšlapané pěšiny. Na turistické mapě je cesta chybně vedena o cca 70 m západněji. Přístup nejjednodušší od Vysoké (HLV 303; 1035 m), pokračovat severovýchodně po místní červené značce do mělkého sedla ve výšce cca 1000 m, překřížit lesní cestu a zhruba po 100 metrech se vlevo objeví několik výrazných skalisek. Přístup na nejvyšší z nich je obtížný, zvláště při sněhové pokrývce, pro zdatnější tisícovkáře ale není nemožný.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Osazování vrcholového kříže na nejvyšší skále Vysoké - SV vrcholu.

Osazování vrcholového kříže na nejvyšší skále Vysoké - SV vrcholu (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (duben 2017)

Vrcholový kříž na nejvyšší skále Vysoké - SV vrcholu.

Vrcholový kříž na nejvyšší skále Vysoké - SV vrcholu (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (duben 2017)

Nově osazená lavička na vyhlídce na jižní skále (1008 m) vedle Vysoké - SV vrcholu.

Nově osazená lavička na vyhlídce na jižní skále (1008 m) vedle Vysoké - SV vrcholu (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (duben 2017)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (44)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Osazování vrcholového kříže na nejvyšší skále Vysoké - SV vrcholu.

Osazování vrcholového kříže na nejvyšší skále Vysoké - SV vrcholu (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (duben 2017)

19.04.2017 14:39:22 - Michal Čečák

Umístění vrcholových křížků na dvou VV Vysoké

15. dubna proběhlo osazení vrcholových křížků na oba vedlejší vrcholy Vysoké (HLV 303; 1035 m) v Novohradských horách, tedy Vysokou - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) a Vitorazskou vyhlídku (VV 303b; 1002 m). Při této příležitosti je vhodné zmínit, že Vitorazská vyhlídka patří mezi vrcholy zařazené do seznamu našich tisícovek dodatečně, a to právě v dubnu 2017.

V místě proběhlo 14. května 2016 přibližné zaměření pomocí GPS za účasti týmu Tisicovky.cz při detailním geodetickém přeměřování Vysoké (HLV 303; 1035 m) a zaměřování Vysoké – SV vrcholu (VV 303a; 1009 m). Geodetické měření Vitorazské vyhlídky provedl 1. října 2016 Michal Čečák se svým týmem.

15.4.2017 proběhlo geodetické měření Vitorazské vyhlídky, které provedl Michal Čečák se svým týmem :-)

15.4.2017 proběhlo geodetické měření Vitorazské vyhlídky (VV 303b; 1002 m), které provedl Michal Čečák se svým týmem :-)

Michal Čečák (duben 2017)

Osazování vrcholového křížku na Vitorazské vyhlídce.

Osazování vrcholového křížku na Vitorazské vyhlídce (VV 303b; 1002 m).

Michal Čečák (duben 2017)

Osazování vrcholového křížku na Vitorazské vyhlídce.

Osazování vrcholového křížku na Vitorazské vyhlídce (VV 303b; 1002 m).

Michal Čečák (duben 2017)

 

Geodetické měření tisícovek Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (květen 2016)

04.06.2016 14:27:41 - Tomáš Formánek

Oficiální změny výšek a uznání nových tisícovek

V sobotu 14. května 2016 jsme na popud pana Michala Čečáka provedli (za jeho účasti) podrobné geodetické měření tisícovek Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) v Novohradských horách a následující den v neděli 15. května jsme na popud pana Josefa Růžičky, autora NS Hamry - Ostrý, určili místo kde NS překračuje nadmořskou výšku 1000 m a především jsme provedli detailní geodetické měření na Ostrém (HLV 70; 1291 m) a též navazujícího hraničního hřbetu k Velkému Kokrháči (HLV 95; 1229 m).

Výsledky měření přinesly mnoho nových zajímavých skutečností, mimo jiné zpřesnění základních dat o nedávno nově do seznamu zařazené tisícovce Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m), potvrzení nových tisícovek Ostrý - JV vrchol (VV 70b; 1218 m) a Čekání (VV 95a; 1124 m) a důležitá upřesnění nadmořské výšky, resp. polohy nejvyššího místa u vrcholů Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Ostrý (HLV 70; 1291 m). Všechny výsledky měření jsou podrobně popsány na stránkách jednotlivých vrcholů.

Na základě výše popsaných skutečností tak byly v květnu 2016 oficiálně upraveny nadmořské výšky a souřadnice vrcholů Vysoká (HLV 303; 1035 m), Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) a Ostrý (HLV 70; 1291 m) a zcela nově zařazeny do seznamu tisícovek vrcholy Ostrý - JV vrchol (VV 70b; 1218 m) a Čekání (VV 95a; 1124 m).

Ač by se zdálo, že seznam našich tisícovek již musí být konečný, podobných dosud nepodchycených skalních útvarů s minimálně pětimetrových převýšením (hranice pro zařazení mezi VV) jsou na úbočích našich hor desítky či možná spíše stovky, takže i do budoucna lze očekávat, že ještě nějaké další podobné vedlejší tisícovky budou do oficiálního seznamu přiřazeny. Naproti tomu "objevení" nějaké nové výrazné hlavní tisícovky (jako například v minulosti dodatečně přidané vrcholy Milíř (HLV 394; 1003 m) či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m)) by bylo již malým zázrakem.

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu našich tisícovek po zahájení projektu v březnu 2003 lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

 

"Nová" tisícovka Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (únor 2016)

11.03.2016 15:54:55 - Tomáš Formánek

Oficiální přidání nového VV 303a Vysoká - SV vrchol v NH

Dnes byl zařazen do oficiálního výčtu tisícovek nový vedlejší vrchol Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) v Novohradských horách

Do oficiálního seznamu našich tisícovek byl nový vrchol zařazen na základě podnětu od Michala Čečáka (viz info ze dne 21.2.2016).

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu tisícovek lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (1)

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group