Velký Kokrháč (HLV 95; 1229 m)

Velký Kokrháč: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Přejít na: VV Čekání

Související odkazy: Adamova hora | Basumský hřeben | Blatný vrch | Bobík | Boubín | Břemeno | Březník | Březová hora | Bukovec | Černá hora | Černá stěna | Černý les | Čertův vrch | Červený vrch | Debrník | Dlouhý hřbet | Dolní Ždánidla | Doupná hora - SV vrchol I | Doupná hora - SV vrchol II | Dřevěná hůl | Habr | Helmwald | Hole | Holý vrch | Homole | Homole | Hraničník | Hrb | Hůrecký vrch | Huťská hora | Hvězda  | Hvězdáře | Hvězdná | Hvězdná - JV vrchol | Hvozd | Hvozd - J vrchol | Chlum | Chlustov | Churáňov | Javorná | Javorník | Jedlová | Jedlová | Jelení hora | Jelení hora - Z vrchol | Jelení kaliště | Jelení slať - S vrchol | Jelenská hora | Jezerní hora | Jezerní hora - S vrchol | Jezernice | Kamenáč | Kamenitý vrch | Kamenná | Kamenná hora | Kapraď | Kapradinec - J vrchol | Knížecí stolec | Kochánovský vrch | Koňský vrch | Kopka | Kostelní vrch | Kostelní vrch - J vrchol | Královský kámen | Křemelná | Křemenná | Kupa | Lapka | Liščí hora | Lysá | Malá Mokrůvka | Malý Bobík | Malý Prenet | Malý Špičák | Medvědí hora - J vrchol | Medvědí vrch | Modravská hora | Můstek | Můstek - Z vrchol I | Na skále | Nad Bučinou | Nad Bukovou slatí | Nad Hospodárnicí | Nad Latschensee | Nad myslivnou | Nad myslivnou | Nad myslivnou - S vrchol | Nad Pasekou | Nad plesem | Nad Rakouskou cestou | Nad Rakouskou loukou | Nad Roklanským potokem | Nad Šindlovem | Nad Šmauzy | Nad Vískou   | Nad Vískou - JV vrchol I | Oblík | Obrovec | Obrovec - JV vrchol | Orel | Ostrý | Pancíř | Pažení | Perník | Plechý | Polecký vrch | Polední vrch | Poledník | Polom | Polom - JV vrchol | Pomezní vrch | Pomezný | Popelná hora - J vrchol | Popelná hora - S vrchol | Prenet | Přední Mlynářská slať | Přilba | Radvanovický hřbet - JZ vrchol I | Radvanovický hřbet - JZ vrchol II | Skalka | Skalky   | Skalky | Skalnatý hřbet | Skalnatý hřbet - V vrchol | Sklářský vrch | Smrčina | Smrčina - S vrchol | Sokol | Solovec | Spálený | Stolová hora | Stolová hora - JZ vrchol | Stožec | Stráž | Strážný | Strážný - S vrchol | Studená hora | Studničná | Suchá hora  | Suchá hora - SZ vrchol | Svaroh | Svatý Jan  | Svatý Tomáš | Světlá hora | Špičák | Špičák | Špičák | Špičník | Tetřev | Tok  | Trojmezná | Třístoličník | U tří jedlí | V koutě | V oboře | V pařezí | Valy | Včelenský vrch | Ve svahu | Velká Mokrůvka | Velký Kokrháč | Velký Plešný | Větrný | Větřín | Vítkův kámen | Vlčí kámen | Vyhlídka | Vysoký hřbet | Vysoký hřeben | Vysoký stolec | Výška | Zahrádky | Zámecký les | Zátoňská hora | Zátoňská hora - SV vrchol | Zlatovec | Ždánidla | Ždánov | Žďárecká hora | Žlebský kopec | Žlíbský vrch

 
Ostré vrcholové skály Velkého Kokrháče.

Ostré vrcholové skály Velkého Kokrháče (HLV 95; 1229 m).

Petr Havránek (srpen 2005)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1B Železnorudská hornatina; okrsek: IB-1B-2 Královský hvozd

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 49°11´07˝ s.š., 13°08´47˝ v.d.;
S-42: 5452030 X, 3365000 Y

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /21-44-03; SHOCart /34; KČT /64

Dostupnost: D3 (velmi obtížná dostupnost)

 

Popis vrcholu

Úzký hřbet 5 km jihozápadně od Hojsovy Stráže, na hranici s Německem. Zalesněný vrchol s rozptýlenými balvany. Nad jihovýchodním sedlem směrem k Svarohu (HLV 42; 1333 m) je skalní výchoz Čertova skála. Na vrcholu je geodetický bod.

Popis přístupu

Přístup od rozcestí Bílá Strž na červené a žluté značce. Odtud přímo vzhůru k jihozápadu lesem. Na vrchol je 900 m s převýšením 275 m. Orientačně náročné, pozor na státní hranici!

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Nádherné jsou výhledy ze skály Velkého Kokrháče (tento na bavorský Velký Javor a pokračující hřeben).

Nádherné jsou výhledy ze skály Velkého Kokrháče (HLV 95; 1229 m) (tento na bavorský Velký Javor a pokračující hřeben).

Pavel Blazek (červenec 2023)

Hraniční mezník na vrcholové skále Velkého Kokrháče.

Hraniční mezník na vrcholové skále Velkého Kokrháče (HLV 95; 1229 m).

Pavel Blazek (červenec 2023)

Vrcholová - skalní - partie Velkého Kokrháče.

Vrcholová - skalní - partie Velkého Kokrháče (HLV 95; 1229 m).

Pavel Blazek (červenec 2023)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (49)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Pěšina českobavorského hraničního chodníku blízko vrcholu Svarohu a nové turistické ukazatele v českém jazyce.

Pěšina českobavorského hraničního chodníku blízko vrcholu Svarohu (HLV 42; 1333 m) a nové turistické ukazatele v českém jazyce.

Petr Havránek (srpen 2013)

21.10.2013 22:57:15 - Adam Hauner

(Ne)přístupnost PP Královský hvozd

Přírodní památka Královský hvozd, která je tvořena mnoha ostrůvky samotných zvláště chráněných území v CHKO Šumava, má velmi, velmi rozsáhlé ochranné pásmo táhnoucí se podél hranic od Sv. Kateřiny po Alžbětín a zahrnuje celý Královský hvozd s výjimkou ještě přísněji chráněné NPR Černé a Čertovo jezero a NPR Bílá Strž.

Ochranné pásmo není v běžných mapách vyznačeno, ale je popsáno v příloze vyhlášky,

viz:

http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/v_22914_5.jpg .

.

Pro zvláště chráněná území (v mapě značená) a překvapivě pro ochranné pásmo (neznačené) platí ustanovení odst. 6 článku 4 vyhlášky, kterým byla PP Královský hvozd vyhlášena, omezující pohyb výhradně na označené trasy, pokud tato vyhláška či její část nebyla novějším dokumentem či soudním rozhodnutím upravena (za informaci bych byl rád).

Viz: http://drusop.nature.cz/customer_data/vyhlasky/v_22914_1.jpg .

 
Pěšina českobavorského hraničního chodníku blízko vrcholu Svarohu a nové turistické ukazatele v českém jazyce.

Pěšina českobavorského hraničního chodníku blízko vrcholu Svarohu (HLV 42; 1333 m) a nové turistické ukazatele v českém jazyce.

Petr Havránek (srpen 2013)

25.08.2013 16:31:01 - Petr Havránek

České ukazatele na hraniční stezce na vrcholu Svarohu

Pěšina na česko-bavorské hranici v oblasti Šumavy je považována bavorskými zákony za oficiální turistický chodník (Grenzsteig), který je přístupný veřejnosti každoročně v období od 15.7. do 15.11. Chodník je přístupný v tomto období i v nejpřísněji chráněné zóně Bavorského národního parku (Kernzone).

Obvykle nemá hraniční chodník mimo hraničních kamenů a modrobíle pruhovaných plastových tyčí žádné další značení. Na vrcholu Svarohu (HLV 42; 1333 m) se však v poslední době objevily nové dřevěné turistické ukazatele v českém jazyce. Informují o tom, že jižním směrem lze dojít do Alžbětína za 3 hodiny, do Železné Rudy za 4 hodiny, severozápadním směrem pak lze dojít za 3 hodiny na Ostrý (HLV 70; 1291 m) a za 5 hodin do Hamrů.

Vrchol Svarohu (HLV 42; 1333 m) je přitom z české strany nedostupný, nevede sem žádná značená cesta a vstupu brání I. zóna NP Královský hvozd. Na vrchol Svarohu je možné snadno vystoupat z bavorské strany z parkoviště Scheibensalter, které je vzdálené od Bavorské Rudy po silnici asi 12 km.

29.08.2013 08:23:46 - Jan Voráček

Informace o (ne)přístupnosti Svarohu (HLV 42; 1333 m) a Grenzsteig mi připadá poněkud nepřesná a zavadějící. Grenzsteig není přístupná po celé své délce - např. v okolí Latschensee nebo Debrniku (HLV 40; 1337 m). Omezení platí myslím i v oblasti Velké Mokrůvky (HLV 25; 1370 m) a Malé Mokrůvky (HLV 44; 1330 m). Oblast Svarohu (Královského Hvozdu) však leží "pouze" v CHKO (z bavorské strany LSG), tudíž zde je přístupná bez omezení.

Z české strany je v terénu sice občasnými informačními tabulemi vyznačená jakási "klidová zóna", nicméně její hranice jsem nenašel vyznačené ani v terénu ani v žádné mapě. Jediný nepřístupný vrchol (podle map) je pouze Jezerní hora (HLV 37; 1343 m) (leží v NPR Černé a Čertovo jezero) a Ostrý (HLV 70; 1291 m) (PP Královský Hvozd, přístup je však možný po značených cestách).

 
Velmi ploché temeno tisícovky Helmwald je v současnosti z větší části odlesněno.

Velmi ploché temeno tisícovky Helmwald (HLV 187; 1102 m) je v současnosti z větší části odlesněno.

Michal Holub (květen 2007)

24.09.2010 13:09:53 - Jan Voráček

Cesta do sedla mezi Helmwald a Hole

Do sedla mezi tisícovky Helmwald (HLV 187; 1102 m) a Hole (HLV 191; 1100 m) (přibližně k hraničnímu kameni 19) vede z českého vnitrozemí asfaltová cesta. Cesta dále pokračuje šikmo svahem Helmwaldu vzhůru přibližně jako tečna ke státním hranícím, ale už nemá asfaltový povrch. Tato cesta není zakreslená v žádné mě dostupné mapě. Jestli je na tuto cestu přístup povolen se mi nepodařilo zjistit, celý svah Královského hvozdu (od Svarohu (HLV 42; 1333 m)) je označen jako uzemí se zákazem vstupu z důvodu ochrany přírody. Tabule se zákazem vstupu jsou však umístěny pouze na státních hranicích.

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (3)

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group