Ostrý (HLV 70; 1291 m)

Ostrý: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Přejít na: VV Ostrý - S vrchol | VV Ostrý - JV vrchol

Související odkazy: Adamova hora | Basumský hřeben | Blatný vrch | Bobík | Boubín | Břemeno | Březník | Březová hora | Bukovec | Černá hora | Černá stěna | Černý les | Čertův vrch | Červený vrch | Debrník | Dlouhý hřbet | Dolní Ždánidla | Doupná hora - SV vrchol I | Doupná hora - SV vrchol II | Dřevěná hůl | Habr | Helmwald | Hole | Holý vrch | Homole | Homole | Hraničník | Hrb | Hůrecký vrch | Huťská hora | Hvězda  | Hvězdáře | Hvězdná | Hvězdná - JV vrchol | Hvozd | Hvozd - J vrchol | Chlum | Chlustov | Churáňov | Javorná | Javorník | Jedlová | Jedlová | Jelení hora | Jelení hora - Z vrchol | Jelení kaliště | Jelení slať - S vrchol | Jelenská hora | Jezerní hora | Jezerní hora - S vrchol | Jezernice | Kamenáč | Kamenitý vrch | Kamenná | Kamenná hora | Kapraď | Kapradinec - J vrchol | Knížecí stolec | Kochánovský vrch | Koňský vrch | Kopka | Kostelní vrch | Kostelní vrch - J vrchol | Královský kámen | Křemelná | Křemenná | Kupa | Lapka | Liščí hora | Lysá | Malá Mokrůvka | Malý Bobík | Malý Prenet | Malý Špičák | Medvědí hora - J vrchol | Medvědí vrch | Modravská hora | Můstek | Můstek - Z vrchol I | Na skále | Nad Bučinou | Nad Bukovou slatí | Nad Hospodárnicí | Nad Latschensee | Nad myslivnou | Nad myslivnou | Nad myslivnou - S vrchol | Nad Pasekou | Nad plesem | Nad Rakouskou cestou | Nad Rakouskou loukou | Nad Roklanským potokem | Nad Šindlovem | Nad Šmauzy | Nad Vískou   | Nad Vískou - JV vrchol I | Oblík | Obrovec | Obrovec - JV vrchol | Orel | Ostrý | Pancíř | Pažení | Perník | Plechý | Polecký vrch | Polední vrch | Poledník | Polom | Polom - JV vrchol | Pomezní vrch | Pomezný | Popelná hora - J vrchol | Popelná hora - S vrchol | Prenet | Přední Mlynářská slať | Přilba | Radvanovický hřbet - JZ vrchol I | Radvanovický hřbet - JZ vrchol II | Skalka | Skalky   | Skalky | Skalnatý hřbet | Skalnatý hřbet - V vrchol | Sklářský vrch | Smrčina | Smrčina - S vrchol | Sokol | Solovec | Spálený | Stolová hora | Stolová hora - JZ vrchol | Stožec | Stráž | Strážný | Strážný - S vrchol | Studená hora | Studničná | Suchá hora  | Suchá hora - SZ vrchol | Svaroh | Svatý Jan  | Svatý Tomáš | Světlá hora | Špičák | Špičák | Špičák | Špičník | Tetřev | Tok  | Trojmezná | Třístoličník | U tří jedlí | V koutě | V oboře | V pařezí | Valy | Včelenský vrch | Ve svahu | Velká Mokrůvka | Velký Kokrháč | Velký Plešný | Větrný | Větřín | Vítkův kámen | Vlčí kámen | Vyhlídka | Vysoký hřbet | Vysoký hřeben | Vysoký stolec | Výška | Zahrádky | Zámecký les | Zátoňská hora | Zátoňská hora - SV vrchol | Zlatovec | Ždánidla | Ždánov | Žďárecká hora | Žlebský kopec | Žlíbský vrch

 
Pohled z Ostrého na Helmwald a Lomničky.

Pohled z Ostrého (HLV 70; 1291 m) na Helmwald (HLV 187; 1102 m) a Lomničky (VV 187a; 1026 m).

Petr Havránek (červenec 2004)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1B Železnorudská hornatina; okrsek: IB-1B-2 Královský hvozd

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 49°12´08˝ s.š., 13°06´42˝ v.d.;
S-42: 5453980 X, 3362510 Y

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /21-42-22; SHOCart /34; KČT /63, 64

Dostupnost: D1 (snadná dostupnost)

Objekty a vybavenost na vrcholu: turistická chata na německé straně, turistický hraniční přechod

 

Popis vrcholu

Též Velký Ostrý, německy Grosser Osser. Výrazný dvojvrcholový suk 4 km jihozápadně od Hamrů, na hranicích s Německem. Skládá se z nižšího (1 266 m) německého Kleiner Osser a vyššího (1 292 m) hraničního vrcholu. Nejvyšší skála je na německé straně, na našem území dosahuje nejvyšší bod 1 291 m.

Ostrý tvoří spolu s Malým Ostrým výraznou krajinnou dominantu a svým tvarem (zejména od východu) si vysloužily přízvisko „Prsa Matky boží“.

Vrchol je součástí úzkého svorového hřbetu s četnými tvary periglaciálního zvětrávání, jako jsou skály a suťové proudy. Zalesněn smrčinou, na méně přístupných místech s příměsí jeřábu. V mapách značené chráněné území Ostrý je součástí Královského hvozdu a je přírodní památkou.

Traduje se, že okolní lesy byly inspirací pro operu K. M. Webera Čarostřelec, ale dle jiných bádání (např. Josef Růžička, info u vrcholu Ostrý ze dne 11.3.2016) tomu tak není.

Na německé straně stojí na Ostrém turistická chata přístupná i z Čech. Výtečný výhled, zejména za inverzního počasí. Na německé straně je na nejvyšší skále též vrcholový kříž.

V neděli 15. května jsme provedli detailní geodetické měření tisícovek Ostrý (HLV 70; 1291 m), Ostrý - JV vrchol (VV 70b; 1218 m) a Čekání (VV 95a; 1124 m) (zde právě na nejvyšší skále Ostrého).

Renáta Šašková (květen 2016)

Poznámky:

Na vrcholu proběhlo dne 15.5.2016 podrobné geodetické měření s následujícími výsledky:

Nejvyšší bod přirozeného terénu na německé straně: skála s vrcholovým křížem v místě kovového označníku dosahující maximální nadmořské výšky 1292,43 m (po zaokrouhlení 1292,4 m, resp. 1292 m).

Nejvyšší bod přirozeného terénu na české straně: skála za průrvou s pěší cestou, nad hraničním značením "C 23", dosahující maximální nadmořské výšky 1291,09 m (po zaokrouhlení 1291,1 m, resp. 1291 m). Poloha nejvyššího bodu na české straně: 49°12'11.3"N, 13°06'35.7"E.

Sedlem mezi oběma skálami prochází hraniční pěšina s maximální výškou 1287,8 m.

Popis přístupu

Přístup možný z německé strany více cestami, ze strany české vede na Ostrý modrá značka z Hamrů přes rozcestí Stateček pod Ostrým, kam se dostaneme také po červené značce. Orientačně nenáročné, převýšení 700 m.

 

NS Z Hamrů na Ostrý (výřez části úvodního panelu).

Josef Růžička

NS Z Hamrů na Ostrý

Naučnou stezku vybudoval SP Lesy České republiky v roce 2014 na podnět turistického nadšence a obdivovatele Šumavy a Bavorského lesa, Ing. Josefa Růžičky z Plzně. Díky jeho nezištnému svolení si lze jednotlivé panely naučné stezky prohlédnout i na našich stránkách:

00 Úvodní panel / 01 Hamry - Historie a současnost obce / 02 Králováci - Privilegovaní obyvatelé Šumavy / 03 Královský hvozd - Historie zdejšího kraje / 04 Sklářství - Výroba skla a život sklářů na Šumavě / 05 Ptactvo - Druhy ptactva v místní lokalitě / 06 Lesní zvěř - Druhy zvěře v místní lokalitě / 07 Dřeviny - Běžné druhy našich dřevin / 08 Les - Vývoj vegetace a růstové fáze / 09 Horská služba - Od počátků až po současnost / 10 Škodliví činitelé - Faktory ohrožující naše lesy / 11 Vegetace - Druhy rostlin v místní lokalitě / 12 Geologie - Geologická skladba Královského hvozdu / 13 Velký a Malý Ostrý - Horská chata na vrcholu

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Vrcholová skála s křížem na Ostrém v zimním období.

Vrcholová skála s křížem na Ostrém (HLV 70; 1291 m) v zimním období.

Ivan Bohuslav (prosinec 2018)

Zmrzlý a zasněžený vrchol Ostrého na přelomu roku.

Zmrzlý a zasněžený vrchol Ostrého (HLV 70; 1291 m) na přelomu roku.

Ivan Bohuslav (prosinec 2018)

Rozsáhlé polomy a sesuvy znepřístupnily vrcholový výstup na Ostrý po modré značce z české strany.

Rozsáhlé polomy a sesuvy znepřístupnily vrcholový výstup na Ostrý (HLV 70; 1291 m) po modré značce z české strany.

Jan Přibyl (květen 2018)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (103)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Geodetické měření tisícovek Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m).

Michal Čečák (květen 2016)

04.06.2016 14:27:41 - Tomáš Formánek

Oficiální změny výšek a uznání nových tisícovek

V sobotu 14. května 2016 jsme na popud pana Michala Čečáka provedli (za jeho účasti) podrobné geodetické měření tisícovek Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) v Novohradských horách a následující den v neděli 15. května jsme na popud pana Josefa Růžičky, autora NS Hamry - Ostrý, určili místo kde NS překračuje nadmořskou výšku 1000 m a především jsme provedli detailní geodetické měření na Ostrém (HLV 70; 1291 m) a též navazujícího hraničního hřbetu k Velkému Kokrháči (HLV 95; 1229 m).

Výsledky měření přinesly mnoho nových zajímavých skutečností, mimo jiné zpřesnění základních dat o nedávno nově do seznamu zařazené tisícovce Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m), potvrzení nových tisícovek Ostrý - JV vrchol (VV 70b; 1218 m) a Čekání (VV 95a; 1124 m) a důležitá upřesnění nadmořské výšky, resp. polohy nejvyššího místa u vrcholů Vysoká (HLV 303; 1035 m) a Ostrý (HLV 70; 1291 m). Všechny výsledky měření jsou podrobně popsány na stránkách jednotlivých vrcholů.

Na základě výše popsaných skutečností tak byly v květnu 2016 oficiálně upraveny nadmořské výšky a souřadnice vrcholů Vysoká (HLV 303; 1035 m), Vysoká - SV vrchol (VV 303a; 1009 m) a Ostrý (HLV 70; 1291 m) a zcela nově zařazeny do seznamu tisícovek vrcholy Ostrý - JV vrchol (VV 70b; 1218 m) a Čekání (VV 95a; 1124 m).

Ač by se zdálo, že seznam našich tisícovek již musí být konečný, podobných dosud nepodchycených skalních útvarů s minimálně pětimetrových převýšením (hranice pro zařazení mezi VV) jsou na úbočích našich hor desítky či možná spíše stovky, takže i do budoucna lze očekávat, že ještě nějaké další podobné vedlejší tisícovky budou do oficiálního seznamu přiřazeny. Naproti tomu "objevení" nějaké nové výrazné hlavní tisícovky (jako například v minulosti dodatečně přidané vrcholy Milíř (HLV 394; 1003 m) či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m)) by bylo již malým zázrakem.

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu našich tisícovek po zahájení projektu v březnu 2003 lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

 

Josef Růžička (březen 2016)

12.03.2016 10:08:54 - Josef Růžička

Malý a Velký Ostrý (HLV 70; 1291 m) / Plán akcí 2016

Sonntag, 1. Mai 2016 BayernTour Natur mit dem Schwerpunktthema Baum Ziel dieser Waldführung soll sein, den Baum als etwas Lebendiges zu erleben und zu begreifen. Der Baum lebt, die Teilnehmer höhren den "Herzschlag eines Baumes" und somit in das Innere eines Baumes hinein. Treffpunkt: 11:00 Uhr Wanderparkplatz Sattel (Lam), Lam Richtung Lambach Von hieraus gehts zu Fuß zum Böhmsteig Richtung Weißer Riegel entlang der tschechischen Grenze. Die Rout führt auf teils unmarkierten, aber gut begehbaren Pfaden bis zum Osser (ca. 2 Std.). Musikalische Unterhaltung am Osser.

Sonntag, 29. Mai 2016 17:00 Uhr Maiandacht an der Künischen Kapelle zwischen den beiden Ossergipfeln.

Sonntag, 7. August 2016 Bayerische - Böhmische Kirchweihfeier am Osser 11:00 Uhr Berggottesdient bei der Künischen Grenzkapelle 13:00 Uhr weltliche Feier mit Blasmusik am Osserschutzhaus

Sonntag, 4. September 2016 12:00 Uhr Bayerisch-Böhmischer Hüttennachmittag am Osserschutzhaus. Es spielt in diesem Jahr die Lamer Winkel Blasmusik. Die Veranstaltung dient zur Vertiefung der Freundschaft der Grenzgemeinden Lam-Lohberg-Arrach-Hamry. Eintritt frei

Sonntag, 11. September 2016 Gedenkgottesdienst am Kleinen Osser

Samstag 24. Dezember 2016 Christmette 24:00 Uhr auf Maria Hilf (Bergkircherl)

 
Šumavské lesy a vrcholy v Bavorsku směrem od Ostrého.

Šumavské lesy a vrcholy v Bavorsku směrem od Ostrého (HLV 70; 1291 m).

Mersebeat Max (květen 2010)

11.03.2016 12:45:55 - Josef Růžička

Ostrý a opera Čarostřelec

Na Šumavě je stále živá pověst, která zasazuje děj opery Čarostřelec C. M. Webera  do Vlčího dolu, tedy do sedla mezi Velkým a Malým Ostrým (HLV 70; 1291 m).

V jednom ze starých turistických průvodců po Šumavě se např. uvádí: "Ve Vlčí propasti – sedle mezi hlavním a vedlejším vrcholem Ostrého – žil v 17. století myslivec, který proslul v širokém okolí jako vynikající střelec. Jeho nevídané schopnosti si lidé vysvětlovali spojením s ďáblem, a tak myslivec byl skutečně vyslýchán a dostal se až do domažlického vězení." Toto není samozřejmě verze o místu děje opery jediná.

Jaká je tedy pravda o místě děje Čarostřelce a kde se C. M. Weber inspiroval tak, aby mohl napsat tak zdařilé hudební dílo?

V létě 1810 C.M. Weber pobýval u svého přítele Alexandra von Dusche na zámku Neuburg u Heidlbergu. Tady si údajně přečetl knihu o strašidlech, která právě vyšla v Lipsku v nakladatelství A.F. Laun & J.A. Apel. V jednom z příběhů se hovoří o mladém písaři Vilémovi, který si chce vzít za ženu dceru lesního Bertrama. V této cestě mu stála závažná překážka - vystřelení mistrovské zkušební rány.

Aby měl Vilém jistotu splnění úkolu, spojí se s nadpřirozenými pekelnými sílami. Bertram mu kdysi vyprávěl o tom, že jakýsi mladý písař v jistém městě (Domažlice) si odlil na křižovatce cest 63 čarovných koulí, pomocí kterých chtěl dokázat své střelecké schopnosti. Vilém se poté tímto vyprávěním inspiruje a odlije uvedený počet koulí. Rána vystřelená na bílou holubici nakonec zabije dceru lesního. „Pekelné síly“ ho tak neočekávaně zcela oklamaly. Její rodiče tuto tragédii nepřežijí, Vilém nakonec všeho končí v blázinci. Tento kriminální čin se údajně svého času řešil u soudu v Domažlicích. Tím písařem měl být Georg Schmid z Prahy.

Muzikoložka Anna Hostomská ve svém Průvodci uvádí, že se jedná o pověst ze starého českého soudnictví z roku 1710, jejíž děj se odehrál kdesi v lesích Šumavy. Řada německých hudebních pramenů, pro mne dostupných, jako místo dění opery uvádí pouze Böhmen, Čechy.

Z jiných zdrojů vyplývá, že bezprostřední inspirací pro zkomponování Čarostřelce byla údajně divoká příroda rokle Velkého Štolpichu u Lázní Libverda v Jizerských horách. Tady Weber v červenci 1814 prokazatelně trávil chvíle odpočinku. Dalším zdrojem inspirace podle různých zdrojů mohla být i skladatelova láska ke své budoucí choti, herečce Karolíně Brandtové. Velmi zajímavé je, že právě do údolí Štolpichu byl tehdy vyslán dvorní operou v Drážďanech malíř, aby zde namaloval kulisy pro scénu Vlčí rokle této opery.

Jako hlavní podnět ke komponování Čarostřelce je pokládána kniha o strašidlech Apela a Launa z r. 1810 (Lipsko, "Das Gespensterbuch").

Weberův námět a literární představu zpracoval do operního libreta dvorní rada Johann Fridrich Kind. S ním se C. M. Weber seznámil v roce 1817, kdy působil v Drážďanech jako dvorní kapelník. Původně měla opera název Zkušební rána, později Myslivcova nevěsta. Její světová premiéra se však dle návrhu berlínského intendanta hraběte Carl von Brühla konala již pod názvem Čarostřelec. Těm, kteří by se zajímali hlouběji o tuto operu, bych sdělil, že sehnat úplné operní libreto v německé verzi není problém.

Vše nasvědčuje tedy tomu, že neexistuje žádné reálné spojení mezi místem s názvem Vlčí důl v sedle mezi Velkým a Malým Ostrým a místem děje opery Čarostřelec. Není ani známo, že by (plným jménem) Carl Maria Friedrich Ernst von Weber někdy navštívil oblast Šumavy nebo Chodska, resp. Domažlic.

V roce 1824 pobýval např. v Mariánských lázních, kde se léčil (krční TBC). K zajímavostem patří, že se v Praze oženil v kostele sv. Jidřicha s herečkou Brandtovou. Umřel v Londýně v r. 1826. Byl pohřben v anglickém Nooffieldu. Odtud v roce 1844 byl převezen do Drážďan. Přestože používal přídomek von, nebyl šlechtického původu.

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (7)

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group