Ptačí skály (VV 24a; 1285 m)

Ptačí skály: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Související odkazy: VV Ptačí skály | VV Jakubova chýše

 
Ptačí skály na SZ svahu Nad Rakouskou loukou.

Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1C Trojmezenská hornatina; okrsek: IB-1C-2 Plešská hornatina; podokrsek: IB-1C-2a Plešský hřbet

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 48°46´48˝ s.š., 13°50´21˝ v.d.

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /32-14-13; SHOCart /35; KČT /66

Dostupnost: D3 (velmi obtížná dostupnost)

Příslušný hlavní vrchol: Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m)

 

Popis vrcholu

Název vrcholu Ptačí skály odpovídá oficiálnímu pojmenování tohoto skalního útvaru v mapách (např. ZM10, Mapy.cz). Při troše fantazie lze z některého úhlu pohledu skutečně ve skále „ptáka“ spatřit.

Vrchol leží cca 1200 m severozápadně od tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), na jejím svažujícím se hřbetu vymezeném zářezy Stockého potoka a Světlé. Jde o výrazné osamocené skalisko s hustou vodorovnou vrstevnatostí. Sedlem je terén nedaleko skály, převýšení vrcholu je cca 10 metrů. Skála je zdolatelná poměrně obtížně, v roce 2013 bylo možné k výstupu použít dřevěné žebříky. Jak dlouho vydrží je otázkou… (Dle informace Michala Čečáka z listopadu 2015 jsou již žebříky nepoužitelné.)

Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) leží v rozsáhlé odumřelé smrčině, rozpad kůrovcem napadených stromů nastal po roce 2010. Stojící kmeny byly ponechány a postupně padají (při větru raději nenavštěvujte). Díky odlesnění se tak nabízí velmi dobré výhledy, zejména do severního sektoru. V okolí skály již rostou mladé smrčky a tak za 30-40 let bude výhled postupně omezován.

Poznámka: Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) patří mezi vrcholy zařazené do seznamu našich tisícovek dodatečně, a to na základě informace Václava Šilhavého z listopadu 2013.

Popis přístupu

Přístup na vrchol je orientačně náročný. Dle dostupných informací lze navštívit bez omezení vstupu, hranice nepřístupné zóny probíhá severněji. Jako výchozí bod je dobré zvolit rozcestí Trojmezné (Kalamitní) a Třistoličné cesty na červené turistické značce (cca 980 m n.m., N48.79489 E13.81879). Odsud se vydáme po hlavní neznačené cestě k jihovýchodu. Cesta stále stoupá, mění směr a dvakrát přechází potok Světlá. Po 2800 m se dostane do svého nejvyššího bodu (cca 1200 m n.m., N48.78406 E13.83467). V tomto místě jsme na hřbetu mezi VV 24a a VV 24b, cestu kříží zřetelný průsek, používaný ke stahování dřeva. Vydáme-li se vzhůru (k jihovýchodu), dojdeme na Ptačí skály po cca 550 m. Doporučujeme GPS navigaci, za horšího počasí orientačně náročné.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Celkem schůdný a zřetelný je lesní průsek na vrchol Ptačí skály.

Celkem schůdný a zřetelný je lesní průsek na vrchol Ptačí skály (VV 24a; 1285 m).

Pavel Blazek (listopad 2023)

Vrcholová partie Ptačích skal.

Vrcholová partie Ptačích skal (VV 24a; 1285 m).

Pavel Blazek (listopad 2023)

Vrchol Ptačí skály.

Vrchol Ptačí skály (VV 24a; 1285 m).

Pavel Blazek (listopad 2023)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (12)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Výřez mapy TOPO Czech Pro s vyznačeným současným optimálním přístupem k Jakubově chýši a Ptačím skalám. Původně doporučovaný průsek z Trojmezné cesty V směrem k Jakubově chýši je již téměř zarostlý a jeho průchodnost se snižuje. Současný dobrý přístup k o

Výřez mapy TOPO Czech Pro s vyznačeným současným optimálním přístupem k Jakubově chýši (VV 24b; 1157 m) a Ptačím skalám (VV 24a; 1285 m). Původně doporučovaný průsek z Trojmezné cesty V směrem k Jakubově chýši je již téměř zarostlý a jeho průchodnost se snižuje. Současný dobrý přístup k oběma vrcholům je z místa křížení Kalamitní cesty s průsekem, táhnoucím se z SZ na JV.

Petr Havránek (červenec 2020)

07.09.2020 17:31:52 - Petr Havránek

Současný optimální přístup k tisícovkám Jakubova chýše a Ptačí skály

Webové stránky "Tisícovky Čech, Moravy a Slezska" uvádějí, že přístup k Jakubově chýši (VV 24b; 1157 m) je nejlepší z neznačené silničky, Trojmezné cesty, asi 900 m JV od rozcestí Trojmezné a Třistoličné cesty, z místa, kde cestu křižuje bývalý lesní průsek. Tímto průsekem lze V směrem po 700 m dosáhnout místa 100 m vzdáleného od skalní skupiny Jakubovy chýše.

Situace se však mění, zjistili jsme, že průsek velmi rychle zarůstá, v červenci 2020 byl již jen obtížně průchodný a do 2-3 let jím nebude možné projít vůbec. Optimální přístup k Jakubově chýši (VV 24b; 1157 m) je nyní z místa, doporučeného "Tisícovkami" pro nástup na Ptačí skály (VV 24a; 1285 m). Je to místo na používané lesní silničce, označené na serveru mapy.cz jako Kalamitní cesta. Ta odbočuje z původní, dnes již zcela zaniklé Trojmezné cesty na pravém, východním břehu Světlé, dvakrát jí kříží a stoupá na hřeben mezi Světlou a Stockým potokem.

Přibližně v nejvyšším místě hřebene, ve výšce 1205 m na souřadnicích N48 47.047 a E13 50.082, kříží Kalamitní cestu jasně patrný průsek. SZ směrem můžeme sestoupit asi 600 m k původně doporučovanému průseku, ten v této partii je až na značné podmáčení průchozí a po 300 m V směrem dosáhneme bodu, ze kterého je již Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) viditelná.

Po návratu na Kalamitní cestu je možné týmž průsekem vystoupat jihovýchodním směrem (na "Tisícovkách" je omylem uvedeno "jihozápadně") k Ptačím skalám (VV 24a; 1285 m).

Na obou vrcholech je patrný běh času: zatímco Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) zarůstá a je obtížné jí obcházet, v okolí Ptačích skal (VV 24a; 1285 m) již z větší míry padl odumřelý les a na rozdíl od fotografií Václava Šilhavého z r. 2013 je odsud podstatně lepší výhled.

Vrchol Jakubovy chýše v roce 2020.

Vrchol Jakubovy chýše (VV 24b; 1157 m) v roce 2020.

Petr Havránek (červenec 2020)

Rychle zarůstající skalní masiv Jakubovy chýše.

Rychle zarůstající skalní masiv Jakubovy chýše (VV 24b; 1157 m).

Petr Havránek (červenec 2020)

Skalní masiv Ptačích skal.

Skalní masiv Ptačích skal (VV 24a; 1285 m).

Petr Havránek (červenec 2020)

 
Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

16.02.2014 14:11:26 - Tomáš Formánek

Oficiální zařazení čtyř nových VV do seznamu tisícovek

Po delší době jsme dnes zařadili do oficiálního výčtu tisícovek čtyři nové vedlejší vrcholy v Plešském hřbetu na Šumavě, a to libozvučně znějící a navíc i návštěvnicky zajímavé vrcholy Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m), Brloh (VV 43a; 1160 m) a Tokaniště (VV 43b; 1038 m).

Ve všech případech se jedná o větší či menší skalní útvary na svazích hlavních vrcholů Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), resp. Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Do oficiálního seznamu našich tisícovek byly nové vrcholy zařazeny na základě podnětů od Václava Šilhavého (viz info ze dne 29.1.2014, resp. 3.11.2013).

Ač by se zdálo, že seznam našich tisícovek již musí být konečný, podobných dosud nepodchycených skalních útvarů s minimálně pětimetrových převýšením (hranice pro zařazení mezi VV) jsou na úbočích našich hor desítky či možná spíše stovky, takže i do budoucna lze očekávat, že ještě nějaké další podobné vedlejší tisícovky budou do oficiálního seznamu přiřazeny. Naproti tomu "objevení" nějaké nové výrazné hlavní tisícovky (jako například v minulosti dodatečně přidané vrcholy Milíř (HLV 394; 1003 m) či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m)) by bylo již malým zázrakem.

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu našich tisícovek po zahájení projektu v březnu 2003 lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Brloh - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina.

Brloh (VV 43a; 1160 m) - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

Tokaniště - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny.

Tokaniště (VV 43b; 1038 m) - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

 
Ptačí skály na SZ svahu Nad Rakouskou loukou.

Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

03.11.2013 23:32:53 - Václav Šilhavý

Skalní útvary na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou

Ptačí skály (VV 24a; 1285 m)

Na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), ve vzdálenosti 1200 m od vrcholu, na souřadnicích N48.78000 E13.83914 se nachází výrazná osamocená skála. Místo je na mapách označeno názvem Ptačí skály (VV 24a; 1285 m).

Nadmořská výška terénu v okolí skály je cca 1275 m. Převýšení vrcholu skály vůči okolí činí cca 8 – 10 m. Skalní útvar splňuje kritéria stanovená pro zařazení mezi vedlejší vrcholy.

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m)

O 130 výškových metrů níže než Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), se na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), ve vzdálenosti 2300 m od jejího vrcholu tyčí další skalní skupina. Nejvyšší je J skála, která je vysoká minimálně 12 m. Úpatí jižní skály ve směru proti svahu má souřadnice N48.78954 E13.83314 a nadmořskou výšku cca 1145 m. Skalní skupina splňuje jednoznačně kritéria vedlejšího vrcholu.

Ač je tato skalní skupina mnohem mohutnější než Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), není na některých mapách vůbec zanesena. Místním názvem "Jakubova Chýše" je v mapách označováno místo položené o něco severněji, než je poloha skalní skupiny Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m).

Vrchol tisícovky V pařezí od J skály skupiny Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Vrchol tisícovky V pařezí (HLV 149; 1157 m) od J skály skupiny Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

 

Přidat informaci

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group