Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m)

Jakubova chýše: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Související odkazy: VV Ptačí skály | VV Jakubova chýše

 
Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1C Trojmezenská hornatina; okrsek: IB-1C-2 Plešská hornatina; podokrsek: IB-1C-2a Plešský hřbet

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 48°47´23˝ s.š., 13°49´59˝ v.d.

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /32-14-13; SHOCart /35; KČT /66

Dostupnost: D3 (velmi obtížná dostupnost)

Příslušný hlavní vrchol: Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m)

 

Popis vrcholu

Název není oficiální, pojem Jakubova chýše se týká severních svahů pod skálou. Poblíž je i místo zvané Polská chata, kde ovšem žádná budova nestojí.

Vrchol leží cca 2300 m severozápadně od tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), na jejím svažujícím se hřbetu vymezeném zářezy Stockého potoka a Světlé. Jde o výraznou skupinu skal se zřetelnou sítí vodorovných i svislých puklin. Nejvyšší skála má bizarně převislou vrcholovou část, připomínající zvířecí hlavu. Sedlo je u paty nejvyšší skály, která je o cca 12 m výše. Na skálu se dá při troše šikovnosti vylézt. V okolí množství sutě a balvanů.

Skupina skal Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) leží v nízkém smíšeném lese (2-6 m) s převahou smrků a bříz. V podrostu převládá borůvčí. Díky odlesnění se tak nabízí skvělé výhledy (2014).

Poznámka: Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) patří mezi vrcholy zařazené do seznamu našich tisícovek dodatečně, a to na základě informace Václava Šilhavého z listopadu 2013.

Popis přístupu

Přístup na vrchol je orientačně náročný a dle dostupných informací lze navštívit bez omezení vstupu. Jako výchozí bod je dobré zvolit rozcesti Trojmezné a Třistoličné cesty na červené turistické značce (cca 980 m n.m., N48.79489 E13.81879). Je zde srub a pramen. Odsud se vydáme po hlavní neznačené Trojmezné cestě k jihozápadu. Po 900 m se dostaneme do místa (cca 1070 m n.m., N48.78781 E13.82406), kde cestu křižuje bývalý lesní průsek (okolí je převážně odlesněno). Vydáme se doleva (k východu) průsekem vzhůru a po 700 m jsme na úrovni skalní skupiny Jakubova chýše, skály jsou od nás necelých 100 m k severu. Doporučujeme GPS navigaci, za horšího počasí orientačně velmi náročné. Pozor na možnost záměny se skalní skupinou Spálenec (48.78850N, 13.82666E), která leží také nalevo od průseku, ovšem o cca 500 m dříve).

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Skalní útvar Spálenec ležící cca 400 m JZ od tisícovky Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m).

Michal Čečák (listopad 2015)

Nejvyšší bod vrcholové skály tisícovky Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m).

Michal Čečák (listopad 2015)

Vrchol tisícovky V pařezí od J skály skupiny Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Vrchol tisícovky V pařezí (HLV 149; 1157 m) od J skály skupiny Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (12)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

16.02.2014 14:11:26 - Tomáš Formánek

Oficiální zařazení čtyř nových VV do seznamu tisícovek

Po delší době jsme dnes zařadili do oficiálního výčtu tisícovek čtyři nové vedlejší vrcholy v Plešském hřbetu na Šumavě, a to libozvučně znějící a navíc i návštěvnicky zajímavé vrcholy Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m), Brloh (VV 43a; 1160 m) a Tokaniště (VV 43b; 1038 m).

Ve všech případech se jedná o větší či menší skalní útvary na svazích hlavních vrcholů Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), resp. Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Do oficiálního seznamu našich tisícovek byly nové vrcholy zařazeny na základě podnětů od Václava Šilhavého (viz info ze dne 29.1.2014, resp. 3.11.2013).

Ač by se zdálo, že seznam našich tisícovek již musí být konečný, podobných dosud nepodchycených skalních útvarů s minimálně pětimetrových převýšením (hranice pro zařazení mezi VV) jsou na úbočích našich hor desítky či možná spíše stovky, takže i do budoucna lze očekávat, že ještě nějaké další podobné vedlejší tisícovky budou do oficiálního seznamu přiřazeny. Naproti tomu "objevení" nějaké nové výrazné hlavní tisícovky (jako například v minulosti dodatečně přidané vrcholy Milíř (HLV 394; 1003 m) či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m)) by bylo již malým zázrakem.

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu našich tisícovek po zahájení projektu v březnu 2003 lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Brloh - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina.

Brloh (VV 43a; 1160 m) - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

Tokaniště - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny.

Tokaniště (VV 43b; 1038 m) - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

 
Ptačí skály na SZ svahu Nad Rakouskou loukou.

Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

03.11.2013 23:32:53 - Václav Šilhavý

Skalní útvary na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou

Ptačí skály (VV 24a; 1285 m)

Na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), ve vzdálenosti 1200 m od vrcholu, na souřadnicích N48.78000 E13.83914 se nachází výrazná osamocená skála. Místo je na mapách označeno názvem Ptačí skály (VV 24a; 1285 m).

Nadmořská výška terénu v okolí skály je cca 1275 m. Převýšení vrcholu skály vůči okolí činí cca 8 – 10 m. Skalní útvar splňuje kritéria stanovená pro zařazení mezi vedlejší vrcholy.

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m)

O 130 výškových metrů níže než Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), se na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), ve vzdálenosti 2300 m od jejího vrcholu tyčí další skalní skupina. Nejvyšší je J skála, která je vysoká minimálně 12 m. Úpatí jižní skály ve směru proti svahu má souřadnice N48.78954 E13.83314 a nadmořskou výšku cca 1145 m. Skalní skupina splňuje jednoznačně kritéria vedlejšího vrcholu.

Ač je tato skalní skupina mnohem mohutnější než Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), není na některých mapách vůbec zanesena. Místním názvem "Jakubova Chýše" je v mapách označováno místo položené o něco severněji, než je poloha skalní skupiny Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m).

Vrchol tisícovky V pařezí od J skály skupiny Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Vrchol tisícovky V pařezí (HLV 149; 1157 m) od J skály skupiny Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší - jižní skála ve skalní skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

Skalní skupina Jakubova chýše na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Skalní skupina Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na severozápadním svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

 

Přidat informaci

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group