Brloh (VV 43a; 1160 m)

Brloh: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Související odkazy: VV Brloh | VV Tokaniště

 
Brloh - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina.

Brloh (VV 43a; 1160 m) - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1C Trojmezenská hornatina; okrsek: IB-1C-2 Plešská hornatina; podokrsek: IB-1C-2a Plešský hřbet

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 48°43´39˝ s.š., 13°56´31˝ v.d.

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /32-14-13; SHOCart /35; KČT /66

Dostupnost: D3 (velmi obtížná dostupnost)

Příslušný hlavní vrchol: Smrčina (HLV 43; 1332 m)

 

Popis vrcholu

Název Brloh neoficiální, byl odvozen od oronyma přilehlých severních svahů, spadajících do údolí Medvědího potoka. Stejně tak se jmenuje i nejbližší geodetický bod (č. 25, výška 1080,09 m), ležící poblíž rozcestí značených cest U Tokaniště. Samotný vrchol nemá v mapách pojmenování.

Vrchol leží cca 1900 m jihovýchodně od Smrčiny (HLV 43; 1332 m), jde o nepříliš výrazný výstupek hřbetu, na kterém najdeme drobné skalky. Sedlo je velmi mělké, cca 5-6 metrů, tedy na samé hranici kritéria pro vedlejší vrcholy. Brloh porůstá smíšený les, ve kterém převládá buk a smrk. Středné starý les je vcelku dobře prostupný, ale neumožňuje výhledy.

Geomorfologicky správně patří Brloh (VV 43a; 1160 m) k rakouskému vrcholu Fleischhackerberg (1222 m), který je ve hřbetu směrem ke Smrčině (HLV 43; 1332 m).  Vrchol Fleischhackerberg však leží až 150 m za státní hranicí a tak do seznamu českých tisícovek nepatří. Fleischhackerberg je od Smrčiny vzdálen 1100 m s převýšením nad sedlo cca 17 m.

Poznámka: Brloh (VV 43a; 1160 m) patří mezi vrcholy zařazené do seznamu našich tisícovek dodatečně, a to na základě informace Václava Šilhavého z ledna 2014.

Popis přístupu

Přístup na vrchol je orientačně náročnější, dle dostupných informací lze navštívit bez omezení vstupu. Ideální je začít od rozcestí U Tokaniště, odkud vede vzhůru (k západu) červená značka směr Smrčina (HLV 43; 1332 m). Asi po 450 m (na souřadnici N48.72774, E13.94850), kdy se začne stoupání zmírňovat, odbočíme k západu do zřetelného průseku. K vrcholu je to za stálého stoupání dalších cca 500 m.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Na vrchol Brlohu vede zřetelný lesní průsek. Na jednom ze stromů v oblasti pod vrcholem jsem si povšiml fotopasti (snad přírodovědci při vyhodnocování omylem nezapočtou Ritu do šumavské vlčí populace).

Na vrchol Brlohu (VV 43a; 1160 m) vede zřetelný lesní průsek. Na jednom ze stromů v oblasti pod vrcholem jsem si povšiml fotopasti (snad přírodovědci při vyhodnocování omylem nezapočtou Ritu do šumavské vlčí populace).

Pavel Blazek (říjen 2023)

Malá skalka na Brlohu s kamennou mohylkou v pěkném bukovém lese.

Malá skalka na Brlohu (VV 43a; 1160 m) s kamennou mohylkou v pěkném bukovém lese.

Pavel Blazek (říjen 2023)

Přes vrchol Brlohu prochází poměrně výrazný průsek, jímž na něj můžeme z červeně značené Saitzovy cesty od Tokaniště pohodlně vystoupit. Průsek dále pokračuje k necelých 400 m vzdálené státní hranici.

Přes vrchol Brlohu (VV 43a; 1160 m) prochází poměrně výrazný průsek, jímž na něj můžeme z červeně značené Saitzovy cesty od Tokaniště (VV 43b; 1038 m) pohodlně vystoupit. Průsek dále pokračuje k necelých 400 m vzdálené státní hranici.

Petr Havránek (červen 2020)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (9)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Nejvyšší J skála ve skupině Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (říjen 2013)

16.02.2014 14:11:26 - Tomáš Formánek

Oficiální zařazení čtyř nových VV do seznamu tisícovek

Po delší době jsme dnes zařadili do oficiálního výčtu tisícovek čtyři nové vedlejší vrcholy v Plešském hřbetu na Šumavě, a to libozvučně znějící a navíc i návštěvnicky zajímavé vrcholy Ptačí skály (VV 24a; 1285 m), Jakubova chýše (VV 24b; 1157 m), Brloh (VV 43a; 1160 m) a Tokaniště (VV 43b; 1038 m).

Ve všech případech se jedná o větší či menší skalní útvary na svazích hlavních vrcholů Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m), resp. Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Do oficiálního seznamu našich tisícovek byly nové vrcholy zařazeny na základě podnětů od Václava Šilhavého (viz info ze dne 29.1.2014, resp. 3.11.2013).

Ač by se zdálo, že seznam našich tisícovek již musí být konečný, podobných dosud nepodchycených skalních útvarů s minimálně pětimetrových převýšením (hranice pro zařazení mezi VV) jsou na úbočích našich hor desítky či možná spíše stovky, takže i do budoucna lze očekávat, že ještě nějaké další podobné vedlejší tisícovky budou do oficiálního seznamu přiřazeny. Naproti tomu "objevení" nějaké nové výrazné hlavní tisícovky (jako například v minulosti dodatečně přidané vrcholy Milíř (HLV 394; 1003 m) či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m)) by bylo již malým zázrakem.

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu našich tisícovek po zahájení projektu v březnu 2003 lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

Osamocená skála Ptačí skály na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou.

Osamocená skála Ptačí skály (VV 24a; 1285 m) na SZ svahu tisícovky Nad Rakouskou loukou (HLV 24; 1373 m).

Václav Šilhavý (květen 2013)

Brloh - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina.

Brloh (VV 43a; 1160 m) - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu tisícovky Smrčina (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

Tokaniště - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny.

Tokaniště (VV 43b; 1038 m) - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

 
Mapa části JV svahu Smrčiny.  Legenda:  Brloh: skalní výchoz (nový VV Smrčiny);  S 1155: sedlo Brloh;  Tokaniště: skalní útvar (nový VV Smrčiny);  S 1030: sedlo Tokaniště;  Tokaniště - spočinek 1014,4 m: mohutný skalní výchoz pod spočinkem (není VV Smrčin

Mapa části JV svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Legenda:

Brloh (VV 43a; 1160 m): skalní výchoz (nový VV Smrčiny);

S 1155: sedlo Brloh;

Tokaniště (VV 43b; 1038 m): skalní útvar (nový VV Smrčiny);

S 1030: sedlo Tokaniště;

Tokaniště - spočinek 1014,4 m: mohutný skalní výchoz pod spočinkem (není VV Smrčiny!);

25, 25.1, 25.2, 25.3: geodetické body.

Václav Šilhavý (červen 2013)

29.01.2014 08:12:09 - Václav Šilhavý

Skalní útvary na jihovýchodním svahu Smrčiny

Brloh (VV 43a; 1160 m)

Nevýrazný skalní výchoz, který lze najít na jihovýchodním svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m), je vzdálen od jejího vrcholu 1900 m, má souřadnice: N48.72737 E13.94196, a kótu cca 1160 m. Převýšení nejvyššího místa výchozu vůči sedlu na jeho úpatí činí přibližně 5 - 6 m. Sedlo je vzdáleno cca 150 západně od vrcholu výchozu.

V mapách není toto místo nijak pojmenováno. Pracovní označení Brloh je zvoleno podle názvu spočinku, který se nachází 700 m východně. Na spočinku je umístěn geodetický bod č. 25 s kótou 1080,09 m a se stejným názvem.

Tokaniště (VV 43b; 1038 m)

Další skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny, nacházející se ve vzdálenosti 3000 m od vrcholu, má souřadnice: N48.72446 E13.95756. Vrchol skály má kótu cca 1038 m a převýšení vůči sedlu, vzdálenému 170 m severozápadně, je 8 - 9 m. Skalní útvar “Tokaniště“ splňuje jednoznačně kritéria vedlejšího vrcholu.

Mezi vrcholem a sedlem Tokaniště jsou umístěny dva pomocné geodetické body: 25.1, 25.2. V databázi bodových polí není u těchto bodů bohužel uvedena jejich nadmořská výška. Od vrcholu Tokaniště pokračuje v jihovýchodním směru hřbetnice, dlouhá 550 m. Na ní se, na kótě 1014,4 m, sklon svahu prudce láme, a hřbet je zde zakončen mohutným skalním výchozem. Tento spočinek je v mapách označen též názvem “Tokaniště“.

Brloh - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu Smrčiny.

Brloh (VV 43a; 1160 m) - nevýrazný skalní výchoz na JV svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

Tokaniště - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny.

Tokaniště (VV 43b; 1038 m) - skalní útvar na jihovýchodním svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

“Tokaniště“ - skalní výchoz pod spočinkem s kótou 1014,4 m na jihovýchodním svahu Smrčiny.

“Tokaniště“ - skalní výchoz pod spočinkem s kótou 1014,4 m na jihovýchodním svahu Smrčiny (HLV 43; 1332 m).

Václav Šilhavý (červen 2013)

 

Přidat informaci

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group