Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m)

Skalka - SZ vrchol: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 
Skalní útvar na SZ hřebenu Skalky, který může být jejím nepopsaným vedlejším vrcholem. (Vrchol byl jako Skalka - SZ vrchol zařazen do seznamu našich tisícovek v říjnu 2014.)

Skalní útvar na SZ hřebenu Skalky (HLV 88; 1238 m), který může být jejím nepopsaným vedlejším vrcholem. (Vrchol byl jako Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m) zařazen do seznamu našich tisícovek v říjnu 2014.)

Petr Havránek (prosinec 2006)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1A Šumavské pláně; okrsek: IB-1A-2 Kvildské pláně; podokrsek: IB-1A-2a Prášilské pláně

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 49°05´05˝ s.š., 13°22´41˝ v.d.

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /22-33-16; SHOCart /34; KČT /65

Dostupnost: D3 (velmi obtížná dostupnost)

Příslušný hlavní vrchol: Skalka (HLV 88; 1238 m)

 

Popis vrcholu

III. vojenské mapování - 1:25 000, mapový list 4351_3 s vyznačením názvu Am Hübel v místě nového VV Skalka - SZ vrchol.

III. vojenské mapování - 1:25 000, mapový list 4351_3 s vyznačením názvu Am Hübel v místě nového VV Skalka - SZ vrchol.

Dodatečně přidaný vedlejší vrchol na základě informací Petra Havránka z prosince 2006 a Václava Šilhavého z března 2012.

V současných mapách není místo pojmenováno, nazýváme jej tedy „klasicky“ dle příslušné hlavní tisícovky. Na mapě III. Vojenského mapování z roku 1879 je německé oronymum Am Hübel, přeložitelné jako „V hoře“ či „Na kopci“. Dle umístění se vztahuje přesně k místu vedlejšího vrcholu.

Vrchol leží cca 1000 m severozápadně od tisícovky Skalka (HLV 88; 1238 m), jde o výstupek zhruba v polovině hřbetu, spadající do údolí Prášilského potoka. Skalnatá kupa převyšuje sedlo o cca 6-7 m. Porosty tvoří vzrostlá smrčina, místy s modříny a buky. Bez výhledu.

Popis přístupu

Dostupnost vrcholu není úplně snadná, jednou z vhodných tras je vyrazit z Prášil po červené značce směr Prášilské jezero. Asi 500 m po odbočení ze silnice je rozcestí Jezerní cesta (cca 905 m n.m., N49.10011 E13.38751), kde červená značka odbočuje vlevo. My pokračujeme téměř v původním směru, cesta se záhy stáčí vpravo (po levé straně je lesní školka) a stoupá šikmo svahem vzhůru. Zhruba po 1900 m, kdy se stoupání značně zmírní, ocitáme se na správném hřbetu – stačí sejít vpravo dolů necelých 300 m a jsme v sedle vrcholu, vede tudy dolů i nepříliš výrazná lesní cesta. Při špatné viditelnosti orientačně náročné.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

"Na kbelíku" - vrchol výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - vrchol výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

"Na kbelíku" - vrcholový hřbet výrazné skalní kupy na SZ svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - vrcholový hřbet výrazné skalní kupy na SZ svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

"Na kbelíku" - výrazná skalní kupa na severozápadním svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - výrazná skalní kupa na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (6)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Skalní útvar na SZ hřebenu Skalky, který může být jejím nepopsaným vedlejším vrcholem. (Vrchol byl jako Skalka - SZ vrchol zařazen do seznamu našich tisícovek v říjnu 2014.)

Skalní útvar na SZ hřebenu Skalky (HLV 88; 1238 m), který může být jejím nepopsaným vedlejším vrcholem. (Vrchol byl jako Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m) zařazen do seznamu našich tisícovek v říjnu 2014.)

Petr Havránek (prosinec 2006)

02.05.2017 10:59:12 - Tomáš Formánek

Původní info o nové tisícovce Skalka - SZ vrchol

Na základě upozornění našeho dlouholetého přispěvatele Petra Havránka upřesňujeme údaje o dodatečně uznané tisícovce Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).

Tento nový vedlejší vrchol jsme do seznamu našich tisícovek zařadili v říjnu 2014 na základě podkladů a informací od našeho dalšího stálého přispěvatele Václava Šilhavého, což jsme též uvedli v popisu vrcholu.

Zapomněli jsme však zmínit, že první podnět k zařazení Skalky - SZ vrcholu (VV 88a; 1081 m) mezi naše tisícovky nám zaslal již o mnoho let dříve, a to v prosinci 2006, právě Petr Havránek, jak mimo jiné dokládá i přiložená fotografie.

Petrovi Havránkovi se tímto za opomenutí moc omlouváme, chybu v popisu vrcholu napravujeme a doufáme, že i nadále budeme zásobováni jeho skvělými fotkami a zprávami.

 
Detailní geodetické měření nového VV Harrachova skála.

Detailní geodetické měření nového VV Harrachova skála (VV 216b; 1036 m).

Tomáš Formánek (říjen 2014)

16.11.2014 10:41:33 - Tomáš Formánek

Oficiální změny výšek a uznání nových tisícovek

Dne 11. října 2014 jsme provedli podrobné geodetické měření tisícovek Žalského hřbetu, a to vrcholů Mechovinec (HLV 216; 1081 m), Kozlí hřbet (VV 216a; 1034 m), Harrachova skála (VV 216b; 1036 m), Černá skála (HLV 291; 1042 m) a Šeřín (HLV 313; 1036 m). V závěru dne navíc proběhlo i měření vrcholu Hornomísečská skála (VV 90a; 1047 m).

Výsledky měření přinesly mnoho nových zajímavých skutečností, mimo jiné potvrzení nových tisícovek Harrachova skála (VV 216b; 1036 m) a Hornomísečská skála (VV 90a; 1047 m) a výrazné změny nadmořské výšky, resp. polohy nejvyššího místa u vrcholů Šeřín (HLV 313; 1036 m) a Černá skála (HLV 291; 1042 m). Všechny výsledky měření jsou podrobně popsány na stránkách jednotlivých vrcholů.

Na základě výše popsaných skutečností tak byly v říjnu 2014 oficiálně upraveny nadmořské výšky a souřadnice vrcholů Šeřín (HLV 313; 1036 m) a Černá skála (HLV 291; 1042 m) a zcela nově zařazeny do seznamu tisícovek vrcholy Harrachova skála (VV 216b; 1036 m) a Hornomísečská skála (VV 90a; 1047 m), a dále též tisícovka Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m)  prověřená v nedávné době.

Ač by se zdálo, že seznam našich tisícovek již musí být konečný, podobných dosud nepodchycených skalních útvarů s minimálně pětimetrových převýšením (hranice pro zařazení mezi VV) jsou na úbočích našich hor desítky či možná spíše stovky, takže i do budoucna lze očekávat, že ještě nějaké další podobné vedlejší tisícovky budou do oficiálního seznamu přiřazeny. Naproti tomu "objevení" nějaké nové výrazné hlavní tisícovky (jako například v minulosti dodatečně přidané vrcholy Milíř (HLV 394; 1003 m) či Perninský vrch (HLV 393; 1000 m)) by bylo již malým zázrakem.

Kompletní přehled vrcholů dodatečně zařazených do oficiálního výčtu našich tisícovek po zahájení projektu v březnu 2003 lze nalézt na úvodní stránce Galerie tisícovek.

 
"Na kbelíku" - výrazná skalní kupa na severozápadním svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - výrazná skalní kupa na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

29.03.2012 23:14:54 - Václav Šilhavý

“Na kbelíku“ - kandidát na vedlejší vrchol Skalky

Na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m), ve vzdálenosti 1000 m od jejího vrcholu, na souřadnicích N49.08469 E13.37818, se nachází výrazná skalní kupa. Vrchol kupy má nadmořskou výšku přibližně 1080 m a převýšení vůči jejímu jihovýchodnímu úpatí činí cca 6 m. Skalní kupa je tedy velmi pravděpodobně vedlejším vrcholem Skalky.

Na současných mapách není toto místo označeno kótou, ani žádným názvem. Na historické mapě - III. vojenské mapování 1877-1880, 1 : 25 000, mapový list 4351_3, je místo označeno německým názvem: “Am Kübel“. Původní místní označení kupy můžeme po překladu nahradit českým výrazem “Na kbelíku“.

"Na kbelíku" - výrazná skalní kupa na severozápadním svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - výrazná skalní kupa na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

"Na kbelíku" - vrcholový hřbet výrazné skalní kupy na SZ svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - vrcholový hřbet výrazné skalní kupy na SZ svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

"Na kbelíku" - vrchol výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky. (Nový VV Skalka - SZ vrchol.)

"Na kbelíku" - vrchol výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m). (Nový VV Skalka - SZ vrchol (VV 88a; 1081 m).)

Václav Šilhavý (březen 2012)

Západní svah výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky.

Západní svah výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m).

Václav Šilhavý (březen 2012)

Západní svah výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky.

Západní svah výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m).

Václav Šilhavý (březen 2012)

Západní svah výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky.

Západní svah výrazné skalní kupy na severozápadním svahu Skalky (HLV 88; 1238 m).

Václav Šilhavý (březen 2012)

 

Přidat informaci

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group