Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m)
fotografie vrcholu

Zlaté návrší: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

 

Zobrazeno 1 - 45 z 72 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Zlaté návrší a na pozadí královna Krkonoš - Sněžka.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) a na pozadí královna Krkonoš - Sněžka (HLV 1; 1603 m).

Ivan Bohuslav (červenec 2021)

Večerní Krkonoše - zleva Zlaté návrší, Vrbatovo návrší, Harrachovy kameny a Kotel.

Večerní Krkonoše - zleva Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m), Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m) a Kotel (HLV 10; 1435 m).

Ivan Bohuslav (červenec 2020)

Ku vrcholu Zlatého návrší se rozpíná vzrostlá kleč. Pohled od západu.

Ku vrcholu Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) se rozpíná vzrostlá kleč. Pohled od západu.

Jan Přibyl (červen 2020)

 
Žalský hřeben. Vlevo vepředu Mechovinec, za ním Černá skála, Šeřín, Zadní Žalý a Přední Žalý. Foceno ze Zlatého návrší.

Žalský hřeben. Vlevo vepředu Mechovinec (HLV 216; 1081 m), za ním Černá skála (HLV 291; 1042 m), Šeřín (HLV 313; 1036 m), Zadní Žalý (HLV 298; 1036 m) a Přední Žalý (HLV 332; 1019 m). Foceno ze Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m).

Petr Daubner (srpen 2013)

Vrbatovo návrší s mohylou Hanče a Vrbaty, v pozadí Zlaté návrší.

Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m) s mohylou Hanče a Vrbaty, v pozadí Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m).

Petr Daubner (srpen 2013)

Harrachovy kameny, Vrbatovo návrší a Zlaté návrší - pohled z Kotle.

Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m), Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m) a Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) - pohled z Kotle (HLV 10; 1435 m).

Petr Daubner (srpen 2013)

 
Zlaté návrší z Harrachových kamenů, v pozadí Slezský hřbet.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) z Harrachových kamenů (HLV 14; 1421 m), v pozadí Slezský hřbet.

Honzík Otčenášek (květen 2012)

Zlaté návrší a Vrbatovo návrší přes skalnatou formaci na okraji Labského dolu zvanou Krakonošova hlava od Pančavskkého vodopádu. Vlevo Medvědín.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) a Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m) přes skalnatou formaci na okraji Labského dolu zvanou Krakonošova hlava od Pančavskkého vodopádu. Vlevo Medvědín (HLV 90; 1235 m).

Jindřich Preis (červenec 2010)

Pohled z Malého Šišáku na Zlaté návrší, Kotel, Vysoké kolo, Mužské kameny a Dívčí kameny v končící zimě.

Pohled z Malého Šišáku (HLV 9; 1440 m) na Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), Kotel (HLV 10; 1435 m), Vysoké kolo (HLV 4; 1509 m), Mužské kameny (HLV 15; 1417 m) a Dívčí kameny (HLV 16; 1413 m) v končící zimě.

Jindřich Preis (duben 2010)

 
Zlaté návrší a Vrbatovo návrší nad Pančavskou jámou.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) a Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m) nad Pančavskou jámou.

Honzík Otčenášek (červenec 2009)

Pohled z vrcholu Struhadla na západ: zleva Lysá hora, Kotel, Harrachovy kameny a Zlaté návrší.

Pohled z vrcholu Struhadla (HLV 380; 1002 m) na západ: zleva Lysá hora (HLV 35; 1344 m), Kotel (HLV 10; 1435 m), Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m) a Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m).

Petr Havránek (listopad 2009)

Pohled z Mramorové skály na Struhadle severozápadním směrem odhalí většinu Tisícovek západních Krkonoš - zleva je možno identifikovat Vlčí hřeben - J vrchol, Vlčí hřeben, Vlčí hřeben - S vrchol, v popředí Černou skálu, dále srpek Plešivce za Dvoračkami, L

Pohled z Mramorové skály na Struhadle (HLV 380; 1002 m) severozápadním směrem odhalí většinu Tisícovek západních Krkonoš - zleva je možno identifikovat Vlčí hřeben - J vrchol (HLV 174; 1119 m), Vlčí hřeben (HLV 167; 1124 m), Vlčí hřeben - S vrchol (HLV 152; 1140 m), v popředí Černou skálu (HLV 291; 1042 m), dále srpek Plešivce (HLV 108; 1210 m) za Dvoračkami, Lysou horu (HLV 35; 1344 m), Kotel (HLV 10; 1435 m) a pod ním Kozlí hřbet (VV 216a; 1034 m), dále Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m) a Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m) se Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m) nad Mechovincem (HLV 216; 1081 m), dále Vysokou pláň (VV 4a; 1490 m) a Vysoké kolo (HLV 4; 1509 m) s polským Smielcem nad Medvědínem (HLV 90; 1235 m) a vpravo Mužské kameny (HLV 15; 1417 m) a Dívčí kameny (HLV 16; 1413 m) přes úbočí Přední Planiny (HLV 119; 1198 m), která zůstala vpravo.

Jindřich Preis (srpen 2009)

 
Pohled z Mramorové skály na Struhadle přes Medvědín na Vysokou pláň (Wawel), Vysoké kolo. Vlevo Zlaté návrší, vpravo polský Smielec a dva vrcholy Mužských kamenů.

Pohled z Mramorové skály na Struhadle (HLV 380; 1002 m) přes Medvědín (HLV 90; 1235 m) na Vysokou pláň (VV 4a; 1490 m) (Wawel), Vysoké kolo (HLV 4; 1509 m). Vlevo Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), vpravo polský Smielec a dva vrcholy Mužských kamenů (HLV 15; 1417 m).

Jindřich Preis (srpen 2009)

Vrbatova bouda a Zlaté návrší, na obzoru výrazná Sněžka.

Vrbatova bouda a Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), na obzoru výrazná Sněžka (HLV 1; 1603 m).

Vladimír Zajíček (únor 2009)

Cestou z Medvědína na Zlaté návrší.

Cestou z Medvědína (HLV 90; 1235 m) na Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m).

Petr Havránek (květen 2009)

 
Mechovinec a Kozlí hřbet od Penzionu U Kotle v Horních Mísečkách na svazích Zlatého návrší.

Mechovinec (HLV 216; 1081 m) a Kozlí hřbet (VV 216a; 1034 m) od Penzionu U Kotle v Horních Mísečkách na svazích Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m).

Petr Havránek (květen 2009)

Na vrcholu Violíku. V pozadí je Krkonoš - tedy zleva Zlaté návrší, Vrbatovo návrší, Harrachovy kameny a Kotel.

Na vrcholu Violíku (HLV 7; 1472 m). V pozadí je Krkonoš - tedy zleva Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m), Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m) a Kotel (HLV 10; 1435 m).

Jindřich Preis (září 2007)

Údolí Bílého Labe. V pozadí Zlaté návrší a Vrbatovo návrší.

Údolí Bílého Labe. V pozadí Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) a Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m).

Jindřich Preis (srpen 2008)

 
V pohledu z Přední Planiny se v linii Violík, Stříbrný hřbet, Vysoké kolo, Mužské kameny, Dívčí kameny jeví Smielec resp. Velký Šišák nejmenší. Dále jsou patrny vlevo Medvědín, Zlaté návrší a Vrbatovo návrší.

V pohledu z Přední Planiny (HLV 119; 1198 m) se v linii Violík (HLV 7; 1472 m), Stříbrný hřbet (HLV 6; 1490 m), Vysoké kolo (HLV 4; 1509 m), Mužské kameny (HLV 15; 1417 m), Dívčí kameny (HLV 16; 1413 m) jeví Smielec resp. Velký Šišák nejmenší. Dále jsou patrny vlevo Medvědín (HLV 90; 1235 m), Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) a Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m).

Jindřich Preis (srpen 2008)

Spočinek Luční hory zvaný Krkonoš (1442 m) ze Staré Bucharovy cesty vytváří plochý začátek Kozích hřbetů. Za nimi Železný vrch, světlé budovy na Medvědíně a nad ním Krakonoš se Zlatým návrším, Vrbatovým návrším, Harrachovými kameny a osvětleným Kotlem. Vl

Spočinek Luční hory (HLV 2; 1555 m) zvaný Krkonoš (1442 m) ze Staré Bucharovy cesty vytváří plochý začátek Kozích hřbetů (VV 2b; 1318 m). Za nimi Železný vrch (HLV 49; 1321 m), světlé budovy na Medvědíně (HLV 90; 1235 m) a nad ním Krakonoš se Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m), Vrbatovým návrším (VV 14a; 1412 m), Harrachovými kameny (HLV 14; 1421 m) a osvětleným Kotlem (HLV 10; 1435 m). Vlevo další tisícovky Žalského a Vlčího hřebenu.

Jindřich Preis (červen 2008)

Pohled z Benecka na Lysou horu, Kotel, Harrachovy kameny, Vrbatovo návrší a Zlaté návrší.

Pohled z Benecka na Lysou horu (HLV 35; 1344 m), Kotel (HLV 10; 1435 m), Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m), Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m) a Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m).

Jindřich Preis (květen 2008)

 
Zlaté návrší z Medvědína.

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) z Medvědína (HLV 90; 1235 m).

Jindřich Preis (květen 2008)

Pohled ze Šeřína - Černá skála se skrývá ve spočinku Zlatého návrší, známém jako Šmídova vyhlídka, za kterou vyčnívá špička Vysokého kola. Hřeben Krkonoše je skryt za smrkem, pouze vlevo jsou Harrachovy kameny. Vpravo za Medvědínem okraj Dívčích kamenů s

Pohled ze Šeřína (HLV 313; 1036 m) - Černá skála (HLV 291; 1042 m) se skrývá ve spočinku Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m), známém jako Šmídova vyhlídka, za kterou vyčnívá špička Vysokého kola (HLV 4; 1509 m). Hřeben Krkonoše je skryt za smrkem, pouze vlevo jsou Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m). Vpravo za Medvědínem (HLV 90; 1235 m) okraj Dívčích kamenů (HLV 16; 1413 m) s obrysem chaty Petrovka zcela vpravo na hřebeni.

Jindřich Preis (květen 2008)

Pohled z rozhledny na Předním Žalém - nad Žalským hřbetem ještě zasněžené Lysá hora, Kotel, Krkonoš - Harrachovy kameny, Vrbatovo návrší a Zlaté návrší, za nimi Wawel - Vysoká pláň a Vysoké kolo, za Medvědínem pak Mužské kameny a Dívčí kameny.

Pohled z rozhledny na Předním Žalém (HLV 332; 1019 m) - nad Žalským hřbetem ještě zasněžené Lysá hora (HLV 35; 1344 m), Kotel (HLV 10; 1435 m), Krkonoš - Harrachovy kameny (HLV 14; 1421 m), Vrbatovo návrší (VV 14a; 1412 m)Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), za nimi Wawel - Vysoká pláň (VV 4a; 1490 m) a Vysoké kolo (HLV 4; 1509 m), za Medvědínem (HLV 90; 1235 m) pak Mužské kameny (HLV 15; 1417 m) a Dívčí kameny (HLV 16; 1413 m).

Jindřich Preis (květen 2008)

 
Magický a nezaměnitelný kužel Bukovce při pohledu z Černého vrchu na vzdálené Krkonoše: zprava Plešivec, Lysá hora, Kotel, Zlaté návrší a masiv Vysokého kola, před ním Luboch a Mumlavská hora.

Magický a nezaměnitelný kužel Bukovce (HLV 373; 1005 m) při pohledu z Černého vrchu (HLV 317; 1026 m) na vzdálené Krkonoše: zprava Plešivec (HLV 108; 1210 m), Lysá hora (HLV 35; 1344 m), Kotel (HLV 10; 1435 m), Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) a masiv Vysokého kola (HLV 4; 1509 m), před ním Luboch (HLV 61; 1296 m) a Mumlavská hora (VV 61b; 1217 m).

Petr Havránek (květen 2008)

Pohled z vrcholu Smrku na vzdálené Krkonoše. Zleva vyniká masiv Vysokého kola a Violíku, dále Luboch, Zlaté návrší, Kotel, Lysá hora a Plešivec.

Pohled z vrcholu Smrku (HLV 166; 1124 m) na vzdálené Krkonoše. Zleva vyniká masiv Vysokého kola (HLV 4; 1509 m) a Violíku (HLV 7; 1472 m), dále Luboch (HLV 61; 1296 m), Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m), Kotel (HLV 10; 1435 m), Lysá hora (HLV 35; 1344 m) a Plešivec (HLV 108; 1210 m).

Petr Havránek (květen 2008)

Zlaté návrší - "z trenýrkového výletu na běžkách".

Zlaté návrší (HLV 18; 1411 m) - "z trenýrkového výletu na běžkách".

Vladimír Zajíček (duben 2007)

 
Vrbatova bouda se Zlatým návrším od Harachových kamenů.

Vrbatova bouda se Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m) od Harachových kamenů (HLV 14; 1421 m).

Jaromír Rážek (listopad 2007)

Pohled z Jizery na JV: uprostřed v popředí výrazný Bukovec, na obzoru hřeben Krkonoš. Vlevo polský Wawel a Vysoká pláň, vpravo masiv Zlatého návrší, Kotle a Lysé hory.

Pohled z Jizery (HLV 170; 1122 m) na JV: uprostřed v popředí výrazný Bukovec (HLV 373; 1005 m), na obzoru hřeben Krkonoš. Vlevo polský Wawel a Vysoká pláň (VV 4a; 1490 m), vpravo masiv Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m), Kotle (HLV 10; 1435 m) a Lysé hory (HLV 35; 1344 m).

Petr Havránek (červen 2007)

Pohled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším k severu na Vysokou pláň a Vysoké kolo.

Pohled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m) k severu na Vysokou pláň (VV 4a; 1490 m) a Vysoké kolo (HLV 4; 1509 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

 
Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod vrcholem Zlatého návrší k severovýchodu na polský Smielec, Mužské kameny a Dívčí kameny.

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod vrcholem Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) k severovýchodu na polský Smielec, Mužské kameny (HLV 15; 1417 m) a Dívčí kameny (HLV 16; 1413 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod vrcholem Zlatého návrší k východu na Čihadlo, Malý Šišák, Stříbrný hřbet, Čertovo návrší a Sněžku.

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod vrcholem Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) k východu na Čihadlo (HLV 106; 1214 m), Malý Šišák (HLV 9; 1440 m), Stříbrný hřbet (HLV 6; 1490 m), Čertovo návrší a Sněžku (HLV 1; 1603 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším na Stříbrný hřbet, Čertovo návrší, Sněžku, Luční horu a blíže pak i Medvědín, Železný vrch, Kozí hřbety a Kozí hřbety - V vrchol.

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m) na Stříbrný hřbet (HLV 6; 1490 m), Čertovo návrší, Sněžku (HLV 1; 1603 m), Luční horu (HLV 2; 1555 m) a blíže pak i Medvědín (HLV 90; 1235 m), Železný vrch (HLV 49; 1321 m), Kozí hřbety (VV 2b; 1318 m) a Kozí hřbety - V vrchol (VV 2a; 1387 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

 
Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším na Sněžku, Zadní Planinu, Stoh, Černou horu a Přední Planinu.

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m) na Sněžku (HLV 1; 1603 m), Zadní Planinu (HLV 13; 1423 m), Stoh (HLV 47; 1319 m), Černou horu (HLV 59; 1300 m) a Přední Planinu (HLV 119; 1198 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším k východu na Černou horu.

Výhled ze Šmídovy vyhlídky pod Zlatým návrším (HLV 18; 1411 m) k východu na Černou horu (HLV 59; 1300 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Pohled od Šmídovy vyhlídky k vrcholu Zlatého návrší.

Pohled od Šmídovy vyhlídky k vrcholu Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

 
Na hřebeni mezi Šmídovou vyhlídkou a vrcholem Zlatého návrší stojí i tento posed.

Na hřebeni mezi Šmídovou vyhlídkou a vrcholem Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) stojí i tento posed.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Na hřebeni mezi Šmídovou vyhlídkou a vrcholem Zlatého návrší je i tento starý nouzový z kamenů vyskládaný úkryt.

Na hřebeni mezi Šmídovou vyhlídkou a vrcholem Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) je i tento starý nouzový z kamenů vyskládaný úkryt.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Klečí zarůstající hřebenová pěšina od Šmídovy vyhlídky k vrcholu Zlatého návrší.

Klečí zarůstající hřebenová pěšina od Šmídovy vyhlídky k vrcholu Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

 
Klečí zarůstající hřebenová pěšina od Šmídovy vyhlídky k vrcholu Zlatého návrší.

Klečí zarůstající hřebenová pěšina od Šmídovy vyhlídky k vrcholu Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Dvojice mohyl na hřebeni Zlatého návrší východně od vrcholu.

Dvojice mohyl na hřebeni Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) východně od vrcholu.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Výhled od jedné z kamenných mohyl na hřebeni Zlatého návrší k východu na Stříbrný hřbet, Sněžku, Studniční horu, Luční horu a vpředu pak i na Železný vrch, Kozí hřbety a Kozí hřbety - V vrchol. Vpravo od mohyly je vidět i Černá hora.

Výhled od jedné z kamenných mohyl na hřebeni Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) k východu na Stříbrný hřbet (HLV 6; 1490 m), Sněžku (HLV 1; 1603 m), Studniční horu (HLV 3; 1555 m), Luční horu (HLV 2; 1555 m) a vpředu pak i na Železný vrch (HLV 49; 1321 m), Kozí hřbety (VV 2b; 1318 m) a Kozí hřbety - V vrchol (VV 2a; 1387 m). Vpravo od mohyly je vidět i Černá hora (HLV 59; 1300 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

 
Výhled od jedné z kamenných mohyl na hřebeni Zlatého návrší k východu: vlevo od mohyly Luční hora, vpravo Černá hora s vysílačem a Přední Planina se sjezdovkami.

Výhled od jedné z kamenných mohyl na hřebeni Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) k východu: vlevo od mohyly Luční hora (HLV 2; 1555 m), vpravo Černá hora (HLV 59; 1300 m) s vysílačem a Přední Planina (HLV 119; 1198 m) se sjezdovkami.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Jedna z kamenných mohyl na hřebeni východně od vrcholu Zlatého návrší.

Jedna z kamenných mohyl na hřebeni východně od vrcholu Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m).

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

Klečí zarůstající hřebenová pěšina směřující k vrcholu Zlatého návrší od východu.

Klečí zarůstající hřebenová pěšina směřující k vrcholu Zlatého návrší (HLV 18; 1411 m) od východu.

Tomáš Tisovský (prosinec 2006)

 

Zobrazeno 1 - 45 z 72 nalezených na první stranu výpisuna předchozí stranu výpisuna následujicí stranu výpisuna poslední stranu výpisu

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group