Za svatým Vintířem na Březník (Šumava)

Související odkazy: Ze Železné Rudy na Pancíř | Tisícovky Debrnické hornatiny | Za svatým Vintířem na Březník | Z Prášil na Poledník | Tisícovky Modravských plání | Z Churáňova na Popelné hory | Tisícovky Javornické hornatiny | Boubín a Bobík | Tisícovky Plešského hřbetu | Tisícovky Výtoňské hornatiny na kole

 

Trasa výletu: Hartmanice — Peklo — Karlov — Březník (HLV 365; 1007 m) — Pustina — Dobrá voda — Jakubice — Hamižná — Hartmanice

 
Na vrcholu Březníku.

Na vrcholu Březníku (HLV 365; 1007 m).

Renáta Šašková (květen 2003)

Celková délka výletu: 10 km

Fyzická obtížnost: malá

Orientační náročnost: malá

Tisícovky na trase:
Březník (HLV 365; 1007 m)

Doporučené mapy:
KČT 65

 

Zvukový záznam výletu

(Pořad byl poprvé vysílán na ČRo 1 - Radiožurnálu 28.12.2003)

 
ČRo 1 - Radiožurnál
<a href="/exp/sumava/D828DD10-4070-454A-9839-E38428A8104Fori.mp3" target="_blank">Otevřít zvukový záznam: Výlet: Březník</a><br />
 
 

Popis výletu

Cestu začneme v Hartmanicích, osadě, která se v 16. století stala městečkem. Již v roce 1331 je zmiňována zdejší celnice, neboť tudy vedla odbočka Zlaté stezky. Výnos cla umožnil rozvoj místa a přispěl k němu i nález zlata a otevření dolů na blízkém vrchu Hamižná v roce 1340. Pozůstatky důlní činnosti je ostatně možné v terénu vidět dodnes.

Vyrazíme po žluté turistické značce západním směrem, půjdeme přes rozcestí Peklo a Karlov, kde je dnes v zámečku ubytovací zařízení, a dojdeme na rozcestí se zelenou. Zelená nás povede přes louku k odbočce pod dnešní jediný tisícimetrový vrchol, který navštívíme. Odbočíme tedy na lesní cestu kolem turistického přístřešku a kříže a začneme mírně stoupat. Dojdeme ke kapli sv. Vintíře, která byla obnovena roku 1992. Byla postavena v místě, kde měl kdysi svoji poustevnu benediktinský mnich Vintíř (Günther), a kde také roku 1045 zemřel. Vintíř pocházel z duryňského knížecího rodu, prý si jej oblíbil český kníže Břetislav I. a pohřbený je v břevnovském klášteře.

Přímo za kapličkou vystoupáme po schodech vytesaných do skály a ocitneme se na vrchole Březník (HLV 365; 1007 m). Zatím je z něho poměrně dobrý výhled do okolí, ale stromy během několika let výhled zacloní. Pod skalkou můžeme najít i malý pramínek.

Z vrcholu se vrátíme na zelenou značku a budeme po ní pokračovat na další rozcestí, tentokrát s modrou značkou. Ta bude naší průvodkyní po zbytek cesty. Nejprve dojdeme do Dobré vody, již od 14. století poutního místa, kde můžeme navštívit Židovské muzeum v rodném domku sklářského podnikatele a rabína PhDr. Šimona Adlera (1884-1944 v Osvětimi). Další zdejší zajímavostí je barokní kostel sv. Vintíře z roku 1754, jehož věž byla přistavěna roku 1777. Vedle kostela najdeme kapličku a pramínkem slabě minerální vody, který byl v letech 1786-1860 využíván k lázeňským účelům.

Z Dobré vody, dříve Březnice, půjdeme přes vrch Jakubice a mezi vrchem Hamižná a stejnojmennou přírodní rezervací zpět do Hartmanic. Ještě se ale na chvilku zastavíme u zmíněné přírodní rezervace, jež se rozkládá na 14,81 ha a byla vyhlášena na ochranu hořců a orchidejovitých rostlin roku 1995. Určitě stojí za to projít i Naučnou stezku, která tudy prochází, a kde můžeme například navštívit vyhlídku Julia Komárka, průkopníka ochrany přírody.

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group