Jedlová (HLV 134; 1176 m)

Jedlová: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Přejít na: VV Sup

Související odkazy: Adamova hora | Basumský hřeben | Blatný vrch | Bobík | Boubín | Břemeno | Březník | Březová hora | Bukovec | Černá hora | Černá stěna | Černý les | Čertův vrch | Červený vrch | Debrník | Dlouhý hřbet | Dolní Ždánidla | Doupná hora - SV vrchol I | Doupná hora - SV vrchol II | Dřevěná hůl | Habr | Helmwald | Hole | Holý vrch | Homole | Homole | Hraničník | Hrb | Hůrecký vrch | Huťská hora | Hvězda  | Hvězdáře | Hvězdná | Hvězdná - JV vrchol | Hvozd | Hvozd - J vrchol | Chlum | Chlustov | Churáňov | Javorná | Javorník | Jedlová | Jedlová | Jelení hora | Jelení hora - Z vrchol | Jelení kaliště | Jelení slať - S vrchol | Jelenská hora | Jezerní hora | Jezerní hora - S vrchol | Jezernice | Kamenáč | Kamenitý vrch | Kamenná | Kamenná hora | Kapraď | Kapradinec - J vrchol | Knížecí stolec | Kochánovský vrch | Koňský vrch | Kopka | Kostelní vrch | Kostelní vrch - J vrchol | Královský kámen | Křemelná | Křemenná | Kupa | Lapka | Liščí hora | Lysá | Malá Mokrůvka | Malý Bobík | Malý Prenet | Malý Špičák | Medvědí hora - J vrchol | Medvědí vrch | Modravská hora | Můstek | Můstek - Z vrchol I | Na skále | Nad Bučinou | Nad Bukovou slatí | Nad Hospodárnicí | Nad Latschensee | Nad myslivnou | Nad myslivnou | Nad myslivnou - S vrchol | Nad Pasekou | Nad plesem | Nad Rakouskou cestou | Nad Rakouskou loukou | Nad Roklanským potokem | Nad Šindlovem | Nad Šmauzy | Nad Vískou   | Nad Vískou - JV vrchol I | Oblík | Obrovec | Obrovec - JV vrchol | Orel | Ostrý | Pancíř | Pažení | Perník | Plechý | Polecký vrch | Polední vrch | Poledník | Polom | Polom - JV vrchol | Pomezní vrch | Pomezný | Popelná hora - J vrchol | Popelná hora - S vrchol | Prenet | Přední Mlynářská slať | Přilba | Radvanovický hřbet - JZ vrchol I | Radvanovický hřbet - JZ vrchol II | Skalka | Skalky   | Skalky | Skalnatý hřbet | Skalnatý hřbet - V vrchol | Sklářský vrch | Smrčina | Smrčina - S vrchol | Sokol | Solovec | Spálený | Stolová hora | Stolová hora - JZ vrchol | Stožec | Stráž | Strážný | Strážný - S vrchol | Studená hora | Studničná | Suchá hora  | Suchá hora - SZ vrchol | Svaroh | Svatý Jan  | Svatý Tomáš | Světlá hora | Špičák | Špičák | Špičák | Špičník | Tetřev | Tok  | Trojmezná | Třístoličník | U tří jedlí | V koutě | V oboře | V pařezí | Valy | Včelenský vrch | Ve svahu | Velká Mokrůvka | Velký Kokrháč | Velký Plešný | Větrný | Větřín | Vítkův kámen | Vlčí kámen | Vyhlídka | Vysoký hřbet | Vysoký hřeben | Vysoký stolec | Výška | Zahrádky | Zámecký les | Zátoňská hora | Zátoňská hora - SV vrchol | Zlatovec | Ždánidla | Ždánov | Žďárecká hora | Žlebský kopec | Žlíbský vrch

 
Pohled z úbočí Pancíře. Zleva vrcholy Můstku, Habru a Jedlové.

Pohled z úbočí Pancíře (HLV 107; 1213 m). Zleva vrcholy Můstku (HLV 91; 1234 m), Habru (HLV 115; 1203 m) a Jedlové (HLV 134; 1176 m).

Petr Havránek (červenec 2005)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1B Železnorudská hornatina; okrsek: IB-1B-3 Pancířský hřbet; podokrsek: IB-1B-3a Můstecký hřbet

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 49°12´22˝ s.š., 13°15´55˝ v.d.;
S-42: 5454140 X, 3373720 Y

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /21-42-25; SHOCart /34; KČT /64

Dostupnost: D3 (velmi obtížná dostupnost)

 

Popis vrcholu

Plochý vrchol 3 km jihozápadně od Javorné. Východní rozsocha Pancířského hřbetu. Zalesněno smrčinou, místy s podílem buku a jedle. Na jihozápadním svahu pramení hlavní zdrojnice Křemelné. Bez výhledu.

Popis přístupu

Přístup obtížný, po severovýchodním svahu vede cesta s červenou lyžařskou trasou a cyklostezkou č. 2034. Od rozcestí se žlutou značkou U obrázku se vydáme po zmíněné cestě k západu a po necelých 2 km (500 m za křižovatkou lesních cest) odbočíme terénem vzhůru. Na vrchol dojdeme po 500 m. Bez mapy a busoly nedoporučujeme.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Údolí Křemelné řeky na úpatí Javorné a Hadího vrchu pod Starým Brunstem, kde nové bobří hráze zadržují vodu a mění koryto řeky.

Údolí Křemelné řeky na úpatí Javorné (HLV 202; 1090 m) a Hadího vrchu (VV 202a; 1023 m) pod Starým Brunstem, kde nové bobří hráze zadržují vodu a mění koryto řeky.

Petr Havránek (duben 2018)

Zajímavá cedule na vrcholu Jedlové (HLV 134; 1176 m), na vedlejším stromu je ještě jedna dřevěná cedule i s vrcholovou schránkou.

Ivan Bohuslav (srpen 2016)

Na vrcholu Jedlové, pohled na vrchol Můstku.

Na vrcholu Jedlové (HLV 134; 1176 m), pohled na vrchol Můstku (HLV 91; 1234 m).

Petr Havránek (červenec 2014)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (32)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Jedlová.

Jedlová (HLV 134; 1176 m).

Petr Havránek (červenec 2014)

13.07.2014 21:34:14 - Petr Havránek

Vyznačení pramenu řeky Křemelné na svazích Jedlové

Těsně u staré signální asfaltové silničky, která vede sedlem mezi tisícovkami Jedlová (HLV 134; 1176 m) a Můstek (HLV 91; 1234 m), je nově vyznačen pramen řeky Křemelné.

Vyznačení pramene je umístěno podstatně blíže k silničce, než je patrné na mapě KČT č. 64, Šumava Železnorudsko nebo na digitální mapě TOPO Czech PRO 2013, nalézá se 30-40 m od silničky.

.

Poloha označeného pramene Křemelné řeky na svazích Jedlové.

Poloha označeného pramene Křemelné řeky na svazích Jedlové (HLV 134; 1176 m).

Petr Havránek (červenec 2014)

Ukazatel k prameni Křemelné na asfaltové silničce pod vrcholem Jedlové.

Ukazatel k prameni Křemelné na asfaltové silničce pod vrcholem Jedlové (HLV 134; 1176 m).

Petr Havránek (červenec 2014)

Tabulka, označující pramen řeky Křemelné na svahu Jedlové.

Tabulka, označující pramen řeky Křemelné na svahu Jedlové (HLV 134; 1176 m).

Petr Havránek (červenec 2014)

 
Vrchol Supa je velmi plochý a určit nejvyšší místo je těžké. V místě souřadnicemi udávaného vrcholu je mohutný smrk.

Vrchol Supa (VV 134a; 1001 m) je velmi plochý a určit nejvyšší místo je těžké. V místě souřadnicemi udávaného vrcholu je mohutný smrk.

Petr Havránek (prosinec 2008)

29.12.2008 18:45:43 - Petr Havránek

Problematická výška tisícovky Sup

Výška vedlejšího vrcholu Jedlové (HLV 134; 1176 m), Supa (VV 134a; 1001 m), je ve většině seriózních pramenů (mapa KČT č. 64 Železnorudsko, 6. vydání 2008 i digitální mapa TOPO Czech 2 PRO) uvedena v hodnotě 1007 m. To však neodpovídá údajům, uváděným v monografii Tisícovky Čech, Moravy a Slezska, kde se uvádí výška 1001 m.

Podle podoby velmi plochého vrcholu hory a umístění tisícimetrové vrstevnice by bylo pravděpodobnější, že skutečná výška vrcholu je 1001 m. Naše GPS však na vrcholu Supa naměřila hodnotu 1006,7 m. Navíc zde vyvstává další problém: na všech mapách je vrchol Supa nepochybně úplně obkroužen vrstevnicí s hodnotou 1000 metrů, ale i 990 metrů. Při výšce Supa 1007 m by pak muselo jít o hlavní vrchol, zatímco při výšce 1001 metrů (zřejmě) pouze o vrchol vedlejší (a do této kategorie je také zařazen).

Navštívili jsme Supa celkem 3x a pokoušeli jsme se o opakované měření výšek pomocí GPS a počítače Suunto, ale naše výsledky si protiřečí a neprokazují jasně ani jednu z obou variant. Po opakované návštěvě Supa se zdá, že nejvyšší místo velmi ploché hory je v místě mohutného, jistě přes 100 let starého smrku.

 
Pohled od rozcestí U obrázku, které je ideálním sedlem mezi Jedlovou a Supem, Z směrem. Vlevo od silničky je patrná nenápadná vyvýšenina, která je kandidátem na dosud nepopsaný VV Jedlové.

Pohled od rozcestí U obrázku, které je ideálním sedlem mezi Jedlovou (HLV 134; 1176 m) a Supem (VV 134a; 1001 m), Z směrem. Vlevo od silničky je patrná nenápadná vyvýšenina, která je kandidátem na dosud nepopsaný VV Jedlové.

Petr Havránek (listopad 2007)

17.12.2007 20:42:58 - Petr Havránek

Kandidátem na dosud nepopsaný vedlejší vrchol Jedlové (HLV 134; 1176 m) je plochý hřebínek uložený 570 m Z od křižovatky U obrázku. Na mapě KČT č. 64, Šumava Železnorusko, je tato oválná vyvýšenina zcela obkroužena vrstevnicí 1020 m, ve východní části vyvýšeniny je vyznačen geodetický bod s výškou 1023 m. Geodetický bod jsme ve sněhu nenalezli, navíc bylo patrné, že vyšší je Z část vyvýšeniny.

Při dvojím měření jednak computerem Suunto a jednak GPS jsme naměřili výškový rozdíl nejvyššího bodu oproti sedélku západně směrem k Jedlové 6-7 m. Převýšení východním směrem k Supu (VV 134a; 1001 m) je podstatně vyšší a dosahuje téměř 30 m. Nejvyšší místo kandidáta na VV Jedlové leží na souřadnicích N49 12.145; E 13 16.943 a mohlo by nést označení "Nad obrázkem".

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (1)

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group