Huťská hora (HLV 126; 1187 m)

Huťská hora: Fotografie vrcholu | Přidat fotografii | Další informace o vrcholu | Přidat informaci

Související odkazy: Adamova hora | Basumský hřeben | Blatný vrch | Bobík | Boubín | Břemeno | Březník | Březová hora | Bukovec | Černá hora | Černá stěna | Černý les | Čertův vrch | Červený vrch | Debrník | Dlouhý hřbet | Dolní Ždánidla | Doupná hora - SV vrchol I | Doupná hora - SV vrchol II | Dřevěná hůl | Habr | Helmwald | Hole | Holý vrch | Homole | Homole | Hraničník | Hrb | Hůrecký vrch | Huťská hora | Hvězda  | Hvězdáře | Hvězdná | Hvězdná - JV vrchol | Hvozd | Hvozd - J vrchol | Chlum | Chlustov | Churáňov | Javorná | Javorník | Jedlová | Jedlová | Jelení hora | Jelení hora - Z vrchol | Jelení kaliště | Jelení slať - S vrchol | Jelenská hora | Jezerní hora | Jezerní hora - S vrchol | Jezernice | Kamenáč | Kamenitý vrch | Kamenná | Kamenná hora | Kapraď | Kapradinec - J vrchol | Knížecí stolec | Kochánovský vrch | Koňský vrch | Kopka | Kostelní vrch | Kostelní vrch - J vrchol | Královský kámen | Křemelná | Křemenná | Kupa | Lapka | Liščí hora | Lysá | Malá Mokrůvka | Malý Bobík | Malý Prenet | Malý Špičák | Medvědí hora - J vrchol | Medvědí vrch | Modravská hora | Můstek | Můstek - Z vrchol I | Na skále | Nad Bučinou | Nad Bukovou slatí | Nad Hospodárnicí | Nad Latschensee | Nad myslivnou | Nad myslivnou | Nad myslivnou - S vrchol | Nad Pasekou | Nad plesem | Nad Rakouskou cestou | Nad Rakouskou loukou | Nad Roklanským potokem | Nad Šindlovem | Nad Šmauzy | Nad Vískou   | Nad Vískou - JV vrchol I | Oblík | Obrovec | Obrovec - JV vrchol | Orel | Ostrý | Pancíř | Pažení | Perník | Plechý | Polecký vrch | Polední vrch | Poledník | Polom | Polom - JV vrchol | Pomezní vrch | Pomezný | Popelná hora - J vrchol | Popelná hora - S vrchol | Prenet | Přední Mlynářská slať | Přilba | Radvanovický hřbet - JZ vrchol I | Radvanovický hřbet - JZ vrchol II | Skalka | Skalky   | Skalky | Skalnatý hřbet | Skalnatý hřbet - V vrchol | Sklářský vrch | Smrčina | Smrčina - S vrchol | Sokol | Solovec | Spálený | Stolová hora | Stolová hora - JZ vrchol | Stožec | Stráž | Strážný | Strážný - S vrchol | Studená hora | Studničná | Suchá hora  | Suchá hora - SZ vrchol | Svaroh | Svatý Jan  | Svatý Tomáš | Světlá hora | Špičák | Špičák | Špičák | Špičník | Tetřev | Tok  | Trojmezná | Třístoličník | U tří jedlí | V koutě | V oboře | V pařezí | Valy | Včelenský vrch | Ve svahu | Velká Mokrůvka | Velký Kokrháč | Velký Plešný | Větrný | Větřín | Vítkův kámen | Vlčí kámen | Vyhlídka | Vysoký hřbet | Vysoký hřeben | Vysoký stolec | Výška | Zahrádky | Zámecký les | Zátoňská hora | Zátoňská hora - SV vrchol | Zlatovec | Ždánidla | Ždánov | Žďárecká hora | Žlebský kopec | Žlíbský vrch

 
Vrchol Huťské hory od východu.

Vrchol Huťské hory (HLV 126; 1187 m) od východu.

Petr Havránek (prosinec 2007)

Lokalita: Celek: IB-1 Šumava; podcelek: IB-1A Šumavské pláně; okrsek: IB-1A-4 Svojšská hornatina

Zeměpisné souřadnice:
WGS-84: 49°05´26˝ s.š., 13°33´07˝ v.d.;
S-42: 5440850 X, 3394360 Y

Příslušné mapy: ZM 1:10 000 /22-33-14; SHOCart /34; KČT /65

Dostupnost: D1 (snadná dostupnost)

Objekty a vybavenost na vrcholu: vojenský vysílač.

 

Popis vrcholu

Též Zhůřská hora. Výrazný oblý hřbet 4 km jihovýchodně od Svojše. Severní okraj Šumavských plání, svahy do vnitrozemí spadají do hlubokých údolí přítoků Otavy. Vrchol zalesněn smrčinou, severní svahy pak smíšeným lesem. Na jihozápadě rozsáhlé pastviny a louky osady Zhůří. Z horních okrajů louky dobré výhledy. Na vrcholu bývalý vojenský objekt (věž), oplocený areál budov též 1 km jihovýchodně od vrcholu. Na severním svahu je pomníček havárie letadla, které zde spadlo na Štědrý den roku 1937. Poblíž u Zlaté stezky mohutná jedle. Na vrcholu je geodetický bod.

Popis přístupu

Přístup po zelené značce vedoucí z Kašperských hor na Horskou Kvildu. Na rozcestníku U věže (před Zhůřím) je značená odbočka přímo k vrcholu. Orientačně nenáročné. Zelená značka v oblasti Huťské hory kopíruje trasu původní Zlaté stezky.

 

Výběr z nově přidaných fotografií vrcholu

Pohled jihozápadním směrem přes údolí obce Srní na Poledník, vlevo hřeben Huťské hory.

Pohled jihozápadním směrem přes údolí obce Srní na Poledník (HLV 52; 1315 m), vlevo hřeben Huťské hory.

Petra Červená (listopad 2020)

Vrchol Huťské hory s vysílačem.

Vrchol Huťské hory (HLV 126; 1187 m) s vysílačem.

Ivan Bohuslav (květen 2017)

Cestou z Huťské hory.

Cestou z Huťské hory (HLV 126; 1187 m).

Pavel Blazek (únor 2015)

 

Přidat fotografii  |  Další fotografie vrcholu (84)

 

Výběr z nově přidaných informací o vrcholu

Vrchol Huťské hory s geodetickým bodem a věží vysílače.

Vrchol Huťské hory (HLV 126; 1187 m) s geodetickým bodem a věží vysílače.

Petr Havránek (červenec 2014)

17.11.2014 17:15:50 - Petr Havránek

Fotopoint na Huťské hoře

Podle serveru www.npsumava.cz rozmístila správa národního parku během srpna a září 2013 na atraktivních místech Šumavy celkem 9 automatických fotopointů. Jsou to fotografické automaty, kde se návštěvník může pomocí samospouště nechat vyfotografovat a snímek si může nechat poslat na svou mailovou adresu.

Poslední, desátý fotopoint byl umístěn pod vrcholem Huťské hory (HLV 126; 1187 m) (či Zhůřské hory) a na webových stránkách parku má označení Zhůří. V jeho archivu jsou první fotografie z 3.10.2013.

Za pěkného počasí je památeční snímek, vytvořený fotopointem, opravdu pěkný. Mimo samotného turisty zobrazí panoráma od Blatného vrchu (HLV 23; 1372 m), přes impozantní dvojvrchol Roklanu až po Oblík (HLV 100; 1227 m) a Poledník (HLV 52; 1315 m).

Podle vlastní zkušenosti můžeme říci, že o snímky z fotopointu je mezi turisty určitě velký zájem.

Fotopoint pod vrcholem Huťské hory je umístěn na bývalé asfaltové signálce několik set metrů od vrcholu směrem k bývalým vojenským budovám.

Fotopoint pod vrcholem Huťské hory (HLV 126; 1187 m) je umístěn na bývalé asfaltové signálce několik set metrů od vrcholu směrem k bývalým vojenským budovám.

Petr Havránek (červenec 2014)

Detail naučné tabule fotopointu na úbočí Huťské hory. Návod obsahuje i doporučení, aby se fotografovaný turista usmíval.

Detail naučné tabule fotopointu na úbočí Huťské hory (HLV 126; 1187 m). Návod obsahuje i doporučení, aby se fotografovaný turista usmíval.

Petr Havránek (červenec 2014)

Fotografie z fotopointu "Zhůří" pod vrcholem Huťské hory, kterou si turista může nechat zaslat mailem.

Fotografie z fotopointu "Zhůří" pod vrcholem Huťské hory (HLV 126; 1187 m), kterou si turista může nechat zaslat mailem.

Petr Havránek (červenec 2014)

 
Pohled na Turnerovu chatu na úpatí Břemene od ústí Zhůřského potoka do Vydry.

Pohled na Turnerovu chatu na úpatí Břemene (HLV 144; 1157 m) od ústí Zhůřského potoka do Vydry.

Petr Havránek (září 2010)

11.11.2010 14:08:38 - David Zelinger

Příspěvek k názvu Turnerova chata

Petr Havránek ve svém příspěvku ze dne 4.10.2010 nazvaném "Má Turnerova chata správné jméno?" s odvoláním na "studium historických pramenů" tvrdí, že ji prý postavil Spolek německých sportovců Turnerverein (také Thurnerverein = spolek cvičenců, borců, gymnastů). Jako zdroj uvádí Wikipedii a příspěvek na portálu Kohoutí kříž. Využil-li dalších, byl bych panu Havránkovi vděčen za doplnění příslušných odkazů.

K panem Havránkem uváděné spekulaci o pojmenování Turnerovy chaty ležící na úpatí Břemene (HLV 144; 1157 m) si však dovoluji poukázat na publikaci vyhnaných hornokvildských rodáků "'Tief im Böhmerwald - Innergefild - Innergefilder Gemeindechronik" vydanou před několika lety. Podle ní byla chata pojmenována po cestářském mistru Thurnerovi, který v letech 1864-67 postavil silnici podél řeky Vydry (od Čeňkovy Pily směrem na Antýgl).

V pozemkových knihách byl objekt dnešní Turnerovy chaty už r. 1878 veden jako majetek města Kašperské Hory, nikoli T(h)urnvereinu. Kašperským Horám patřila (a dodnes patří) většina lesů na pláních (kvildách, od něm. Gefilde) i v Povydří. Město tu proto zřídilo desítky lesnických objektů a nechalo postavit řadu komunikací usnadňujících svážení dřeva. Některé byly postupně využívány pro turistiku.

První dobová zmínka někdejšího roubeného srubu resp. boudy ("Thurnerhütte") sloužící cestáři jako přístřešek při budování silnice dál na Antýgl je z roku 1888 v turistickém průvodci citovaném na stránkách Kohoutí kříž. Souvislost s Turnvereinem je nicméně spekulací překladatele.

Výskyt různých českých převodů názvu chaty na mapách je zajímavý, i z bohemistického hlediska, na důkaz ale nejspíš nestačí. Změna z Thurner na Turner souvisí s reformou německého pravopisu počátkem 20. století.

Další historické prameny se možná nacházejí ve fondu města Kašperské Hory v klatovském oblastním archivu. Jelikož je fond zpracován jen částečně, nejsou však podle zákona o archiváliích prozatím veřejně přístupné.

 
Turnerova chata na úpatí Břemene.

Turnerova chata na úpatí Břemene (HLV 144; 1157 m).

Petr Havránek (září 2010)

04.10.2010 22:56:02 - Petr Havránek

Má Turnerova chata správné jméno?

Na samém úpatí Břemene (HLV 144; 1157 m), při ústí Zhůřského potoka do Vydry pod Černými stráněmi, leží v ohbí řeky Turnerova chata. Zvídavého turistu napadne otázka po kterém Turnerovi je chata pojmenována, jaké měl křestní jméno a kdy žil.

Studium historických pramenů nám přinese nečekané rozuzlení: v roce 1888 asi v polovině Maderské silnice mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou postavil Spolek německých sportovců Turnerverein (také Thurnerverein = spolek cvičenců, borců, gymnastů) dřevěnou chatku, která byla nazývána Turnerhuette, nebo Thurnerhuette. Ta v roce 1932 vyhořela a na jejím místě byla postavena nová budova, která se po dostavbách zachovala dodnes. Za První republiky byla chata Čechy správně nazývána Turnerská, nebo Turnéřská, později se ustálil zavádějící a zřejmě nesprávný název Turnerova chata (ostatně turistických chat s názvem Turnerhuette je dodnes v Alpách několik).

Turnerova chata je spojena ze severu od Čeňkovy Pily na jih do Antýglu širokou štěrkovou silnicí, ale protože leží v I. zóně Národního parku, je přístupná pouze pro pěší, i cyklistům je sem vjezd zakázán. Je dostupná vlastně ze všech čtyř světových stran, z východu ze Zhůří pod Huťskou horou (HLV 126; 1187 m) a ze západu od Hrádek a Srní.

Chata má bohatou historii a i v současnosti zde lze potkat na šumavské poměry nebývalé množství turistů. V létě tu pobývá ve výběhu před chatou zvířecí hrdina Vydrýsek.

(zdroj: Wikipedie, Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, Engelbert Panni na www.kohoutikriz.org)

Pohled na Turnerovu chatu na úpatí Břemene od ústí Zhůřského potoka do Vydry.

Pohled na Turnerovu chatu na úpatí Břemene (HLV 144; 1157 m) od ústí Zhůřského potoka do Vydry.

Petr Havránek (září 2010)

Populární Vydrýsek v letním výběhu u Turnerovy chaty na úpatí Břemene.

Populární Vydrýsek v letním výběhu u Turnerovy chaty na úpatí Břemene (HLV 144; 1157 m).

Petr Havránek (září 2010)

Vydra pod Jelením kalištěm, Břemenem a Huťskou horou.

Vydra pod Jelením kalištěm (HLV 163; 1126 m), Břemenem (HLV 144; 1157 m) a Huťskou horou (HLV 126; 1187 m).

Petr Havránek (září 2010)

 

Přidat informaci  |  Další informace o vrcholu (3)

Nahoru

 
 
© 2003-2015 Tisícovky s.r.o. | webmaster tofo@volny.cz | vyrobil Allstar Group